Boeken over Jorwert

In de afgelopen jaren zijn er meerdere publicaties verschenen, die te maken hebben met Jorwert. Het eerste boek dat zich afspeelde in Jorwert, was van dominee van Gelder, ‘Nachtboek van een kerkuil’, over de periode in de tweede wereldoorlog, waarin hij schuilde in de ruimte boven het tongewelf van de Redbadtsjerke in Jorwert.  Jolt Oostra schreef een geschiedkundig werk over Jorwert en het meest beroemde boek is toch wel ‘Toen God verdween uit Jorwerd’ van dorpsgenoot Geert Mak.

 

Hieronder een opsomming van enkele publicaties:

 

 

 

Nachtboek van een kerkuil

Ds Bas van Gelder

1990

Jorwert, doe en no

Jaap Huizinga

1987

Toen God verdween uit Jorwerd

Geert Mak

1996

Uit de geschiedenis van Jorwerd

Jolt Oostra

1993

Damclub OKK, 50 jier en mear

Willem Dijkstra

2001

Jorwert, fyftich jier teater yn’e notaristún

Piebenga, Tromp, Toering e.a.

2003

Dromen, Denken, Doen

Dorpsgezichten, mensen uit Jorwert

Annemarie Duurkoop OKKN

Louis Meulstee

2010

2016

 

boeken_jorwert