terug

 

Ondernemersbijeenkomst

 

 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt een deel van de huidige gemeente Littenseradiel toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.

Vanaf dat moment gaan ondernemers (gebruikers/eigenaren) in de categorie niet-woning via een opslag van 5,5% op het OZB-tarief bijdragen aan het Leeuwarder Ondernemersfonds.

 

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Leeuwarden te financieren.  De financiėle middelen mogen door de ondernemers zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt, zoals een ondernemersvereniging of een bedrijvenvereniging.

 

Om je een indicatie te geven om welke bedragen het gaat: onlangs werd Wirdum bij gemeente Leeuwarden gevoegd, hun LOF-potje  bedraagt  per jaar meer  dan € 8.000. Serieus geld waarmee (binnen onze dorpen) enorm leuke dingen kunnen worden gedaan.

 

Op 4 juli komt Ali de Jong van het Leeuwarder Ondernemersfonds in Mantgum om uitleg te geven over de werking van het fonds; hoe het geld ingezet kan worden en op welke wijze  ondernemers mee kunnen beslissen over de besteding van het geld.

Hierbij nodigen wij  ondernemers van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het gaat om alle ondernemers die nu nog zijn gevestigd in gemeente Littenseradiel maar straks onder Gemeente Leeuwarden vallen.

 

Datum  : dinsdag 4 juli 2017

Locatie : Wjukken, Om E Terp 21, 9022 BD Mantgum

Tijd        : 19.30 uur

 

Wij vernemen graag of je aanwezig bent.

Je kunt je hier aanmelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Doarpsnut