Opvang vluchtelinggezin in Ons Huis                 

 

 

Aan de inwoners van Jorwert.

Betreft: opvang nieuwe Jorwerters

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat een groepje mensen uit Jorwert onderzoekt of het mogelijk is dat een gezin (zogenaamde statushouders) tijdelijk kan wonen in Ons Huis. Ons idee is dat juist een kleine gemeenschap als Jorwert voor deze groep “Nieuwe Nederlanders” een goede plek kan zijn om een nieuw leven op te bouwen, terwijl een extra gezin ook voordelen heeft voor het dorpsleven in Jorwert. Als het onderzoek klaar is, gaat een voorstel naar Doarpsnut, die dan gaat beslissen wat er gaat gebeuren. Doarpsnut heeft gevraagd aan het initiatiefgroepje in een brief uiteen te zetten hoever ze zijn met het onderzoek:

 

We hebben ons laten informeren door gemeente en andere overheidsinstanties over subsidiemogelijkheden. We hebben contact met stichting "Opnieuw Thuis". Deze stichting kan helpen bij het maken van een exploitatiebegroting, om duidelijk te krijgen of het financieel rendabel is. Mogelijk  moet er gezocht worden naar een instantie die een voorfinanciering doet. Als er een gezin komt krijgt de eigenaar van het pand (=Doarpsnut) mogelijk een vergoeding per persoon per maand, zodat de voorfinanciering weer terugbetaald kan worden, of er komt een andere huurconstructie waarmee de verbouwkosten terugverdiend kunnen worden.

Er is in Ons Huis plek voor een gezin met meerdere kinderen. Het gezin krijgt een speciaal aangepast huurcontract voor 5 jaar. Hoe dat er precies uit komt te zien weten we nog niet, maar we weten wel dat als het gezin er weer uit gaat het mogelijk moet zijn dat het dorpshuis zijn functie weer terugkrijgt met de mogelijkheid de 4 of 5 slaapkamers boven eenvoudig om te bouwen tot een Bed en Breakfast. Om een gezin hier te kunnen laten wonen komt er een tijdelijke woonbestemming op het pand. De woonbestemming wordt op tijd bij de dichtomwonenden bekend gemaakt, die hierop kunnen reageren.

 

We hebben twee bedrijven gevraagd een offerte van het bouwplan te laten maken en we hebben contact met een architect die ons helpt met het lezen en begrijpen van de offertes en tekeningen. We hebben ondertussen met Doarpsnut overleg gehad en besloten dat we verder kunnen gaan met de offerte van Bootsma, die een stagiaire van het Friesland College op het project wil zetten. Deze Jan Wiebe Riemersma heeft uitgezocht aan welke eisen het gebouw moet voldoen om het bewoonbaar te maken voor een groter  gezin. Klik op de plaatjes hiernaast voor deze tekeningen. Op deze site is ook onder "Jorwert in de media" te zien wat er op radio, tv en krant is gezegd

1 Februari is er een informatieavond van de gemeente over de vluchtelingenproblematiek waar enkelen van ons initiatiefgroepje naar toe gaan. 2 Februari is er een overleg met burgemeester Johanneke Liemburg en de beleidsmedewerker Welzijn van de gemeente.

Als we het exploitatieplan rond krijgen kunnen we een gedegen plan aan Doarpsnut voorleggen. Dan is het aan Doarpsnut om een besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van dit plan. Als Doarpsnut daar positief op reageert kan er met de verbouwing begonnen worden. Het geld dat is opgehaald met het glazen huis (ondertussen zo'n €1100- en er wordt nog steeds gedoneerd) wordt dan waarschijnlijk gebruikt voor verven, behangen en inrichting.

Claire, Geartsje, Nelleke, Marieke en Karen.

 

Doarpsnut heeft zich verschillende keren tussentijds laten informeren en staat positief tegenover het plan. Tijdens de keukentafelgesprekken wordt hier met het dorp natuurlijk over gesproken. Vervolgens kan er in maart of april een inloopavond worden georganiseerd, waar iedereen vragen kan stellen en zich op kan geven voor hulp op elk gebied. De Ons Huis commissie, bestaande uit Jacob Keuning, Floor Hartman en Wietske Terluin, wordt de beheerder van het gebouw. Doede Ottema regelt als penningmeester van Doarpsnut de financiën.

Wie meer wil weten of opmerkingen of suggesties heeft kan altijd iemand van dorpsbelang of van de initiatiefgroep mailen of bellen. Wij zijn blij met alle positieve reacties die we hebben gehad en hopen op een inloopdag met een grote opkomst.

 

Bestuur van Dorpsbelang.