Commissie “Jorwert ûnder Dak”

De onderzoekscommissie “Openbare Functies Jorwert” gaat verder onder de naam “Jorwert ûnder Dak”. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het opzetten van een projectplan. In dit projectplan komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De organisatievorm waarin het Café en Ons Huis verder kunnen.
  • De bouwtechnische staat van het Café en Ons Huis en wat er nodig is aan investeringen voor aanpassingen aan beide panden.
  • Uitbreiding van activiteiten van zowel het Café als Ons Huis.

Het streven is dat het projectplan in februari klaar is. Met dit projectplan kunnen we een beroep doen op mogelijke subsidiegevers en fondsen.

In de voorjaarsbijeenkomst van Doarpsnut zullen we u hier verder over bijpraten.

 

Als u zelf goede ideëen heeft voor deze nieuwe opzet van het Café en Ons Huis, dat kunt u dit nu al melden aan de Commissie “Jorwert ûnder Dak”. Vrijwilligers die nodig zijn voor klussen zoals timmeren, verven, huishoudelijk werk, bardiensten etc., kunnen zich nu ook al melden via de mail: jorwertunderdak@online.nl

 

De commissie “Jorwert ûnder Dak”

Griet Heeg, voorzitter

Jouke Holwerda, secretaris

Geert Mak, Gjalt van der Hem, adviseurs

Pieter Zondervan

Janny van Zuyden

Harry Kaspers

Roeli Fopma

 

terug