Jorwert succesvol bij het schoolkaatsen

De gemeentelijke schoolkaatskampioenschappen werden op woensdagmiddag 26 mei verkaatst in Winsum. Voor de Krunenstrobbe van Jorwert deden twee parturen mee: Bonne Hylkema en Sander Kuperus in de A-klasse en Hindrik Meinsma en Rein Stremler in de B-klasse.

De B-klasse is ingesteld voor de kaatsers op federatieniveau. Er waren 6 scholen ingeschreven en er werd gekaatst in twee poules van drie. In de eerste partij troffen de Jorwerters een drietal van de Stapstien van Winsum. Het werd een zeer gemakkelijke overwinning voor Hindrik en Rein, die geconcentreerd en degelijk stonden de kaatsen. Ook de tweede poulewedstrijd, tegen de Stjelp van Baard verliep eigenlijk zonder problemen. Baard gaf wel wat meer tegenstand, maar door op de beslissende momenten door te pakken, ging de winst naar Hindrik en Rein. Het wachten was daarna op de finale, tegen de winnaar van de andere poule. Op papier leek dit een veel sterkere poule, met onder andere een drietal kaatsers van Wjelsryp die alle drie regelmatig op de KNKB-wedstrijden te vinden zijn en eigenlijk in de A-klasse hadden moeten kaatsen.

De eerste bordjes in de finale werden nog om en om verdeeld, maar na de 2-2 werd duidelijk dat de Wjelsrypsters een completer partuur hadden. Op 5-2 pakten de Jorwerters nog wel een eerst, maar daarna was de koek op. Met 5-3 ging de winst naar Wjelsryp en mochten Hindrik en Rein de bekers voor de tweede prijs in ontvangst nemen.

In de A-klasse slechts 3 schoolparturen. It Fnemint en de Opslach uit Wommels en onze eigen Krunenstrobbe. Eerst mochten de beide Wommelser scholen tegen elkaar kaatsen. In beide parturen n duidelijke heerser: Habtamu de Hoop bij de Opslach en Pieter Sytsma bij de Opslach. De strijd tussen de twee vrienden werd duidelijk in het voordeel van Pieter Sytsma beslist. Sander en Bonne mochten daarna de strijd aanbinden met Habtamu en zijn maten. Hoewel het partuur uit Wommels beter kaatste dan in de eerste wedstrijd, was ook duidelijk dat Bonne en Sander een veel evenwichtiger partuur vormden. De winst ging dan ook zeer terecht naar Jorwert.

De partij tegen de Opslach (Pieter Sytsma) zou dus een echte finale worden. Beide scholen gewonnen van het Fnemint en nu zou onderling uitgemaakt moeten worden welke school kaatskampioen van Littenseradiel zou worden en de gemeente mag vertegenwoordigen op de provinciale schoolkampioenschappen op 30 juni in Leeuwarden.

De opdracht voor Bonne en Sander was simpel: om Pieter heen kaatsen. Niet op hem opslaan en als hij aan de opslag is, zo snel mogelijk een kaats slaan zodat zijn tweede maat aan de opslag komt. De beide Jorwerter jongens voerden deze tactiek perfect uit. In no-time hingen er 4 bordjes aan de telegraaf, terwijl Wommels nog geen eerst had weten te bemachtigen. Hierna haperde de machine even, Pieter Sytsma zorgde er in zn eentje voor dat er een spel naar Wommelser kant ging, maar Bonne en Sander lieten zich niet gek maken en kaatsten rustig en beheerst naar de overwinning. Een beker, een krans en deelname aan de Provinciale Schoolkampioenschappen gingen mee terug naar Jorwert!

tekst & foto: Geartsje de Vries

 

Hindrik Meinsma en Rein Stremler