Refugio’s in Friese kerken, overnachting voor de pelgrim

 

In het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele hoofdstad van Europa 2018 wordt het volgende georganiseerd:

Santiago aan het wad / Camino der Lage Landen is er een landelijke pelgrims estafette van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (onderdeel van het Pelgrimspad dat vanuit verschillende plaatsen in Europa leidt naar Santiago de Com-postella in Spanje).

Wandelaars en fietsers trekken vanaf de Belgisch-Nederlandse grens via 7 verschillende routes door het hele land naar St. Jacobiparochie en Zwarte Haan aan de Friese Waddenkust. 3 februari 2018 tot 25 juli 2018.

Een aantal kerken, waaronder de Redbadtsjerke in Jorwert hebben zich aangemeld als overnachtingsadres voor deze pelgrims.

Zij dienen zich een dag vóór aankomst telefonisch aan te melden om in de bovenzaal van Nijkleaster in de kerk te kunnen overnachten op stretchers. Maximaal 4 personen in onze kerk. Ook na 25 juli kunnen pelgrims nog terecht in de kerk.

Wij hebben een vraag aan jullie Jorwerters:

zijn er onder jullie belangstellenden, die in jullie eigen huis bij de avondmaaltijd één of meer pelgrims zouden willen laten aanschuiven, als de aangemelde pelgrims dat een welkom idee zouden vinden.

Laat het ons (bestuursleden van de plaatselijke commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken) svp weten:

Mathieu van den Boogaard: mathieuvandenb@ziggo.nl

Anita de Boer: anitadeboer@ziggo.nl

 

logo_alde