Jeugdleden kaatsen hun tweede ledenpartij

Op vrijdag 21 mei kaatste de Jorwerter basisschooljeugd hun tweede ledenwedstrijd.

Bij de jongste kinderen, groep 2, 3, 4 en 5 konden 3 partuurtjes gevormd worden. Hendrik Hylkema en Sytske Zijlstra kaatsten voor het eerst mee en deden dat heel aardig. Hendrik wist de bal soms goed te raken en ver uit te slaan. Helaas was het niet voldoende en met twee keer een verliespartij werden ze derde.

Janne Holwerda en Gaiske Meinsma wisten hun eerste partij door goed opslagwerk te winnen. Maar tegen broer en zus Roy en Esmee van Hiel konden ze het niet bolwerken. Roy en Esmee speelden fanatiek en gedreven, waarbij Esmee de puntentelling goed in de gaten hield en Roy voor het betere duik- en slagwerk zorgde. De kransen kwamen dus aan dezelfde muur terecht: die van van Hiel.

Bij de oudere kinderen ook Reinder Hylkema, omdat die qua niveau goed met de oudere kinderen mee kan doen. Er werd een afvalwedstrijd gespeeld met ook een verliezersronde. 

Na enkele omlopen konden de twee finalewedstrijden gespeeld worden. In de verliezersronde ging die tussen Thea Hylkema en Linda Kuperus tegen Reinder Hykema en Minke Holwerda. De winst ging naar de twee meiden, waardoor zij met de derde prijs naar huis gingen.

In de winnaarsronde ging de strijd tussen Bonne Hylkema en Amerins Zondervan aan de ene kant en Sander Kuperus en Durkje Zijlstra aan de andere kant. Het werd een mooie sportieve wedstrijd waarbij aan beide kanten goed werd gekaatst. Toch waren het weer Bonne en Amerins die, net als de vorige ledenwedstrijd, de winst in de wacht wisten te slepen. De uitslag:

1.    Bonne Hylkema en Amerins Zondervan

2.    Sander Kuperus en Durkje Zijlstra

3.    Thea Hylkema en Linda Kuperus

 

 

Tekst: Geartsje de Vries, Foto: Eelkje Hylkema

 

De prijswinnaars