Goede start voor Jorwert jeugdkaatsers

De oplettende dorpsgenoot zal het zijn opgevallen: de eerste kransen hangen aan de muren. Meestal zijn dat kransen behaald door de jeugdkaatsers. Na één ledenwedstrijd op zondag 18 mei konden Gjalt van der Hem en Sander Kuperus een krans aan de muur hangen. Maar er hangen meer en dat zijn dan de prijzen die behaald zijn buiten Jorwert. Zo gaan er regelmatig jeugdkaatsers naar federatiewedstrijden en Jorwert valt dan ook zeer regelmatig in de prijzen. Zo wonnen Sjoerd T vd Hem, Bonne Hijlkema en Sander Kuperus op 10 mei een krans in Weidum en Hindrik Meinsma nam op 21 mei de krans mee uit Jellum.

Op 23 mei was er federatie afdelingscompetitie in Mantgum. Bij de welpen jongens wisten Sander Kuperus en Hindrik Meinsma al hun poulewedstrijden te winnen. De finale, om de dagprijs tegen Wommels, werd verloren, zodat er een tweede prijs behaald werd.

Bij de pupillen jongens had Hâld Moed vier kaatsers afgevaardigd, waarbij bij toerbeurt één kaatsers aan de kant bleef. Anne vd Hem deed als meisje mee en weerde zich kranig met een zeer sterke opslag. Jorrit Meinsma, Hylke Zondervan en Bonne Hijlkema waren de andere kaatsers in dit partuur. Zoals verwacht waren zij veruit de sterksten, zelfs na drie zware schoolreis-dagen op Schiermonnikoog. Zonder noemenswaardige tegenstand wonnen zij alle wedstrijden.

Ook het schooljongenspartuur wist de eerste prijs te behalen. Sjoerd T vd Hem, Thomas Kuperus en Eugène Nanhu kaatsten vliegend en wisten alles te winnen. Dat lukte net niet met het jongenspartuur, bestaande uit Sjoerd G vd Hem, Stefan den Boer, Rik Cosijn en Ulbe Blanke. Na twee winstpartijen werd de derde wedstrijd verloren.

Hâld Moed wordt ook vertegenwoordigd bij KNKB wedstrijden. Thomas Kuperus komt uit bij de schooljongens en nam op zijn eerste wedstrijd meteen de 2e prijs in de verliezersronde mee. Jorrit Meinsma won op 24 maaie de tweede prijs bij de pupillen jongens. Ook Bonne Hijlkema en Hylke Zondervan doen eigenlijk altijd mee in deze categorie. Anne van der Hem kaatst bij de meisjespupillen en is er nog net niet in geslaagd een prijs mee naar huis te nemen.

Bij de welpen kaatst Sander Kuperus bij de jongens en Thea Hijlkema bij de meisjes. Beide hebben nog geen prijzen gewonnen, maar dat komt ongetwijfeld nog!

tekst & foto: Geartsje de Vries

Hindrik Meinsma en Habtamu de Hoop wonnen bij de welpenjongens.