Afdelingspartuur pupillen jongens wint 3e prijs

Het is lang geleden dat een afdelingspartuur van Hâld Moed een prijs haalde op een KNKB wedstrijd, maar afgelopen zondag was het zo ver: Jorrit Meinsma, Hylke Zondervan en Bonne Hijlkema behaalden een mooie derde prijs in Stiens. Het zat er aan te komen, want ook vorige week werd er door dit drietal prima gekaatst. Toen bleek in de vierde omloop Dronrijp te sterk en dat was jammer, want bij winst hadden ze een staand nummer gehad en daarna de finale mogen kaatsen.

In Stiens had Hâld Moed een prima loting,  maar doordat alle jongens een zwaar schoolreisje van drie dagen in de benen hadden en ook vrijdag en zaterdag vol aan de bak moesten bij de verschillende kaatswedstrijden, waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen. De eerste omloop was een makkie voor onze KNKB-kaatsers: Niawier-Metslawier werd geen bordje gegund. De tweede omloop was veel “dreger”. Oosterlittens, met A-kaatser Erwin Zijlstra was een lastige horde. Toch werd ook deze partij vrij gemakkelijk gewonnen, o.a. door een aantal bovenslagen van Hylke. In de derde omloop troffen Jorrit c.s. de jongens van Welsrijp. Jorwert kwam niet goed uit de startblokken en liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Het getuigt van mentale veerkracht dat de jongens zich weer naast Welsrijp wisten te knokken. Toen Jorrit op 5-4 voor en 6-6 een opslag buitensloeg, was er even grote teleurstelling aan Jorwerter kant, maar ook deze tegenslag wisten de jongens te incasseren en op 5-5 6-0 wist Jorrit op gepaste wijze de partij uit te maken: hij sloeg boven.

In de halve finale tegen Tzummarum was duidelijk dat de koek op was. De jongens waren té vermoeid van de schoolreis en het vele kaatsen in de afgelopen dagen. Tzummarum daarentegen kaatste heel degelijk en op 5-2 6-0 moesten de Jorwerter jongens “belies jaan”. Toch een prachtige prestatie, deze 3e prijs. Volgens begeleider Piet Zondervan was het toch zeker 15 jaar geleden dat een Jorwerter jeugdafdelingspartuur in de prijzen viel. Hij wist zich te herinneren dat Rintje van der Heide  en Emke Siderius eens een 3e prijs behaald hadden bij de schooljongens, maar daarna zijn er bij zijn weten geen afdelingsprijzen in Jorwerd beland.

tekst & foto: Geartsje de Vries

Hylke Zondervan, Bonne Hylkema en Jorrit Meinsma tonen trots hun derde prijs.