Tipverslagen 2009

 

6-9-2009

Bekerpartij tippen

 

Op 6 september werd de voorlaatste partij van dit jaar gespeeld. Ondanks de hevige regenval van de voorgaande dag, lag het veld er mooi droog bij. Ook het weer werkte goed mee. Het was dan wel niet zo warm, maar het bleef wel droog.

Voor het begin van de wedstrijd, werd er eerst nog stil gestaan bij het overlijden van Anne de Vries, door een minuut stilte in acht te nemen.

Hij was een gewaardeerd en actief lid van de tipclub en samen met zijn gezin was hij vorig jaar nog zeer succesvol. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

 

Er was een hele redelijke opkomst bij deze partij, 14 heren en 12 dames, zodat er wel gestreden moest worden om de beker mee naar huis te mogen nemen. Bij de heren viel die eer dit jaar te beurt aan Sjirk van der Berg en Jan Kalsbeek. Rintje van der Heide en Bert van der Woude werden 2de. De 3de prijs was voor Anne Jan Hallema en Stefan Poortman. De beker voor de verste slag werd gewonnen door Sybren van der Meer.

 

Bij de dames bleef het spannend tot en met de laatste partij. Maar omdat Anneke van der Woude en Wendy Kolthof de punten lieten liggen en met 0 verloren, werden ze uiteindelijk 3de.  De 2de prijs was voor Lysbeth van der Woude en Caroline van Muiswinkel. Tineke Hallema en Will van Muiswinkel wonnen de laatste partij en daarmee ook de bekers dit jaar.

De beker voor de verste slag ging naar Caroline van Muiswinkel.

De prijzen zijn deze keer aangeboden door café Het wapen van Baarderadeel, waarvoor onze hartelijke dank.

 

27 september is de Hallemapartij en tevens de laatste partij voor dit jaar. Voor de mannen in de 1ste klas is het vrije formatie, de 2de klas en de dames worden geloot. We hopen op veel deelnemers en we verwachten een spannende strijd, want er staat nog veel op het spel. Zowel bij de heren als bij de dames zijn er nog meerdere kandidaten voor het winnen van de `Masterkneppel´. Zeker bij de heren want daar staan er 3 op een gedeelde 1ste plaats.

 

Dus heeft u geen zin om mee te doen, kom dan als toeschouwer genieten van het spektakel!.

 

Bestuur tipclub ´ Reitsje Him´,

Anneke van der Woude

 

5-7-2009

Boeremuispartij

 

Voor de  Boeremuispartij waren er bij de heren evenveel deelnemers als de vorige partij, maar gelukkig twee keer zoveel dames. Het deelnemersveld bestond voor zowel de heren als de dames uit twaalf personen. Vanwege het zeer warme weer werd besloten om zowel bij de dames als bij de heren maar vijf partijen te spelen. Bij de heren was het moeilijk om de winnaar te kiezen: De 1e prijs ging naar Anne Jan Hallema en Bert van der Woude met 25 punten uit 5 partijen. De 2e prijs ging naar Jehannes van der Heide en Marten van der Woude met 20 punten. De 3e prijs was voor Sybren van der Meer en Jan Poortman (18 punten). En de 4e plaats was voor Rintje van der Heide en Leon Poortman. Naast de 1e prijs mocht Anne Jan Hallema ook de prijs voor de verste slag meenemen.

 

De strijd tussen de 1e en de 2e plaats bij de dames was spannend. Na begonnen te zijn met 1 punt uit de 1e partij wonnen Hedwig Ludema en Anneke Van der Woude de overige 4 partijen en het totaal van 21 punten bleek genoeg te zijn voor een 1e plaats. Met 20 punten werden 2e  Jenny de Boer en Lysbeth van der Woude. De 3e plaats was voor Froukje Feenstra en Will van Muiswinkel met 18 punten en de 4e prijs met 16 punten was voor Wendy Kolthof en Neeltje van der Woude. De verste slag was voor Jenny de Boer.

 

De laatste twee tippartijen voor dit jaar zijn pas in september en wel op de 6e en de 27e. Hopelijk mogen we dan weer rekenen op een spannende strijd, mooi weer, een gezellige middag en natuurlijk  veel deelnemers!

 

Bestuur tipclub “Reitsje Him”.

 

 

13-6-2009

Ledenpartij tipclub.

 

De 3e tippartij van dit jaar was de ledenpartij en deze werd gespeeld op 13 juni. Helaas waren er voor deze partij niet veel leden op komen dagen, want het deelnemersveld was maar klein: 12 deelnemers bij de heren en maar 6 deelnemers bij de dames. De reden hiervoor was waarschijnlijk het feit dat de wedstrijd op zaterdagavond werd gespeeld.

Voor de dames betekende dit dat iedereen verzekerd was van een prijs en dat terwijl er maar 2 partijen gespeeld hoefden te worden. Maar bij de heren waren er 6 parturen en werden er 10 partijen gespeeld.

De dames kozen ervoor daarom 6 partijen te spelen, dus 3 keer tegen elk partuur.

Dit resulteerde in grote puntenverschillen.

1e werden Caroline van Muiswinkel en Anneke van der Woude met 27 punten.

2e werden Wendy Kolthof en Lysbeth van der Woude met 22 punten.

3e werden Hielkje Hofstra en Neeltje van der Woude met 11 punten.

De verste slag werd, zeer verrassend, gewonnen door Neeltje van der Woude.

 

Bij de heren nam het spelen van 10 partijen nogal wat tijd.

Toen verder iedereen klaar was met spelen, moest 1 partij zelfs nog al beginnen.

Marten van der Woude en Barry Poortman tegen Rintje van der Heide en Hille Poortman. Maar na het bekijken van de scorelijst werd er besloten om de laatste wedstrijd maar niet meer te spelen. De reden daarvoor was dat de strijd al beslecht was. Marten van der Woude en Barry Poortman hadden na 9 partijen al 40 punten, wat genoeg was voor de 1e prijs. De tweede plaats met 39 punten uit 10 partijen was voor Johannes van der Heide en Jan Poortman. Een 3e plaats was voor Bennie Kooistra en Bert van der Woude met 36 punten.

Het team van Rintje van der Heide en Hille Poortman kwam niet verder dan de 6e plaats met 24 punten uit 9 partijen en al zouden ze de laatste partij gewonnen hebben, dan was de stand nog niet veranderd.

De verste slag was voor Johannes van der Heide.

 

Bestuur tipclub “Reitsje Him”.

 

24-5-2009

Verslag Rients Boonstra-partij.

 

Op 24 mei werd de Rients Boonstra-partij gespeeld. Dat was voor de 10e keer.

Normaal gesproken zou zo`n jubileum reden zijn voor vreugde, maar door zijn overlijden, 10 jaar geleden, is het natuurlijk toch moeilijk voor zijn familie en vrienden.

Toch wilde het bestuur dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan.

De ouders van Rients, die de naam in ere houden door de wedstrijd te sponseren, kregen een mandje met bakkersproducten uit handen van de voorzitter.

 

De familie werd ook goed vertegenwoordigd, wat terug te zien was bij de prijsuitreiking: Bij de dames werd de 4e prijs gewonnen door Antje Boonstra en Froukje Feenstra. 3e  werden Janny Wilmink en Lysbeth van der Woude, 2e werden Wendy Kolthof en Anneke van der Woude en de 1e prijs was voor Caroline van Muiswinkel en Tineke Hallema. De verste slag was voor Caroline van Muiswinkel.

 

Bij de heren was de 4e prijs voor Sjirk van der Berg en Germ Hallema, de 3e prijs was voor Bert van der Woude en Marten van der Woude. De 2e prijs was voor Ruurd Feenstra en Anne Jan Hallema en de 1e prijs werd mee naar huis genomen door Goasse Hylkema en Barry Poortman. De verste slag was voor Johannes van der Heide.

 

Bestuur tipclub “Reitsje Him”.

 

3-5-2009

Verslag tipwedstrijd en bestuursvergadering

 

Op 3 mei is de eerste tipwedstrijd van dit jaar weer gespeeld. Na een regenachtige start klaarde het weer gelukkig op en konden de paraplus worden opgeruimd. Ondanks de meivakantie en de slechte weerberichten waren er toch 34 tippers op komen dagen. Bij de dames moesten er 5 partijen worden gespeeld en 9 bij de heren. Doordat er een vrije formatie was, bestonden veel teams uit familieleden en dit was terug te zien tijdens de prijsuitreiking. De prijzen werden als volgt verdeeld:

1e bij de heren waren Germ Hallema en Jehannes van der Heide, 2e Hessel en Jelte Dijkstra, 3e Anne Jan Hallema en Jan Poortman, 4e Hille en Stefan Poortman. De verste slag was voor Jelte Dijkstra. Bij de dames werden Caroline en Marieke van Muiswinkel 1e. De 2e prijs was voor Lysbeth en Neeltje van der Woude, 3e werden Giny en Hedwig Ludema, 4e Will van Muiswinkel en Hylkje Hofstra. De verste slag ging naar Caroline van Muiswinkel.

Na de prijsuitreiking werd de bestuursvergadering gehouden. Het bestuur deelde mede dat er 30 nieuwe houtjes zijn besteld en blokken hout voor nieuwe tuollen. Dit laatste kan echter nog wel 2 jaar duren omdat het hout uit moet harden. Het financieel verslag en de kas werden goedgekeurd. Anne Jan Hallema en Sjirk van der Berg werden herkozen in het bestuur. Peter Kalsbeek en Caroline van Muiswinkel traden af. Als nieuwe secretaris werd Anneke van der Woude gekozen. Voor de functie van penningmeester waren geen gegadigden, maar Caroline zal de kas blijven bijhouden tot er een ander gevonden wordt. Jehannes en Rintje van der Heide werden benoemd tot degenen die het veld klaarzetten. In de rondvraag werd besloten dat een aantal vrijwilligers voortaan voor de koffie zal zorgen.

Tot besluit werd iedereen een plezierig tipseizoen toegewenst. De volgende tipwedstrijd is de Rients Boonstra partij op 24 mei.

 

Bestuur tipclub “Reitsje Him”