Onderhoud spoor

               
Geen reacties

In december van dit jaar zal Strukton Rail nachtelijke werkzaamheden verrichten aan het spoor tussen de spoorwegovergang op de Arsummerdyk en Skillaerd. De werkzaamheden betreffen aanpassingen die nodig zijn voor

Lees meer

Wijziging OV dienstregeling

               
Geen reacties

In verband met het teruglopend aantal passagiers door de corona-crisis, heeft Arriva aangegeven dat er vanaf half december diverse aanpassingen aan de dienstregeling zullen worden doorgevoerd. Zo zal er op

Lees meer

Viswedstrijd Om ‘e Toer

               
Geen reacties

Ruud de Boer, winnaar van de wedstrijd (foto: Rob den Boer) Op zaterdagmiddag 3 oktober is voor de 11e keer de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café

Lees meer

Infobulletin van Gearhing is onjuist

               
Geen reacties

Het afgelopen weekeinde is een infobulletin van de Gearhing over de ontwikkelingen rond de basisschool huis-aan-huis verspreid in Jorwert. Dit bulletin bevat onjuiste informatie over de vorming van een Regioschool

Lees meer

Recordopbrengst KWF collecte

               
Geen reacties

De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds heeft dit jaar € 338,53 opgebracht. Dit is de hoogste opbrengst van de afgelopen vijf jaar. Gevers en collectanten worden namens het KWF

Lees meer

Knypeachjes slaan aan

               
Geen reacties

Onder de titel ‘Knypeachjes’ organiseert het Wapen van Baarderadeel samen met het creatieve team van het Iepenlofspul een serie muziektheaterdiners in de notaristuin. Door het afgelasten van het Iepenloftspul door

Lees meer

Knypeachjes ûnder de parrebeam

               
Één reactie

Coronaproof: muzikaal theaterdiner in de notaristuin! Vanwege alle Corona-beperkingen leek het er even op dat de notaristuin dit jaar groen zou blijven. Totdat cafébaas Emke Dijkstra regisseur van het iepenloftspul

Lees meer

Natuurwandeling Lionserpolder

               
Geen reacties

Cultuurhistorische wandeling door de Lionserpolder Op zaterdag 12 september wandelen we samen met Jeroen Wiersma – schrijver van het boek ‘De Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied’ – over het

Lees meer

Portret van Willien Beuk in Rondom

               
Geen reacties

Het online regioblad ‘Rondom vandaag’ heeft een portret van dorpsgenote Willien Beuk opgenomen in haar editie van 15 augustus. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de kunstwerken die Willien

Lees meer

Solexen in Jorwert

               
Geen reacties

Sinds enige weken kunt u vrolijk gekleurde Solexen door het dorp zien rijden.  Wouter Hylkema en Aaltje de Boer hebben naast de verkoop van eigen vlees een nieuwe activiteit ontwikkeld!

Lees meer