Energietoeslag

               
Geen reacties

Wist u dat: U de energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden kunt aan vragen als u een inkomen heeft tot 125% van de bijstandsnorm? Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd

Lees meer

De doarpskeamer

               
Geen reacties

Een ontmoetingsplek voor iedereen Vind je het leuk om (nieuwe) mensen te ontmoeten? Kom dan langs in de doarpskeamer! Hier kun je terecht voor een bakje koffie of thee. Even

Lees meer

Gewoan Efkes Balje

               
Geen reacties

Keatsfreonen en freondinnen, ek dit jier wolle we wer it  “Gewoan efkes balje“ organisearje. We woene de opset in bytsje feroarje, doel is om der in kompetysje fan te meitsjen.

Lees meer

Wervelende hengstenshow

               
Geen reacties

Onder grote belangstelling werden afgelopen vrijdag de diverse hengsten geshowd die in Stal Chardon worden voorbereid op de hengstenkeuring voor het Friesch Paarden-Stamboek. De prachtige viervoeters werden vakkundig voorgebracht, terwijl

Lees meer

Feest bij Stal Chardon

               
Geen reacties

Komend weekend is het feest bij Stal Chardon op de Hesensereed te Jorwert. Vrijdagavond is er vanaf 19.30 uur een hengstenshow met Jurre 495, Eise 489 en Alger 522. Zaterdag

Lees meer

Open Avond Greidefûgel

               
Geen reacties

Benieuwd naar het onderwijs op De Greidefûgel? De kinderen van De Greidefûgel vertellen er graag meer over tijdens de Open Avond. Ook voor meer informatie over de peuters en de

Lees meer

Keukentafelgesprek Dorpsvisie 11-4 verplaatst

               
Geen reacties

Voor 11 april stond een keukentafelgesprek gepland over de dorpsvisie, voor de Jaenbuorren, Battensereed, Hesensereed en Fûns. Door een misverstand is de uitnodiging daarvoor niet verspreid. Het gesprek is nu

Lees meer

Toanielfoarstelling giet net troch

               
Geen reacties

Spitich! Troch sykte kin de toanielfoarstelling van De Harmonie Jorwert op 8 en 9 april net trochgean Wat wiene we bliid dat we nei twa jier wer een stik spylje

Lees meer

Reanimatiecursus

               
Geen reacties

Op 19 april a.s. organiseert Doarpsnut i.s.m. het Antonius Ziekenhuis weer een reanimatiecursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een AED. We zijn nog op zoek naar deelnemers voor deze cursus.

Lees meer

Glasvezel in Jorwert

               
Geen reacties

Glasvezel voor iedereen in Jorwert.  Is dat nodig? Feit is wel dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van internet. We hebben steeds meer apparaten die verbonden zijn met het

Lees meer