Iepenloftspul

Op 25 augustus 1951, ’s ochtends om 7 minuten over vijf stortte de kerktoren van Jorwert spontaan in. Het dorp vond dat de toren herbouwd moest worden en er ontstonden talrijke initiatieven om geld in te zamelen. Toen de toren na 2 jaar op 25 augustus 1953 weer hersteld was, hebben de Jorwerters om de gulle gevers te bedanken het iepenloftspul ‘De klokken van Jorwert’ gespeeld. Zie daar de oorsprong van dit nog steeds jaarlijks terugkerende openluchttheater in de notaristuin van Jorwert.