Nijkleaster

De stichting Nijkleaster is in 2012 gestart in Jorwert. Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding. Vanaf 28 mei 2023 heeft Nijkleaster de beschikking over het klooster Westerhûs in Hilaard. Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Op het Friese platteland zoeken we zo samen naar persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing. We maken een mooie ‘pelgrimstocht’ (de weg is immers de bestemming) en nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen.

Parkeren

De parkeerruimte in Jorwert is beperkt. Om overlast te voorkomen heeft Nijkleaster wat tips en aanwijzingen op haar website geplaatst.