Kaatsvereniging Hâld Moed

Kaatsvereniging Hâld Moed is een van de oudste verenigingen in Jorwert en vierde in 2013 haar 100-jarig bestaan. In Jorwert werd voor het eerst in Friesland door vrouwen gekaatst.

Lidmaatschap:

Bestuursleden en mensen (kinderen en volwassenen) die ook buiten Jorwert kaatsen voor de KNKB en de pelote-ploegen, staan als lid ingeschreven. Leden die alleen in Jorwert kaatsen staan als donateur op papier.

Bestuur:

Jorrit Meinsma – voorzitter
Hendrik Terpstra – sekretaris
Vacature – penningmeester
Jelle Anema – bestuurslid