Toneelvereniging De Harmonie

Toneelvereniging De Harmonie in Jorwert bestaat al meer dan 100 jaar. Een vereniging die de traditie van dorpstoneel levend houdt. Elk jaar wordt er in februari of maart een voorstelling gehouden in het dorpscafé. De taal is het Fries met spelers en speelsters uit Jorwert.  De regisseur wisselt, afgelopen jaren was de regie in handen van Wietske de Boer.

Bestuur

Douwe de Bildt (voorzitter)
Afke Siderius (secretaris)
Anita Pasma (penningmeester)
Cobi Buren
Jelte Dijkstra

Contributie

De contributie is 7,50 euro per jaar.

Contact

Adrie Kaspers
Master Fopmawei 7, 058-2519750
a3kaspers@gmail.com