De Hiele Toer

De Hiele Toer is de dorpskrant van Jorwert. De redactie is een commissie van Doarpsnut en de dorpskrant verschijnt vijf keer per jaar met een oplage van ca 150 stuks.

De redactie bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Grietje Deinum
Anita Pasma (afgevaardigde Doarpsnut)
Murkje Hoekstra
Nina Schaper
Eveline van der Tuuk

email-adres van de redactie: dehieletoer@jorwert.nl