Stichting Iepenloftspul Jorwert

De Stichting Iepenloftspul Jorwert zorgt sinds 1954 voor het organiseren van het Iepenloftspul in de notaristuin in Jorwert. Op de website van het Iepenloftspul  is veel informatie te vinden over dit jaarlijkse evenement.

Bestuur

Harry Kaspers (voorzitter)
Melle Tilsma (penningmeester)
Daniël Postma
Leontien Middelweerd
Roelie Fopma

Contact

Bestjoer@iepenloftspuljorwert.nl

Adres

Redbadwei 1
9023 AT Jorwert