Tipclub ‘Reitsje Him’

Organisatie van tipwedstrijden in Jorwert.

Bestuur

Anne Jan Hallema (voorzitter)
Anneke van der Woude (secretaris)
Sjirk van den Berg (bestuurslid)

Vacant (penningmeester)

Caroline van Muiswinkel (tijdelijk)

Contact

Anneke van der Woude (ae.vdw@hotmail.com)