Biljartclub Jorwert

De Jorwerter Biljartclub organiseert in de winter-maanden een clubcompetitie voor haar leden. Gezelligheid staat voorop. Iedere vrijdagavond wordt er middels een enkelvoudige competitie gestreden om de wisselbeker waarin de namen van de clubkampioenen staan gegraveerd. Rond Kerstmis en ter afsluiting van de competitie is er een feestelijke avond met andere varianten van het biljartspel.

De Jorwerter Biljartclub speelt het libre spel en houdt rekening met de moyennes van de leden. Ieder jaar worden de moyennes op basis van de resultaten van het afgelopen jaar bijgesteld.

Bestuur

Jelte Dijkstra (voorzitter)
Piet Stapert (secretaris)
Emke Dijkstra (penningmeester)

Contributie

De contributie is 35 euro per jaar.

Contact

Piet Stapert
email:    pietstapert@yahoo.com

Adres

Café Het Wapen van Baarderadeel
Sluytermanwei 29, Jorwert