Recordopbrengst KWF collecte

               
Geen reacties

De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds heeft dit jaar € 338,53 opgebracht. Dit is de hoogste opbrengst van de afgelopen vijf jaar. Gevers en collectanten worden namens het KWF

Lees meer

Knypeachjes slaan aan

               
Geen reacties

Onder de titel ‘Knypeachjes’ organiseert het Wapen van Baarderadeel samen met het creatieve team van het Iepenlofspul een serie muziektheaterdiners in de notaristuin. Door het afgelasten van het Iepenloftspul door

Lees meer

Foto’s en filmkes It gelok fan Fryslân

               
Geen reacties

Sneon 5 en snein 6 septimber wie Tryater mei audiokuiertocht It gelok fan Fryslân yn Jorwert. 30 Jorwerters wurken mei yn de opbou, as figurant (de jongerein fan Yn waar

Lees meer

Knypeachjes ûnder de parrebeam

               
Één reactie

Coronaproof: muzikaal theaterdiner in de notaristuin! Vanwege alle Corona-beperkingen leek het er even op dat de notaristuin dit jaar groen zou blijven. Totdat cafébaas Emke Dijkstra regisseur van het iepenloftspul

Lees meer

Natuurwandeling Lionserpolder

               
Geen reacties

Cultuurhistorische wandeling door de Lionserpolder Op zaterdag 12 september wandelen we samen met Jeroen Wiersma – schrijver van het boek ‘De Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied’ – over het

Lees meer

Tryater mei It gelok fan Fryslân yn Jorwert

               
Geen reacties

Op sneon 5 en snein 6 septimber tusken 13:00 en 17:00 oere is Tryater yn Jorwert mei in aventoerlike audio-kuiertocht dy’t de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr’t Fryslân

Lees meer

Portret van Willien Beuk in Rondom

               
Geen reacties

Het online regioblad ‘Rondom vandaag’ heeft een portret van dorpsgenote Willien Beuk opgenomen in haar editie van 15 augustus. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de kunstwerken die Willien

Lees meer

Solexen in Jorwert

               
Geen reacties

Sinds enige weken kunt u vrolijk gekleurde Solexen door het dorp zien rijden.  Wouter Hylkema en Aaltje de Boer hebben naast de verkoop van eigen vlees een nieuwe activiteit ontwikkeld!

Lees meer

Notariskantoor overgenomen

               
Geen reacties

Overname notariskantoor Van der Hem   Gjalt van der Hem heeft zijn praktijk beëindigd vanwege zijn pensioen. Hij heeft zijn collega-notaris Siebe Swart van De Haan Advocaten & Notarissen bereid

Lees meer

Tryater siket it gelok yn Fryslan yn Jorwert

               
Geen reacties

Tryater siket It gelok fan Fryslân yn Jorwert Tryater nûget alle Jorwerters út om antwurd te jaan op de fraach wêr’t sy lokkich fan wurde. Fan alle antwurden meitsje sy

Lees meer