Opknapbeurt Café voltooid

               
Geen reacties

Met de plaatsing van het nieuwe naambord Wapen van Baarderadeel is de opknapbeurt van het café voltooid. Emke en Adri hebben met hulp van de nodige vrijwilligers het corona-jaar benut

Lees meer

Oud Papier wordt zaterdag opgehaald

               
Geen reacties

Zaterdag 3 juli wordt het Oud Papier weer bij u in de straat opgehaald. Zorg ervoor dat het oud papier netjes gebundeld voor 09:00 uur aan de stoeprand wordt gezet.

Lees meer

ILS spilet #Freonen

               
Geen reacties

‘#freonen?!’ is in komeedzje oer de reüny fan in groep jonges. Se wienen altyd byelkoar: Ap, Frâns, Freek, Wybe en Willem. Doe’t se jong wienen, hienen se in eigen romte makke

Lees meer

Voorstelling in het Café

               
Geen reacties

Onder de titel ‘Het Dorp is Dood?!’ spelen Joël Oudshoorn en Jort Breeuwsma van NHL-Stenden samen met een aantal enthousiaste toneelspelers uit de regio, een voorstelling in het kader van

Lees meer

Afscheidsmomentje Krunenstrobbe

               
Één reactie

Beste Jorwerter, oud-Jorwerter, oud-leerling, oud-meester of juf van De Krunenstrobbe en alle andere belangstellenden, Zoals bekend sluit de basisschool in Jorwert in augustus na 150 jaar haar deuren. De Krunenstrobbe

Lees meer

Concert in de Redbadtsjerke

               
3 reacties

Op dinsdag 27 juli 2021 vindt er een bijzonder concert plaats in de Redbadtsjerke in Jorwert.Jorwert ligt aan het Jabikspaad. De mooie Redbadtsjerke nodigt uit om muziek te laten klinken

Lees meer

FryslânDOK ‘Bezint eer ge begint’

               
Geen reacties

Vandaag en morgen op TV: de Fryslân doc. ‘Bezint eer ge begint’, met o.a. Hinne Wagenaar. Nijkleaster is in deze documentaire onderdeel van de zoektocht naar stilte en spiritualiteit op

Lees meer

Bloemenzaaidag uitgesteld

               
Geen reacties

Zoals door de initiatief groep “Jorwert Fleurt Op” is medegedeeld in o.a De Hiele Toer zou zaterdag 15 mei a.s. onder leiding van Margaretha Posthumus van “BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer Nij Baarderadiel” op diverse lokaties

Lees meer

Spelers gezocht!

               
Geen reacties

Wij zijn Joël en Jort, studenten van de NHL Stenden, Docent Theater, en vanuit onze school en de gemeente Leeuwarden hebben wij de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar

Lees meer

Oud papier 24 april

               
Geen reacties

Vanwege de huidige situatie zijn wij niet in staat het oud papier bij u thuis op te halen. De oud papier container staat inmiddels al op het erf van familie

Lees meer