Merke 2024

               
Geen reacties

De Merke is alweer voorbij, maar gelukkig hebben we de foto’s nog ! Spultsjes Versiering Ewerwert

Lees meer

Bernespultsjes Merke

               
Geen reacties

Zondag 30 juni beginnen de kinderspelletjes om 10:30 uur bij café Het Wapen van Baarderadeel. De kinderen mogen natuurlijk verkleed komen in het thema ‘Disney Sprookjes’. De spelletjes zijn voor

Lees meer

Booractie Sluytermanwei

               
Geen reacties

Wie afgelopen vrijdag door de Sluytermanwei reed werd geconfronteerd met een imposante boor-installatie. Dit deed sommige Jorwerters zich afvragen of er olie was gevonden onder het erf van Pieter en

Lees meer

Themajûn Greidefugels

               
Geen reacties

Op 3 maaie organisearret de Natuerkoöperaasje Baarderadiel in themajûn oer Greidefugels. Tiidens de jûn nimme wy jimme mei fanôf de start fan it briedseizoen oant it einde ta. Ma ferskate

Lees meer

Vrijwilligersenquête Gem. Leeuwarden

               
Geen reacties

Bent u vrijwilliger? Of organiseert u wel eens een activiteit voor uw buurtbewoners? Wij zijn benieuwd naar uw ervaring!Heeft u vanuit deze rol wel eens contact met de gemeente en/of

Lees meer

Bomen snoeien in Jorwert

               
Geen reacties

Zo eens in de tien jaar is het weer zover, dan worden de bomen rond het kerkhof gesnoeid. Met vereende krachten is ook deze keer deze klus weer geklaard! Pieter

Lees meer

Jaarvergadering Doarpsnut

               
Geen reacties

Op woensdag 27 maart was de jaarvergadering van Doarpsnut. Ondanks flink wat afzeggingen was de opkomst toch weer prima. In de volle zaal werd flink gediscussieerd over de toekomst van

Lees meer

Jorwert Doet

               
Geen reacties

Het geluid van kettingzagen en de geur van boenwas overheersten vandaag ons dorp. De jaarlijkse actiedag van NL Doet inspireerden SAFT en de kaatsclub tot allerlei klussen in de Redbadtsjerke

Lees meer

Nieuw bushokje

               
Geen reacties

foto: Jan Strikwerda Nog voordat ons oude bushokje de titel “lelijkste bushokje van Friesland” kon verdienen is het vervangen door een moderner exemplaar. Jan Strikwerda was ooggetuige van de vervanging

Lees meer

Workshop spinnen op 3 april

               
Geen reacties

Op woansdei 3 april jout Pytsje van der Hem fan de Tuin van de Toekomst in workshop spinnen yn kafee Het Wapen van Baaderadeel yn Jorwert. Fan 19.15 oant 21.15

Lees meer