Reanimatiecursus

               
Geen reacties

Op 19 april a.s. organiseert Doarpsnut i.s.m. het Antonius Ziekenhuis weer een reanimatiecursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een AED. We zijn nog op zoek naar deelnemers voor deze cursus.

Lees meer

Glasvezel in Jorwert

               
Geen reacties

Glasvezel voor iedereen in Jorwert.  Is dat nodig? Feit is wel dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van internet. We hebben steeds meer apparaten die verbonden zijn met het

Lees meer

Stim fan Fryslân

               
Geen reacties

Inwoners van Fryslân worden meer betrokken bij waar de overheid mee bezig is. Of het nu gaat om de toekomst van het Fries, de inrichting van het landschap of ideeën

Lees meer

Eerste paal geslagen in Westerhûs

               
Geen reacties

In Hilaard is donderdag de eerste paal geslagen voor het nieuwe klooster Westerhûs. De grote droom van Nijkleaster wordt nu werkelijkheid, aldus Henk Kroes. Om iets over half vier was

Lees meer

Nieuws van de Doarpskeamer

               
Geen reacties

Terugblikken en vooruitkijken Doarpskeamer Nijbaarderadeel Per 1 januari 2021 is de Doarpskeamer Nijbaarderadeel in de Wjukken vormgegeven. Vanwege de vele Coronamaatregelen waren de mogelijkheden beperkt. Gelukkig heeft de Doarpskeamer een

Lees meer

Informatiebijeenkomst Wonen in de Dorpen

               
Geen reacties

Ruimte voor woningbouwplannen die aansluiten bij de dynamiek en de identiteit van het dorp Van 23 december tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de

Lees meer

Redbadtsjerke geopend

               
Geen reacties

De Redbadtsjerke is van maandag 20 december t/m zondag 2 januari iedere middag van 12 tot 18 uur geopend, zodat bezoekers bij het licht van de kerstboom een moment in

Lees meer

Geen water

               
Geen reacties

Sinds vanmiddag drie uur komt er in Jorwert en omstreken geen water meer uit de kraan. Het betreft een grote storing die ook in Weidum, Easterwierrum, Mantgun, Boksum, Deinum, Wiuwert,

Lees meer

Kerstworkshop

               
Geen reacties

Zondag 12 december om 14:00 in het café! Gelukkig kunnen we gezellig een workshop houden in het café. De kosten zijn 25 euro, keuze uit rode of zilveren decoratie. Graag

Lees meer

Jierfergadering Iisklup wurd útsteld

               
Geen reacties

De jierfergadering fan de Iisklup Jorwert wurd útsteld oant bettere tiiden. Mei de nije Corona regels kinne we yn desimber gjin jierfergadering yn it kafee hâlde. Derom sille we it

Lees meer