Boeken over Jorwert

In de afgelopen jaren zijn er meerdere publicaties verschenen, die te maken hebben met Jorwert. Het eerste boek dat zich afspeelde in Jorwert, was van dominee van Gelder, ‘Nachtboek van een kerkuil’, over de periode in de tweede wereldoorlog, waarin hij schuilde in de ruimte boven het tongewelf van de Redbadtsjerke in Jorwert.  Jolt Oostra schreef een geschiedkundig werk over Jorwert en het meest beroemde boek is toch wel ‘Toen God verdween uit Jorwerd’ van dorpsgenoot Geert Mak. In 2018 verscheen de bundeling van verhalen uit de Hiele Toer van Douwe de Bildt onder de naam ‘De Jorwerter Dweilstikken’

Hieronder een opsomming van enkele publicaties:

Nachtboek van een kerkuil Ds Bas van Gelder 1990
Jorwert, doe en no Jaap Huizinga 1987
Toen God verdween uit
Jorwerd
Geert Mak 1996
Uit de geschiedenis van
Jorwerd
Jolt Oostra 1993
Damclub OKK, 50 jier en
mear
Willem Dijkstra 2001
Jorwert, fyftich jier teater
yn’e notaristún
Piebenga, Tromp, Toering e.a. 2003
Dromen, Denken, Doen
Annemarie Duurkoop OKKN 2010
Dorpsgezichten,
mensen uit Jorwert
Louis Meulstee 2016
DweilstikkenDouwe de Bildt 2018