Keunstrûte 2019

               
Geen reacties

Voor de tiende keer wordt er in de Greidhoeke een Keunstrûte georganiseerd. Ook Jorwert is weer in de route opgenomen. In de Redbadtsjerke exposeren naast de vaste Jorwerter kunstenaars Willien

Lees meer

Nieuwbouw in Jorwert

               
Geen reacties

Belangstellenden kunnen zich melden. Er zijn gevorderde plannen voor nieuwbouw achter de Pastorijfinne. De gemeente wil meewerken, maar het nieuwbouwplan zal door de bewoners zelf ontwikkeld moeten worden; het bouwrijp

Lees meer

Cursussen AED

               
Geen reacties

Op dinsdag 1-10-2019 wordt een herhalingscursus Reanimatie/AED gegeven. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die in een eerder stadium al een basiscursus hebben gevolgd. Opgave voor de cursus graag voor

Lees meer

Vervanging verlichting in Jorwert

               
Geen reacties

Dinsdag 14 mei zal er informatie gegeven worden over de vernieuwing van de straatverlichting. Belangstelling?  15.45 voor het café. Ideeën?              doarpsnutjorwert@gmail.com

Lees meer

Bûtengewoan Berikber

               
Geen reacties

De werkgroep BûtenGewoan Berikber heeft de resultaten van de enquête over de bereikbaarheid van het platteland voltooid en gepubliceerd in de vorm van een presentatie De provincie Fryslân neemt het

Lees meer

Glitterbingo

               
Geen reacties

Afgelopen vrijdag organiseerde de jeugdclub een glitterbingo in de jeugdsoos naast het café. Er waren leuke prijsjes te winnen en zo’n twintig jeugdclubleden waren er bij.

Lees meer

Rûntsje om ‘e toer

               
Geen reacties

Het Wapen van Baarderadeel organiseert de komende maanden een bijzondere kennismaking met Jorwert. Onder leiding van een gids wordt een wandeling aangeboden langs de fraaie rentenierswoningen, boerderijen en pastorie en

Lees meer

Jorwert spilet Stjer yn it tsjuster

               
Geen reacties

Stjer yn it tsjuster is in tragysk-muzikale fertelling oer it libben fan Micha. Sy wurket dei en nacht yn in fabryk om in eachoperaasje foar har soan bekostigje te kinnen,

Lees meer

NL-Award voor Buro de Vries

               
Één reactie

Het radioprogramma Buro de Vries, gemaakt door Geartsje de Vries voor Omrop Fryslân heeft de NL-Award gewonnen in de categorie Beste radioprogramma 2018. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de

Lees meer

Nieuwe website voor Jorwert

               
Geen reacties

Vanaf vandaag is de nieuwe website van Jorwert in de lucht. De afgelopen weken is er hard gewerkt om de lay-out en content van de nieuwe site gereed te maken.

Lees meer