terug

21-12-2017

Sfeervol “Krystmiel “

Ruim 60 Jorwerters  schoven aan bij de terugkeer van het Kerstmaal.  Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege de kerkrestauratie. Door allerlei omstandigheden leek het programma dit jaar nogal in duigen te vallen, echter de jeugd wist er alsnog een fantastische avond van te maken.

Zo droegen Rianne en Lisejet een gedicht voor, bespeelde Ines  de viool en zongen Sietse en Esther samen een lied . Het  gerestaureerde orgel  werd enthousiast bespeeld door het 12 jarige talent Barteld uit Welsrijp.  De sfeer werd vervolmaakt door een Kerstverhaal verteld door Corrie Holtman   

De gluhwein, stamppotten en het ijsbuffet  lieten zich vervolgens uitstekend smaken!

         

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image041.jpg

21-12-2017

Algemiene ledegearkomste iisklup

Op 19 jannewaris hâldt de iisklup har jierlikse ledegearkomste yn it kafé yn Jorwert. We begjinne om 20:00 oere. De leden krije oer de mail noch in útnûging mei de wurklist. Skriuw de datum alfêst yn de agenda!

 

Afbeeldingsresultaat voor ledenvergadering

20-12-2017

Fergees reedrydles foar bern!

Bern fan 8 oant 12 jier kinne fergees fjouwer reedrydlessen folgje! It gewest Fryslân fan de KNSB organissearret dit saneamde "Kwartetschaatsen". De lessen binne op 6, 13, 20 jannewaris en 3 febrewaris 2018. Fan 11.00 - 11.45 oere of fan 11.45 -12.30 oere. Opjaan foar 27 desimber 2017 by ien fan de neamde ferienings. De telefoannûmers steane der by.

lees verder

 

 

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image044.jpg

 

 

 

 

 

09-12-2018

Prachtig Greidehert

Gisteravond was de premiere van de afscheids­voorstelling van de gemeente Littenseradiel. De film Greidehert, gemaakt door Wybo Smids en Tjerk Kooistra, werd live muzikaal begeleid door het korps Wilhelmina aangevuld met musici van andere korpsen uit Littenseradiel, o.l.v. Jorrit Laverman. Doete Stenekes, Anke Boersma en Wybo Smids zorgden voor de vocale invulling. De prachtige beelden, onder meer gemaakt door Jorrit Meinsma,  van de 29 dorpen van Littenseradiel ondersteunt door heerlijke muziek en mooie teksten, vormden een schitterende ode aan het hart van de Greidhoeke. Wederom een bewijs dat onze gemeente beschikt over een ongekende hoeveelheid talent. Waadhoeke, Sud-West Fryslân en Leeuwarden mogen in hun handen knijpen met zo’n aanwinst.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image124.jpg

Foto: Piet Douma

27-11-2017

Het DNA van Leewarden

Deel jouw DNA en bouw mee aan het verhaal van Leeuwarden

Het verhaal van Leeuwarden? Dat wordt verteld door al die mensen die hun sporen in de stad hebben achtergelaten. DNALWD2018 wil deze verhalen verzamelen. Iedereen die iets met Leeuwarden heeft, kan hiervoor iets van zijn DNA geven. Geen echt DNA, natuurlijk. Maar iets wat te maken heeft met onze stad of met jezelf. Een persoonlijk verhaal, voorwerp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in één buisje past. Al dit creatieve DNA vormt één kunstwerk. Tienduizenden buisjes die vertellen over onze verschillen, maar ook over wat ons verbindt: Leeuwarden. Dit DNA-kunstwerk is vanaf 2018 te zien in het Stadskantoor. Op www.dnalwd2018.nl wordt jouw DNA digitaal bewaard. Zodat jij, of iemand anders, het altijd terug kan vinden. Tot ver in de toekomst. Zo bouwen we met elkaar aan een verhaal van ons allemaal.

Lees verder

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image126.gif

17-11-2017

Opheffingsnorm scholen

De provincie heeft vandaag bekend gemaakt dat de gemeentelijke herindeling in elk geval gevolgen zal hebben voor de scholen. Er liggen nu drie varianten op tafel: één norm voor de hele gemeente, die zou op 92 uitkomen, bij splitsing in een stadsnorm en een plattelandsnorm zijn er twee mogelijkheden, als Stiens tot het landelijk gebied wordt gerekend worden de normen 150 voor de stad en 41 voor het platteland. Als Stiens tot het stedelijk gebied wordt gerekend wordt het respectievelijk 152 en 32. In Hjoed op Omrop Fryslan wordt hier vanavond aandacht aan geschonken, waarbij ook de Krunenstrobbe in Jorwert wordt besproken. In de officiële telling van 1 oktober j.l. telde de Krunenstrobbe nog 33 leerlingen. Dat onze school deel uitmaakt van de scholenkoepel Gearhing kan ook nog van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image049.jpg

14-11-2017

Lijsttrekkers voor dorpsscholen

In het lijsttrekkersdebat van Nij Baarderadiel dat dinsdagavond werd gehouden in het dorpshuis in Weidum, bleek er brede politieke steun voor het splitsen van de opheffingsnorm voor basisscholen tussen stad en platteland. Het standpunt van de CDA wethouder voor onderwijs in Leeuwarden, is tot nu toe het handhaven van één norm voor heel de gemeente Leeuwarden. Dit zou betekenen dat van de zes scholen uit Littenseradiel, die straks naar Leeuwarden gaan, er vijf moeten sluiten, waaronder die van Jorwert. Alle lijsttrekkers van de twaalf partijen die meedoen met de verkiezingen in Leeuwarden, waren voor het hanteren van twee normen, zodat de dorpsscholen behouden kunnen blijven.

 

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image127.jpg

04-11-2017

Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen

OP 22 november a.s. zijn de gemeenteraads­verkiezingen. De gemeente Leeuwarden heeft een stemwijzer online gebracht waarmee aan de hand van 30 stellingen uw politieke voorkeur kan worden bepaald. Een van de aardige nieuwe functies van deze stemwijzer zit in de presentatie van de resultaten. Bij het bekijken van de resultaten kan bij elke stelling een toelichting worden getoond op het standpunt van de partijen, die u heeft geselecteerd.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image128.jpg

01-11-2017

Speculaasactie

Vanaf half november komen wij weer langs om speculaas en smulkoek te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat naar Het Diensthuis. Het Diensthuis zorgt er al meer dan 35 jaar voor dat er tweedehands kleding naar tehuizen in het noordoosten van Hongarije wordt gebracht. Met het geld van de actie wordt het vervoer van de dozen met kleding bekostigd.

Uiteraard is uw tweedehandskleding en speelgoed ook nog steeds welkom.

U kunt dit inleveren bij:

Teuni de Boer, Hesenserreed 9, Jorwert, tel. 2519502

Germ Hallema, M. Fopmawei 18, Jorwert, tel. 259504

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image129.jpg

29-10-2017

Nijkleaster presenteert Bid-boek

Vijf jaar na de eerste introductie van Nijkleaster in Jorwert, presenteerde de stichting vandaag het bid-boek voor de realisatie van het klooster op de locatie Westerhûs. In een goed gevulde Redbadtsjerke werd het bid-boek ingeleid met de film ‘Nieuwe lijnen in een oud landschap’, gemaakt door Dio van Maaren. Voorzitter Henk Kroes bood het eerste exemplaar van het bid-boek aan aan rentmeester Barend Spleithoff van de gemeente Westerwert. Nijkleaster hoopt de komende twee jaar de 4,5 miljoen euro, die nodig is voor de realisatie van het klooster Westerhûs bij elkaar te krijgen.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image130.jpg

20-10-2017

Drie Gurbes voor Jorwert

Vrijdagavond vond de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Gurbes plaats in de Harmonie in Leeuwarden. Drie van de zeven Gurbes, een soort Oscars voor Iepenloftspullen, gingen dit jaar naar Jorwert. Klaas Bauke Haanstra won de prijs voor de beste hoofdrol en de publieksprijs voor het beste stuk ging naar ‘It Foarfal’ van ILS Jorwert. De  extra Gurbe ging naar regisseur Marius Del Grosso voor zijn inzet bij het betrekken van jongeren bij Iepenloftspullen, zoals dit jaar de voorstelling ‘It Beest’ op de boerderij van Bonne en Debbie aan de Hesensereed.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image058.jpg

19-10-2017

Reanimatiecursus

Donderdagavond vond in het Wapen van Baarderadeel weer een herhalingscursus reanimatie plaats voor de mensen die het diploma voor het gebruik van de AED hebben behaald. Alle cursisten hebben de geldigheid van het diploma weer met twee jaar verlengd. Er is overigens behoefte aan meer dorpsbewoners, die kunnen omgaan met de AED. Als iemand interesse heeft, dan kan hij of zij zich opgeven bij Murkje Hoekstra.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image059.jpg

14-10-2017

Gezellige Hjerstmarkt

Afgelopen zaterdag was de door JUD georganiseerde Hjerstmarkt rondom het Wapen van Baarderadeel. Tussen het hek van de notaristuin tot halverwege het havenspaed stond het vol met kraampjes waar veelal Jorwerters hun waar aanboden. Sommigen voor een goed doel, voor de Stichting Semmy werd maar liefst 225 eur ingezameld en sommigen voor de hobby en ook met commerciële doeleinden. Samen vormden zij een kleurrijk decor op een zonovergoten middag. Al met al een zeer geslaagd initiatief.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image060.jpg

11-10-2017

Stremming spoorwegovergang

In de nacht van maandag 6 november op dinsdag 7 november 2017 van 23.30 uur tot 06.00 uur, is de overweg Arsumerdyk bij Jorwert afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met onderhouds­werkzaamheden aan het spoor. Hulpdiensten kunnen de overweg niet passeren.

Omwonenden krijgen een bewonersbrief van Prorail.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image061.jpg

07-10-2017

Viswedstrijd Om ‘e Toer 2017

Op zaterdagmiddag 7 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsbewoners in de tuin zitten te vissen.

Lees verder

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image062.jpg

03-09-2017

Indrukwekkend ‘Foarfal’

Afgelopen vrijdag was de Jorwerter Jûn van het Iepenloftspul ‘It Foarfal’.  De pas achtienjarige hoofdrolspeler Bauke Klaas Haanstra maakte veel indruk met zijn vertolking van het karakter van de autistische Kristiaan Johan Frâns Boonstra. Het was even wennen aan de vorm van de raamvertelling die Tjerk Kooistra en zijn team aan dit stuk hadden gegeven, maar gaandeweg kreeg het stuk de vaart en de diepgang die het verhaal, gebaseerd op het boek ‘the curious incident with the dog in the night’ van Mark Haddon, verdiende.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image063.jpg

31-08-2017

Nijkleaster naar Westerhûs

Nijkleaster heeft vandaag bekend gemaakt dat ze de bouw van het klooster wil gaan uitvoeren op de locatie van de boerderij Westerhûs, gelegen tussen Jorwert, Hilaard en Bears. Er is overeenstemming met de verkoper over de aankoop en men is nu in afwachting van het rondkomen van vergunningen en financiering. Men hoopt in 2019 met de bouw te kunnen starten.

Meer details over het plan zijn te vinden op de website van Nijkleaster.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image131.jpg

16-07-2017

Pearkekeatsen 2.0 grut súkses

It pearkekeatsen 2.0 dat snein 16 july organisearre waard troch Janneke Blanke en Jorrit Meinsma wie in grut súkses. Der stiene mar leafst 27 partoer op de list, ferdield oer in B-klasse (16 partoer) en in A-klasse (11 partoer). De keatsers kamen rûnom wei: út Hilaard, Weidum, Winsum, Mantgum, Wommels, Wurdum en fansels it grutste part út Jorwert.

Der waard keatst mei in grutte, sachte bal en mei spesjale regels. Sa mocht der net yn ien kear út it perk wei boppeslein wurde, om mear tuskenspul te krijen en om de hiele goede keatsers wat oan bannen te lizzen. Fierder waarden de regels hantearre dy't faker by pearkekeatsen brûkt wurde: de frou foarbêst op en foar yn it perk en de man mei net op de frou opslaan.

Nei it keatsen wie der in barbecue en live muzyk fan Piter Wilkens. Tige gesellich!

De útslaggen:

A-klasse:

Winnersronde:

1. Jorrit Meinsma (Jorwert) en Amarins de Groot (Mantgum)

2. Sjoerd Gjalt van der Hem (Weidum) en Janneke Blanke (Jorwert)

Ferliezersronde:

1. Broer Evert Siderius (Jorwert) en Wietske Terluin (Jorwert)

 

B-klasse

Winnersronde:

1. Hindrik Meinsma (Jorwert) en Anneke Zijlstra (Jorwert)

2. Marc van Hiel (Jorwert) en Deborah de Jong (Wommels)

 

ferliezersronde:

1. Peer de Bakker (Weidum) en Gaiske Meinsma (Jorwert)

2. Rein Ludema (Menaam) en Janke Elgersma (Menaam)

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image066.jpg

16-07-2017

Moaie opbringst Sútelaksje

Der is tongersdei 13 july foar hast 1300 euro oan Fryske boeken ferkocht yn Jorwert. Dat is in hiel moai resultaat foar in lyts doarp, sa liet organisator Ferdinand de Jong witte. Yn 2 oeren tiid gongen 10 froulju mei kroaden fol mei boeken by de doarren lâns. In kwart fan de opbringst giet nei de iisklup fan Jorwert. Omdat der ek wat minsken wiene dy't in bedrach oan de iisklup jaan woene, is de opbringst foar de iisklup op 340 euro útkommen. Tige tank!

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image132.jpg

04-07-2017

Willien Beuk wint kunstwedstrijd

Willien Beuk heeft de kunstwedstrijd gewonnen van het Kunstweekend Beetsterzwaag. De opdracht was om een kunstwerk te maken in het teken van de Stijl. Willien maakte een assemblage van witgespoten printplaten waarvan de chips in de kleuren van de Stijl zijn geschilderd. Het winnende kunstwerk levert haar een plekje op in museum Opsterland.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image133.jpg

Foto: Kunstkrant

04-07-2017

Voorvertoning “Levenslang” mag niet

Er dreigt opnieuw een kort geding tegen de voorvertoning van de documentaire ‘Levenslang’, die zou plaatsvinden op donderdag 6 juli a.s.

Overleg met de advocaat van de NCRV heeft ertoe geleid dat deze documentaire niet vertoond zal worden.

In de plaats daarvan wordt in de bovenzaal van het café de bekroonde documentaire ‘De verdediging van Robert M.’ vertoond. Deze indrukwekkende documentaire gaat over de wijze waarop het kantoor Anker & Anker de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak heeft bijgestaan en welke consequenties dit heeft gehad voor het kantoor.

Eén van de maaksters, Maria Mok, zal vertellen over haar ervaringen, terwijl advocaat Anker onder meer zal ingaan op de heftige reacties vanuit de samenleving richting zijn kantoor.

De toegang is gratis en zeker de moeite waard!

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image134.jpg

30-06-2017

Boekemerke yn de Krúnenstrobbe

Op woansdei 5 juli fan 13.30 – 14.30 is der op de basisskoalle fan Jorwert in BOEKEMERKE. In grut diel fan de (berne)boeken wurdt foar 50 sint of 1 euro ferkocht. De opbringst is bestimd foar nije boeken foar de skoalle.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image073.jpg

27-06-2017

Sutelaksje foar de iisklup!

Tongersdei 13 july kinne ynwenners fan Jorwert besite ferwachtsje fan doarpsgenoaten mei in kroade fol Fryske boeken.

De sutelaksje hat hiel lang jier op jier plak fûn yn de Fryske boekewike. Dat is no net mear sa. Fryske skriuwers fine dat spitich en ha it inisjatyf sels oppakt, yn gearwurking mei lokale ferienings. De iisklup fan Jorwert hearde dêr fan en hat kontakt socht mei Ferdinand de Jong, de skriuwer dy't de sutelaksje koördinearret.

Sadwaande kinne de ynwenners fan Jorwert op tongersdei 13 july, jûns Fryske boeken út de kroade keapje. Soargje derfoar dat jo genoch kontant jild yn 'e hûs hawwe en keapje ien of mear boeken dêr't jo jo yn de simmerfakânsje hearlik mei deljaan kinne.

In kwart fan de opbringst giet nei de iisklup fan Jorwert!

(sjoch ek dit artikel yn de LC: http://www.lc.nl/cultuur/Sutelaksje-boeken-kruien-om-de-clubkas-te-spekken-22140821.html

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image135.gif

27-06-2017

Werkzaamheden Sluytermanwei

De gemeente Littenseradiel gaat nog voor de bouwvak een aantal werkzaamheden uitvoeren op de Sluytermanwei. Het betreft het herstraten van een gedeelte van het wegdek en het trottor ter hoogte van nrs 29 en 8.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image136.jpg

18-06-2017

Afsluiting seizoen Jeugdclub

De Jeugdclub Jorwert heeft het seizoen afgesloten met een barbecue, trefbal, en een nachtelijke boevenjacht. Er werd gekampeerd waarna er in de ochtend een ontbijt was en ochtendgymnastiek !

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image078.jpg

29-05-2017

Slotconcert Wiebe ‘Delta’

Met een concert in de Redbadtsjerke sloot de band Wiebe afgelopen zaterdag haar toernee af, waarmee het album Delta werd gepromoot. Het werd een ontspannen concert met veel grappen en grollen tussen de nummers door. Muzikaal viel er ook veel te genieten en het was mooi te horen hoe de band zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image079.jpg

28-05-2017

Survival Jeugdclub

Het was gisteravond ideaal weer voor de survival van de jeugdclub. Met veel enthousiasme en inzet werd het parcours doorlopen. Uiteindelijk werd de survival gewonnen door Jelle Rodenhuis. Proficiat !

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image080.jpg

22-05-2017

Keunstrûte terug in de Redbadtsjerke

Na een aantal jaren met groepsexposities van Jorwerter kunstenaars in de bovenzaal van het café, kon dit jaar weer de Redbadtsjerke als expositieruimte worden gebruikt. Dat pakte goed uit, er is veel meer ruimte om de werken tot hun recht te laten komen en ook voor bezoekers is het een prettige lichte ruimte. Kunstenaars Douwe de Bildt, Afke Siderius en Willien Beuk waren tevreden over de bezoekersaantallen en de positieve reacties.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image081.jpg

10-05-2017

Kruispunt Hilaard afgesloten

Vanaf maandag 22 mei tot en met woensdag 24 mei brengt aannemer Reimert de laatste laag asfalt aan bij het kruispunt Hilaard. Om voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen, worden deze werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. De werkzaamheden starten om 20.00 uur en duren tot 06.00 uur. Tijdens het werk is het kruispunt afgesloten.

 

https://gallery.mailchimp.com/3786a8bba3a0ef75cf9ca9547/images/278b5210-8685-4772-8d32-a0f46b54a33a.png

15-04-2017

Paasvuur met de jeugdclub

Het wordt langzamerhand een jorwerter traditie, want gisteravond werd alweer voor de derde keer een paasvuur georganiseerd door de Jeugdclub. Zo’n vijftig Jorwerters genoten van de gezelligheid en een drankje bij de warmte van het vuur op deze kille zaterdagavond.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image084.jpg

06-04-2017

Dorpen tegen nieuwe N354

De 10 dorpen van Littenseradiel die volgend jaar deel gaan uitmaken van de gemeente Leeuwarden hebben zich uitgesproken tegen een mogelijk nieuw tracé voor de N354, de provinciale weg tussen Sneek en Leeuwarden. Onder de naam Nij Baarderadiel, het samenwerkingsverband van de 10 dorpen, is een brief gestuurd gericht aan de gemeenteraden van Súd-West-Fryslân en Leeuwarden en het provinciebestuur. Hoewel de status van het plan om een nieuwe weg aan te leggen langs de spoorlijn naar Sneek nog erg onduidelijk is, wordt met deze brief alvast een signaal afgegeven.  Nij Baarderadiel bestaat uit de dorpsbelangen van Baard, Easterlittens, Hilaard, Húns-Leons, Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image139.jpg

06-04-2017

Koeiendans op Fûns

Nadat Tjalling Rodenhuis vandaag al zijn koeien naar buiten liet gaan, onder toeziend oog van de leerlingen van de Krunenstrobbe, is het zondag 9 april de beurt aan Wouter Hylkema en Aaltje de Boer om de dames de wei in te sturen. Om 11 uur is de koffie klaar en om 11:30 uur gaan de staldeuren open. Iedereen is van harte welkom.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image140.jpg

Foto: Tjalling Rodenhuis

 

05-04-2017

Jongerein Iepenloftspul weer van start !

Na een succesreeks met de iepenloftspullen ''756'' , ’'Ro & Julya'' en ‘’FAAM’’  presenteert het Jorwerter Jongeren Iepenloftspul van stichting ''Yn Waar en Wyn'' in het voorjaar van 2017: ‘'t BEEST''.

 ‘'t Beest'' is gebaseerd op het bekende sprookje ‘'Belle & het Beest’’. Plaats van handeling is het roemruchte Jorwerter-studentendispuut ‘’infernicus’’. Het wapenschild voor dit dispuut is speciaal ontworpen voor deze voorstelling en is samengesteld uit alle wapenschilden, die samen de dorpen vertegenwoordigen waar onze spelers vandaan komen. (U vindt dit bijzondere wapenschild uiteraard in de bijlage).

Brendan Besseling (’t Beest’’) heeft 1 jaar de tijd om zijn leven te beteren, en zo de vreselijke vloek die op hem rust ongedaan te maken. Dit lijkt een onmogelijke opdracht. Dan ontmoet hij Brechje Graevenhof………

De premiere is op 25 mei 2017. (speelschema & meer info over onze bijzondere visie op theater staat op onze website).

Website: www.ynwaarenwyn.frl

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image141.jpg

17-03-2017

Stockholm! intrigerende voorstelling

De huiskamer van Adrie en Harry Kaspers vormde het decor van de voorstelling Stockholm!  Een stuk van Tjerk Kooistra gespeeld door Inez Timmer en Wiebe Kaspers. Een bijzonder intrigerend stuk, waar alles inzat: emoties, humor, spanning en prachtige muziek. Het slot was zeer verrassend, waardoor het plot een totaal andere wending kreeg. Hulde !

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image091.jpg

16-03-2017

Stremming overweg Arsumerdyk

In de nacht van maandag 10 april op dinsdag 11 april 2017 van 23.30 uur tot 06.00 uur, is de overweg Arsumerdyk bij Jorwert afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het spoor.

In de nacht van maandag 27 maart op dinsdag 28 maart 2017 van 23.30 uur tot 06.00 uur, is de overweg Hegedyk bij Jellum afgesloten voor al het doorgaande verkeer (weg + fietspad)

Omwonenden krijgen een bewonersbrief van Prorail.

 

IMG_5541

07-03-2017

Wiebe Kaspers in ‘Stockholm!’

Theatermaakster Inez Timmer en zanger/pianist Wiebe Kaspers gaan dit voorjaar een samenwerking aan, en spelen de theaterthriller 'Stockholm! Of in inkele reis Sabeare' in huiskamers en kleine podia.

Het script van deze theatervoorstelling is geschreven door Tjerk Kooistra. Hij schreef deze theaterthriller speciaal voor dit duo.

Lees verder

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image092.jpg

Foto: Maaike Boonstra

06-03-2017

Afsluiting kruispunt Hilaard

Van vrijdag 24 maart 19.00 uur tot maandag 27 maart 06.00 is het volledige kruispunt Hilaard afgesloten. Dit geldt ook voor de aanvoerwegen vanuit Hilaard, Jorwert en Hoptille. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gewoon langs de werkzaamheden. Voor het overige verkeer geldt een omleidingsroute.

Lees verder

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image142.jpg

22-02-2017

Restauratie orgel Redbadtsjerke

Het orgel in de Redbadtsjerke wordt momenteel gerestaureerd en is nu volledig ontmanteld. De restauratie wordt uitgevoerd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga.

Eind vorig jaar zijn er opnamen gemaakt van het orgel, deze opnamen worden binnenkort uitgezonden. Dhr. Piet Sprik uit Hindeloopen maakt al geruime tijd voor Streekomroep Súdwest televisieopnamen van orgels, het interieur van kerken en de omgeving. Het orgel wordt bespeeld door Gerk Venema.  

De programma's worden op zondag 5 maart onder de titel "Orgels in Súdwest" uitgezonden op Ziggo, kanaal 40 (KPN kanaal 347). Uitzendtijden: 11.30 uur, 14.00 uur, 16.30 uur, 19.30 uur en 22.00 uur.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image095.jpg

18-02-2017

Hoe’t God ferdwûn út Jorwert

Met een signeersessie door Geert Mak bij boekhandel Van der Velde in Leeuwarden werd de Friese uitgave van 'Toen God verdween uit Jorwerd' officieel geïntroduceerd. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden was een van de eersten die een gesigneerd exemplaar in ontvangst nam. De Friese uitgave bevat onder meer een uitgebreid nawoord, waarin de actuele ontwikkelingen binnen Jorwert en Friesland worden belicht. Het boek is vertaald door Abe de Vries en zoals Geert het zelf verwoordt: het voelt alsof het boek is thuisgekomen. De verhalen werden hem immers verteld in het Frysk, zodat deze nu weer in de oorspronkelijke taal zijn vastgelegd. Eigenlijk mag deze uitgave in geen enkele Jorwerter boekenkast ontbreken.

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image096.jpg

03-02-2017

Gemeente tegen nieuw trace N354

De afgelopen week verschenen er in de pers diverse artikelen over een mogelijk nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. Volgens het initiatief van de gemeente Sûd- West Fryslân zou deze weg langs de spoorlijn Leeuwarden – Sneek moeten lopen. De gemeente Littenseradiel komt in verzet tegen deze plannen en wijst in een brief aan Sûd-West Fryslan er op dat de gemeentelijk herindeling nog niet heeft plaatsgevonden en de gemeente Littenseradiel dus nog steeds partij is.

lees verder

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image143.jpg

29-01-2017

Jeugdclub bokst by Frisia

Afgelopen zaterdag kreeg de jeudgclub een boksclinic op de boksschool van BAV Frisia in Leeuwarden

 

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image099.jpg

25-01-2017

N359 komend weekend gestremd

In verband met de aanleg van een fietstunnel bij Boksum is de aansluiting van de N359 en de Hendrik Algraweg in het weekend van 3-2-2017 vanaf 19:00 u tot maandag 6-2-2017 06:00 uur gestremd.

Lees verder

http://dorp.jorwert.nl/nieuws_bestanden/image145.jpg

02-01-2017

Dweilstik wint earste priis

De redaksje fan ‘De Hiele Toer’ út Jorwert krige ûnder de Nijjiersresepsje in sjek fan €250 oerlange troch boargemaster foar kollum Dweilstik yn harren doarpskrante. It nivo fan dy kollum is neffens de sjuery sa goed, dat de kollum as gehiel de priis foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk' yn 2016 fertsjinnet. De twadde priis gong nei Mandeguod fan Mantgum en Ut ‘e Buorfinne fan Wjelsryp wûn de tredde priis.

lees verder

 

De winners krije de priis út hannen fan de boargemaster.

Foto: gemeente

01-01-2017

Gelukkig Nieuwjaar

Gisteravond sloot The Mop in het café het oude jaar in gepaste stijl af, met Wiepkje Castelein als nieuwe zangeres. Direct na twaalf uur werd het nieuwe jaar begroet met het luiden van de kerkklokken en om half een volgde een spetterende vuurwerkshow. Helaas door de mist iets minder mooi zichtbaar, maar het was desondanks toch een mooi spektakel. Wij wensen iedereen een heel gelukkig 2017.

Ook Omrop Fryslân was in Jorwert aanwezig tijdens de jaarwisseling. Zie het filmpje

 

 

22-12-2016

Camera's bij Hilaard

De afgelopen tijd kreeg de provincie verschillende klachten binnen over asociaal rijgedrag van automobilisten bij Hilaard. Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van de wegwerkers willen we u vragen u aan de maximale snelheid te houden en de borden te volgen. De komende periode houdt de provincie de situatie bij het kruispunt in de gaten met camera's. De politie voert extra controles uit.

 

 

22-12-2016

De Hiele Toer nominearre foar priis

De Hiele Toer is nominearre foar de priis fan de bêste Fryske doarpssjoernalistyk fan de gemeente Littenseradiel in 2016. De nominaasje giet naar de kollum ‘Dweilstik’  fan Douwe de Bildt. Op 2 jannewaris is de priisútrekking. Útsein Jorwert binne ek de doarpskrante fan Wjelsryp en Mantgum nominearre.

lees verder

 

 

10-12-2016

Werkzaamheden in de Redbadtsjerke

Het aanbrengen van het stucwerk kerk is in volle gang, er wordt gewerkt aan een nieuwe verwarming in de kerk en er is een begin gemaakt met de restauratie van het orgel. Daarmee wordt alweer een grote stap gemaakt met het opknappen van de Redbadtsjerke. (foto: Mathieu van den Boogaard)

 

 

 

10-12-2016

Yoga in Jorwert

Na een serie van 13 ochtenden yoga in het afgelopen najaar in Jorwert gaat met ingang van maandag 9 januari aanstaande weer een compleet nieuwe serie van 13 yoga-ochtenden in Jorwert van start.

Wil je ontspannen? Onthaasten? Tot jezelf komen? Bewust(er) worden van je lichaam? Je adem? Je geest? Dan zijn de komende yoga-ochtenden in Jorwert wellicht iets voor jou.

Lees verder

 

 

26-11-2016

Heiligenbeeldenmarkt

Het begint inmiddels al bijna een traditie te worden in de maand november, de heiligenbeeldenmarkt in de Redbadtsjerke. Een bonte verzameling beelden van heiligen aangevuld met kunstzinnig glaswerk trekt ook dit jaar weer een flinke hoeveelheid publiek naar Jorwert.

 

 

20-11-2016

Reprize ‘Skûlje yn Jorwert’

Yn april 2017 komt J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma mei in reprize fan de  foarstelling ‘Skûlje yn Jorwert’. Der wie safolle flecht op ‘e koai en de reaksjes wiene sa geweldich, dat it sil nochris heve…

Lees verder

 

 

20-11-2016

Mozaïek workshop Jeugdclub

Afgelopen vrijdagavond gaven Christina en Beitske een workshop mozaïek voor de jeugdclub. De opkomst voor deze creatieve avond was met 25 leden uitstekend. 

 

06-11-2016

Halloweenparty voor Jeugdclub

Afgelopen zaterdag was het in het jeugdhonk tijd voor een Halloweenparty. De leden van de jeugdclub kwamen al griezelig geschminkt binnen en er werden van  pompoenen maskers gemaakt. Volgende keer is er een workshop van Christina Hoekstra.

 

 

28-10-2016

Tentoonstelling Jentsje Popma

Dit weekeinde organiseert Nijkleaster een verkoop­tentoonstelling van de werken van Leeuwarder kunstenaar Jentsje Popma in de Redbadtsjerke. Popma schonk de inhoud van zijn atelier met honderden kunstwerken vorig jaar aan Nijkleaster. De inmiddels 95-jarige kunstenaar woonde de opening van de tentoonstelling zelf bij.

 

 

10-10-2016

Uitslag Viswedstrijd Om ‘e Toer

Op zaterdagmiddag 8 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber.

Lees verder

 

 

05-10-2016

Stremming wegverkeer brug Jorwert 

De brug Jaenbuorren/ Sluytermanwei te Jorwert is door uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de brug voor al het wegverkeer gestremd op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur        

vanaf maandag 10 oktober t/m woensdag 19 oktober 2016.  

Fietsers en voetgangers kunnen passeren.

Alleen hulpdiensten worden doorgelaten.

Bron: Gemeente Littenseradiel

 

 

22-09-2016

Opbrengst collectie Beatrix-fonds

 

De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft in Jorwert € 180,- opgebracht. Dank voor uw bijdrage!

 

 

18-09-2016

Tuinpreek


Zondagochtend was er de jaarlijkse tuinpreek van de gemeente Westerwird en Nijkleaster in het decor van het iepenlofspul in de notaristuin. Hinne Wagenaar speelde de advocaat van de duivel met mooie stellingen en tegenstellingen over de man-vrouw verhouding, versterkt door de verkleedpartijen horend bij de rol van dominee en advocaat. Zo sloot het mooi aan bij het de voorstelling van dit jaar. Wiebe Kaspers zorgde samen met vier uitstekende blazers voor de muzikale omlijsting. De ruim 100 aanwezigen hebben er van genoten.

 

 

14-09-2016

Opbrengst collecte KWF

 

De jaarlijkse collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) heeft in Jorwert ruim 270 euro opgeleverd. Dank voor uw bijdrage !

 

11-09-2016

Data Hiele Toer

 

Der is in foutsje slûpt yn de data fan De Hiele Toer fan foar de fakânsje.

 

De ferskiningsdatum fan de folgjende Hiele Toer is 7 oktober 2016. De kopij ynleverje foar 23 septimber 2016

 

 

23-08-2016

Live-muziek na de Jorwerter Jûn

 

Komende vrijdagavond is er na afloop van de Jorwerter Jûn van het Iepenloftspul, live muziek in het café van Troubadour Frerik de Swetser.

 

 

16-07-2016

Wouter vd Wal op WTTV

 

Nadat Wouter vorige maand was verkozen tot beste kampvuurmuzikant van Nederland, mocht hij op het festival Welcome to the Village een optreden verzorgen. Uiteraard ontbrak het kampvuur hier niet bij. Greet van der Haar was er bij en stuurde bijgaande foto.

 

 

 

09-07-2016

Zomeravondconcert

 

Op vrijdag 9 juli organiseerden Willemijn en Wiebe samen met de kunstkring Hardegaryp een zomeravondconcert. Helaas werkten de weergoden niet mee en kon het concert niet in de tuin plaatsvinden. Gelukkig kon er worden uitgeweken naar de schuur van Sake en Yke. Het werd een geslaagde avond met Caspar Vos op de piano en Dmitry Ivanov op viool.

 

 

 

27-06-2016

Wouter vd Wal in de prijzen

 

Wouter van der Wal is gisteravond in Dronten uitgeroepen tot de beste kampvuurmuzikant van Nederland. Wouter werd eerder deze maand al de beste kampvuurmuzikant van Friesland en was daarmee een van de dertien finalisten. De prijs voor beste kampvuurmuzikant werd dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. Wouter zal binnenkort ook optreden op het Leeuwarder festival Welcome to the Village.

 

 

28-05-2016

Presentatie Fotoboek Dorpsgezichten

 

Vanmiddag is in onder grote belangstelling het fotoboek Dorpsgezichten, mensen uit Jorwert  van Louis Meulstee gepresenteerd.  Geartsje de Vries kreeg het eerste exemplaar overhandigd. Het is een schitterend boek geworden met prachtige portretten van Jorwerters uit de afgelopen jaren. Het vormt een mooi tijdsbeeld van de samenstelling van de inwoners van ons dorp en het vormt ook tegelijkertijd een dierbare herinnering aan hen die er inmiddels niet meer zijn.

 

 

 

28-05-2016

Ons Open Huis

 

Vanmiddag konden de Jorwerters alvast even een kijkje nemen in Ons Huis. In de afgelopen maanden is er met man en macht aan gewerkt en alhoewel er nog wat afwerkpunten zijn kun je nu al zien dat het prachtig is geworden. De familie Al Zaidan zal hier hopelijk met veel plezier kunnen wonen.

 

 

 

15-04-2016

Inschrijving vrijwilligers Nije Jorwerters

 

Alle inwoners van Jorwert hebben dinsdag een brief ontvangen met een update van de situatie rondom de Nije Jorwerters.

Inschrijven als vrijwilliger kan vanaf vandaag via het

inschrijfformulier

 

Doarpsnut en initiatiefgroep Nije Jorwerters

 

 

08-04-2016

Indrukwekkende voorstelling Skûlje

 

Gisteravond konden de Jorwerters kennismaken met het theaterstuk “Skûlje yn Jorwert” van Jan Arendz en Marijke Geertsma. Samen met Wiebe Koldijk speelden zij het stuk dat gebaseerd is op het boek “Nachtboek van een kerkuil” van ds. Bas van Gelder. Het bijzondere van dit stuk is dat het gespeeld wordt in de Redbadtsjerke, waar een belangrijk gedeelte van dit verhaal, zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. De manier waarop het stuk is vormgegeven en de fantastische acteerprestaties, maakten grote indruk op de aanwezige Jorwerters.

 

 

 

05-04-2016

Statutenwijziging Doarpsnut

 

Tijdens de jaarvergadering is een statutenwijziging van Doarpsnut voorgesteld. Om na te kunnen zien welke wijziging dit betreft vindt u hier de statuten van 1981 en hier de statutenwijziging waar het om gaat

 

03-04-2016

Jeugdclub op Ameland

 

In het weekend van 18 t/m 20 maart is de jeugdclub op haar traditionele jaaruitje naar de Blierherne op Ameland geweest. Met 45 man waarvan de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 23 . Spooktocht, vlaggeroof, Hollandse leeuwen, trefbal, bonte avond en natuurlijk een dropping vormde de inhoud van het heel gezellige weekeinde. Durkje Zijlstra maakte de foto’s.

 

 

 

28-03-2016

Paasvuur met de jeugdclub

 

Net als vorig jaar organiseerde de jeudclub weer een paasvuur. Dit keer op een braakliggend stukje grond achter Ons Huis. Jaap en Eveline waren erbij en stuurden een paar foto’s.

 

 

 

12-03-2016

Jorwerters druk met vrijwilligersactie

 

In het kader van de jaarlijkse vrijwilligersactie van NLDoet op 11 en 12 maart, werden ook in Jorwert de nodige activiteiten ontplooid. Zo werden de banken van het kaatsveld voorzien van nieuwe planken, de regenwater-afvoer voor het nieuwe hok van het Iepenloftspul gemaakt en tot slot werd er twee dagen hard gewerkt aan het snoeien van de bomen rondom de Redbadtsjerke.

 

 

12-03-2016

Gemeente plaatst 60km borden

 

Tijdens de keukentafelgesprekken met Doarpsnut kwam ondermeer de verkeersveiligheid ter sprake. Er werd daarbij door diverse mensen geklaagd over de snelheid waarmee men over de wegen in en rondom het dorp rijdt.

Inmiddels heeft de gemeente, nog voordat Doarpsnut iets met deze opmerkingen kon doen, al borden geplaatst met daarop de aanduiding 60 km zone. Of het gejakker over de Hesensereed en de Lucht en Veldsterdyk daarmee ten einde komt, zal nog moeten blijken. Het is nu in elk geval duidelijk dat er niet harder dan 60 km/uur mag worden gereden.

 

 

 

04-03-2016

Open lessen Krunenstrobbe

 

Woensdag 23 maart is een open ochtend op de Krunenstrobbe. Vanaf half 9 tot 10:15 uur mag ieder die dat leuk vindt alle lokalen binnen lopen en kijken tijdens de lessen. De leerkrachten geven les, volgens het gewone rooster.

In oktober is dit ook gedaan voor alle ouders. Het lijkt het team nu erg leuk om dit keer alle belangstellenden uit Jorwert uit te nodigen. Misschien zijn er dorpsgenoten die wel geïnteresseerd/nieuwsgierig zijn hoe het er anno 2016 toe gaat op de Krunenstrobbe.

Om 10:15 uur is het pauze en staat de koffie/thee klaar. Wie dat wil kan nog even napraten en/of vragen stellen aan de leerkrachten. Iedereen is Welkom!

 

De Krunenstrobbe

 

01-03-2016

Dorpsgezichten start crowdfunding

 

Op donderdag 3 maart zal Louis Meulstee zich met het project Dorpsgezichten, mensen uit Jorwert presenteren op de crowdfundingssite voordekunst.nl  Het doel van de actie is om voor 18 april a.s. zo’n 8000 euro bij elkaar te krijgen om de druk van het boek mogelijk te maken. Er zijn diverse opties om in te tekenen op dit project. Het boek van 30x30 cm moet € 35,- gaan kosten. Als het doel van 8000 euro tijdig is bereikt, dan zal op 28 mei van dit jaar de presentatie van het boek plaatsvinden in Jorwert.

 

 

 

22-02-2016

Jeugdclub maakt sieraden

 

Zatergisteravond organiseerde de jeugdclub een workshop sieraden maken . Het was supergezellig en er zijn prachtige dingen gemaakt ! Met dank aan Chantal van Sluys voor het beschikbaar stellen van alle kralen etc

 

 

 

14-02-2016

Geslaagde verhalentocht

 

Ondanks het slechte weer was de jaarlijkse Valentijn-verhalentocht met een opkomst van dik 60 deelnemers weer een succes. Het thema was dit jaar: “Gjin leafde sûnder ûnwissens” De mooie, humoristische en soms ontroerende verhalen van Nelleke Rottiné, Sietske Visser, Jan Strikwerda en Douwe de Bildt werden gewaardeerd evenals het voorproefje van de voorstelling ‘Skûlje in Jorwert’ door Marijke Geertsema en Jan Arendz in de Redbadtsjerke.

 

 

13-02-2016

Heerlijk blijspel In Aap oer de flier

 

Het was afgelopen zaterdag stampvol in de bovenzaal van het café en de bezoekers van de jaarlijkse toneelavond werden niet teleurgesteld. De Harmonie zorgde onder regie van Wietske de Boer voor een heerlijke uitvoering van het blijspel ‘In Aap oer de Flier’. De komische rollen van debutanten Frits Hylkema als de rus Popov en Jennie de Boer als Beppe Bakker werkten effectief op de lachspieren van de toeschouwers. De onvermijdelijke flatertjes verhoogden slechts het plezier van het publiek.

 

 

11-02-2016

Iepenloftspul Jorwert spilet Londen ’68

 

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier Londen ’68. It is de Jorwerter bewurking fan de film Made in Dagenham. De premjêre is op sneon 27 augustus en der wurdt spile oant en mei sneon 24 septimber. De kaartferkeap set útein op woansdei 1 juny.

 

lees verder

 

 

 

01-02-2016

Opvang vluchtelinggezin in Ons Huis

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat een groepje mensen uit Jorwert onderzoekt of het mogelijk is dat een gezin (zogenaamde statushouders) tijdelijk kan wonen in Ons Huis. Ons idee is dat juist een kleine gemeenschap als Jorwert voor deze groep “Nieuwe Nederlanders” een goede plek kan zijn om een nieuw leven op te bouwen, terwijl een extra gezin ook voordelen heeft voor het dorpsleven in Jorwert. Als het onderzoek klaar is, gaat een voorstel naar Doarpsnut, die dan gaat beslissen wat er gaat gebeuren. Doarpsnut heeft gevraagd aan het initiatiefgroepje in een brief uiteen te zetten hoe ver ze zijn met het onderzoek.

 

lees verder

 

 

31-01-2016

Speurtocht voor de jeugd

 

Zaterdagavond  is er door de jeugdclub een speurtocht gehouden. Bij verschillende huizen moesten de leden opdrachten uitvoeren. Onder andere spijkerbroek hangen, rebus oplossen, gereedschappen raden onder een kleed, een muziekquiz en melken. Bij elk huis kon een letter verdiend worden welke uiteindelijk de vindplaats van een schat aangaf. De groep van ondermeer Bauke en Reinder had als eerste de schat gevonden.

 

 

19-01-2016

Jeugdclub maakt bonbons

 

Minke en Thea hebben een spoedcursus bonbons maken gevolgd bij Geartsje Fokkema. Vervolgens hebben zij zaterdagavond een workshop voor de Jeugdclub gegeven.

Er waren allerlei soorten chocola en decoratie gekocht en de jeugd ging gedisciplineerd te werk. Eerst werd er een mooi doosje gemaakt en vervolgens de bonbons.

Al met al een zeer  geslaagde avond.

 

 

 

13-01-2016

Vuurwerk op video

 

Jorrit Meinsma maakte in de Nieuwjaarsnacht nog mooie opnamen van het vuurwerk en het publiek. Inmiddels is het filmpje gemonteerd en klaar voor publicatie.

 

 

 

10-01-2016

Jongeren Openluchtspel weer van start

 

Op zaterdag 9 januari ging het jongeren openluchtspel weer van start. Dit jaar presenteren zij de voorstelling ''FAAM''.

''FAAM'' speelt vanaf 12 mei wederom in de paardenbak bij Bonne & Debbie.

 

 

 

05-01-2016

Jeugd vermaakt zich prima op ijsdag

 

De uitzonderlijke gladheid zorgde ervoor dat veel Friezen vandaag noodgedwongen thuis zaten. De scholen waren dicht en dat gaf de jeugd een uitgelezen kans op ijspret. Foto’s zijn er van Meile Zijlstra en Guus van de Sande. Kijk ook op de facebookpagina van Omrop Fryslan naar het prachtige filmpje dat Jorrit Meinsma hier in Jorwert maakte

 

 

 

05-01-2016

Easterein wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk

 

Doarpskrantsje Easterein wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2015

Op de Nijjiersresepsje fan de gemeente Littenseradiel hat boargemaster Johanneke Liemburg in priis fan €250,00 útrikt oan de redaksje fan ‘It Doarpskrantsje’ út Easterein foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk' yn 2015. De twadde priis gong nei de Baarder Kat út Baard en De Hiele Toer fan Jorwert wûn de tredde priis.

Lees verder

 

 

31-01-2016

Initiatief Jorwert in de media

Het Jorwerter initiatief om in Ons Huis vluchtelingen op te vangen heeft ook de aandacht van de media getrokken. Er stond vandaag al een stukje in de Leeuwarder Courant en ook Omrop Fryslân heeft er een item over gemaakt. Ook het Friesch Dagblad besteedde aandacht aan de inzamelingsactie.  Op zondag 31 januari besteed Buro de Vries van Omrop Fryslân aandacht aan de wens van Jorwert om vluchtelingen te huisvesten in Ons Huis.

 

 

02-01-2016

Knallend begin van 2016

De jeugd van Jorwert had net als vorig jaar geld ingezameld voor een centrale vuurwerkshow. Kort na middernacht verzamelden veel Jorwerters zich op het pleintje voor het café en tegen half een startte het spektakel dat nog tot na één uur duurde.

 

 

01-01-2016

Pubquiz weer goed bezocht

Aan het begin van de oudejaarsavond was het weer tijd voor de inmiddels alweer traditionele Pubquiz. Geartsje de Vries en Jorrit Meinsma hadden weer een mooie quiz samengesteld en de bovenzaal van het café zat weer bomvol deelnemers. Na de quiz werd nog afscheid genomen van Sjoukje Dijkstra en Janneke Blanken, zij stoppen als bestuurslid van de Jeugdclub. De foto’s zijn van Meile Zijlstra.

 

 

01-01-2016

Glazen Huis Jorwert

Op ouderjaarsdag organiseerde de Jorwerter Band The Mop een inzamelactie voor het geschikt maken van Ons Huis t.b.v. de opvang van een vluchtelingengezin. Onder de naam Ons Glazen Huis werden de hele dag activiteiten georganiseerd en vooral veel muziek gemaakt. Een van de hoogtepunten was het optreden van John Lennon & Yoko Ono (alias Syb en Adriana). Bij The Mop nam Adrie Kaspers afscheid als zangeres en saxofoniste. De actie heeft tot nu toe een bedrag van ruim 975 euro opgebracht. Er kan nog geld worden overgemaakt op rekeningnummer NL25RABO0330857002 t.n.v. Doarpsnut Jorwert

 

 

22-12-2015

Sfeervol Krystmiel

Zo'n 60 Jorwerters waren gekomen voor het  traditionele Krystmiel , welke voor de 5e keer werd georganiseerd door  de JUD activiteiten commissie bestaande uit  Aeltsje, Carmen, Claire, Marieke, Yke en Willem.  De kerk zag er weer prachtig  en sfeervol uit. De avond werd geopend door het Frouljus Krystkoar met enkele "kerstmeezingers". Voor een ademloos stille kerk werd de legende van de Kerstroos  beeldend verteld door Corrie Holtman. De stemming en de trek kwam er daardoor goed in en de stampotten, welke door het café was verzorgd, lieten zich goed smaken.  Echter Antsje Stremler wist de menigte weer stil te krijgen met een prachtig voorgedragen gedicht.  De verrassing van de avond  was violiste in spé Inez de Haas die spontaan een kerstlied ten gehore bracht.  Beide kinderen mochten een luid applaus in ontvangst nemen. Het toetje van de avond was het voor deze gelegenheid samengestelde mannenkoor  onder leiding van Hindrik van der Meer en muzikale ondersteuning van Anita de Boer op cello die (zoals men aangaf) zonder al te veel gezamenlijke oefening er toch een imposante uitvoering van maakten.     Er volgde nog een ruime nazit  en kon teruggekeken worden op een geslaagde  en sfeervolle avond.  

  

 

20-12-2015

Kruispunten N359 veiliger

Provinciale Staten stellen 12 miljoen euro beschikbaar voor het veiliger maken van drie kruispunten in de N359 van Bolsward naar Leeuwarden. Het gaat om de kruispunten Bolsward-Noord, Wommels-Noord en Burgwerd. Het plan is om de drie kruispunten ongelijkvloers aan te leggen, met tunnels onder de provinciale weg door. Het komende jaar werkt de provincie de plannen uit. De uitvoering van het werk vindt naar verwachting plaats in 2018 en 2019.

Lees verder

 

 

17-12-2015

De Hiele Toer nominearre

Baard, Easterein en Jorwert nominearre foar bêste Fryske doarpssjoernalistyk. Alle jierren skriuwt de gemeente Littenseradiel in wedstryd út foar de bêste Frysktalige bydrage oan de ‘doarpssjoernalistyk’. In karkommisje nominearret trije stikken foar de priis. Diskear komme de nominearre artikels út de doarpskranten Baarder Kat fan Baard, Doarpskrantsje fan Easterein en De Hiele Toer fan Jorwert. Op de gemeentlike Nijjiersresepsje op moandei 4 jannewaris sil boargemaster Johanneke Liemburg de winner bekend meitsje.

Lees verder

 

 

15-12-2015

Fryske top 100

Net als vorig jaar kan er weer gestemd worden op de Fryske top 100. Jorwert is weer goed vertegenwoordigd in de kandidatenlijst met Wiebe Kaspers, Syb van der Ploeg, The Mop en diverse songs uit de voorstellingen van het Iepenloftspul. Dus stem en kies je 5 favorieten op   https://www.frysketop100.nl/

 

IMG26177

 

15-12-2015

Jeugdclub deelt Kerststukjes

De jeugdclub had afgelopen vrijdag een workshop voor het maken van Kerststukjes. Zoals we gewend zijn van de jeugdclub bleef het daar niet bij. Na afloop werden de gemaakte kerststukjes door Janna en Sietske rondgebracht bij oudere alleenstaanden in Jorwert.

 

 

15-12-2015

Studio Blomfish speelt “Ebo Nezer”

Ebo Nezer is een good-old-fashioned-christmasshow voor het hele gezin. Het vertelt op eigen wijze het beroemde ‘‘Christmas Carol’’ van Charles Dickens.

 

Ebo Nezer is een zakenman in hart & nieren, volgens eigen zeggen ‘’geboren voor het grote geld’’.  Zijn omgeving ziet echter in hem de vrek & de misantroop. Tijdens kerstavond hoopt Ebo een geweldige deal af te sluiten (dat hiervoor de huizen van honderden gezinnen nog voor de kerst ontruimd dienen te worden is voor hem slechts bijzaak).  Die nacht wordt Ebo bezocht door de 3 geesten van Kerstmis...., maar of die hem tot inkeer weten te brengen...

 

lees verder

 

cid:CFC71D0A-E89B-4EAB-A595-C9D6EA9B62B6@dynamic.ziggo.nl

 

28-11-2015

Sinterklaas bezoekt Jeugdclub

 

Het was zaterdagavond echt Sinterklaasweer, de wind gierde door de bomen. In het jeugdhonk achter het cafe kreeg de Goedheiligman gelukkig een warm onthaal.

 

 

 

23-11-2015

Skûlje yn Jorwert

 

Yn april 2016 komt J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma mei in nije foarstelling: ‘Skûlje yn Jorwert’. In toanielfoarstelling yn de Redbadtsjerke nei oanlieding fan it boek ‘Nachtboek van een kerkuil’, skreaun troch Bas van Gelder.

 

lees verder

 

http://www.jmteaterwurk.nl/images/logo-mail.jpg

 

19-11-2015

Kerkklok staat stil

 

Martin Visser en Mathieu van den Boogaard zorgen er al jaren voor dat het uurwerk in de toren blijft lopen en “redelijk” op tijd loopt. Sinds 2 maanden is de klok van slag, ze hebben van alles geprobeerd om dit te verhelpen.

Even leek het er vorige week op dat het gelukt was,

maar vandaag is geconstateerd dat het euvel niet door hen te verhelpen is en er wordt hulp ingeroepen.

Tot die tijd staat de klok stil.

 

Jammer, maar als hij per dag 10 minuten blijft vóór lopen is dat geen doen. Hopelijk is het probleem op korte termijn te verhelpen.

 

 

 

11-11-2015

Sint Maarten

 

Op de elfde van de elfde lopen de kinderen van OBS de Krunenstrobbe traditiegetrouw met lampionnen langs de deur. Het feest van Sint Maarten, waarbij een flinke hoeveelheid snoep wordt verzameld. Niet alleen snoep trouwens, want er ook wordt er geld ingezameld. De kinderen van de bovenbouw hebben bedacht dat het geld dit jaar naar het Wereld Natuur Fonds zal gaan.

 

 

 

19-10-2015

Jeugdclub werkt aan Halloween

 

Op 31 oktober is het weer Halloween en de jeugdclub begon afgelopen zaterdag al met de voorbereidingen. Er werden pompoenen uitgehold en daarvan maskers gemaakt. Er zijn nog wat lepels en aardappelmesjes blijven liggen. Ouders die wat missen kunnen dit bij Meile Zijlstra afhalen.

 

 

 

14-10-2015

Keimpe Koldijk overleden

 

Afgelopen zondag is onze dorpsgenoot Keimpe Koldijk overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Wij zullen zijn persoonlijkheid en humor missen. Op vrijdag 15 oktober is er vanaf 13:15 de gelegenheid tot condoleren en vanaf 14:00 uur is er een afscheidsbijeenkomst in de Redbadtsjerke.

 

 

 

13-10-2015

Om e Toer-viswedstrijd 10 oktober 2015

JORWERT. Op zaterdagmiddag 10 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwert en werd gevist met de vrije hengel op gewicht.

 

Lees verder

 

 

 

06-10-2015

Veel nieuwe leden voor jeugdclub

 

De jeugdclub opende het nieuwe seizoen afgelopen zaterdag op de bowlingbaan in Sneek. De jeugdclub heeft dit jaar veel leden erbij gekregen, omdat een flinke groep de minimum leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Nieuwe aanwas voor de leukste club van Jorwert.

 

 

 

17-09-2015

Túnpreek

 

Snein 20 septimber is de jierlikse túnpreek yn de Notaristún. Dûmny Hinne Wagenaar fan de gemeente Westerwird basearret syn preek op it ferhaal fan Augustus. Bern meie klokliede, nei ôfrin is der kofje.

 

De kollekte is foar stifting Make a Memory, fia de aksje Op 'e trapers for Make a Memory fan Jeltsje Kramer-Tamminga, Sepkje van der Vegt-Tamminga en Laura Cook. Oanfang: 10:00 oere. De muzyk wurdt fersoarge troch de fanfare fan Easterwierrum.

 

 

 

25-08-2015

Iepenloftspul gaat niet door

 

Het Iepenloftspul gaat vanavond niet door vanwege de weersomstandigheden. De avond, speciaal voor leden van de Rabo-bank, wordt verplaatst naar 8 september. Alle bezoekers hebben een email gekregen.

 

 

 

 

23-8-2015

Première Iepenloftspul

 

Gisteravond was de première van het iepenloftspul ‘Augustus’. De eerste officiële uitvoering van de familie-drama was gelijk uitverkocht. Het publiek was merkbaar onder de indruk van dit heftige stuk. Hoofdrolspeelster Wiepkje Castelein, kreeg veel lof voor haar vertolking van Viola Westra.

 

 

31-07-2015

(weer) Yoga in Jorwert

 

Na vele jaren van afwezigheid is het met ingang van maandag 7 september aanstaande  weer mogelijk om yoga in Jorwert te beoefenen.

 

Wil je ontspannen? Onthaasten? Tot jezelf komen? Bewust(er) worden van je lichaam? Je adem? Je geest? Dan zijn de komende yoga-ochtenden in Jorwert wellicht iets voor jou.

 

Lees verder

 

 

03-07-2015

Stremming spoorwegovergang

 

De overweg Hilaarderdyk bij Jellum en de overweg Arsumerdyk bij Jorwert zijn door onderhouds­werkzaamheden aan het spoor gestremd voor alle doorgaande verkeer in de nacht van dinsdag 7 juli op woensdag 8 juli 2015 van 22.30 uur tot 06.00 uur.

Er kan enige geluidshinder worden veroorzaakt door de aanwezige machines.

 

 

 

25-05-2015

Zonovergoten Wiebe Koldijkpartij

 

Gisteren werd de KNKB Hoofdklasse dames ‘Wiebe Koldijk’-partij gespeeld op het sportveld van Jorwert. Het weer liet zich van de mooiste kant zien en er werd flink strijd geleverd in de perken.

 

Uitslag Wiebe Koldijk partij:

1e: Nieke Wateler, Feikje Bouwhuis en Marrit Zeinstra

2e: Nynke Sijbrandy, Leonie Vd Graaf en Geke de Boer

3e: Ilse Tuinenga, Marte Altenburg en Manon Scheepstra

 

 

 

16-05-2015

Keunstrûte van start

 

Zaterdagochtend ging de tweedaagse keunstrûte in de gemeente Littenseradiel weer van start. In de bovenzaal van het café is een expositie te zien van de Jorwerter kunstenaars Willien Beuk, Matthiue van den Boogaard, Douwe de Bildt, Geartsje Fokkema, Broer Evert Siderius en Afke Siderius. De expositie is nog tot morgenmiddag te zien.

 

 

 

15-05-2015

Mooie en heftige premiere Ro & Julya

 

Gisteravond ging het jongeren-iepenloftspul Ro & Julya van Studio Blomfish in premiere. Op het erf van de boerderij van Bonne en Debbie Hylkema waren zo’n 90 toeschouwers getuige van een mooie en heftige voorstelling. Een variatie op de klassieke tragedie waarin twee families elkaar naar het leven staan. Knap spel van ondermeer de twee hoofdrolspeelsters Amarins Heida (Ro) en Gaiske Meinsma (Julya), maar eigenlijk van de hele cast. Heel bijzonder om te zien dat een dergelijke jonge groep zo met de heftige thema’s van dit stuk kan omgaan.

 

 

21-04-2015

Jeugdclub weer terug uit Ameland

 

Afgelopen weekend was het weer tijd voor de jaarlijkse trip van de jeugdclub naar De Blierherne op Ameland. Ze troffen het met het prachtige weer en zoals altijd was de sfeer weer top. Een heel weekend vol sport, spel en gezelligheid. Nu alvast een paar foto’s, later volgt nog een filmverslag van Jorrit.

 

 

 

14-04-2015

Rumoerige vergadering Doarpsnut

 

Op dinsdagavond 14 april zat de bovenzaal van het café bomvol voor de jaarvergadering van Doarpsnut. Naast de gebruikelijke bespreking van de financiële verslagen en de bestuursverkiezing stond ook Nijkleaster op de agenda. De voorlopige plannen van Nijkleaster hadden de nodige opschudding veroorzaakt en daar waren veel bezorgde Jorwerters op afgekomen. Hinne Wagenaar en Henk Kroes konden de kritische geluiden pareren met de mededeling dat de oorspronkelijke plannen alweer van tafel waren en dat er met de omwonenden naar alternatieven werd gezocht. Afgesproken werd dat Nijkleaster met een plan zal komen waarin de kaders van de bouwplannen worden aangegeven en dat dit in een vergadering die door Doarpsnut wordt georganiseerd, met het dorp zal worden besproken.

 

Na de pauze zorgde Mathieu van den Boogaard voor de nodige ontspanning met een serie foto’s uit het archief van Jorwert.

 

 

12-4-2015

Mooie opkomst Dorpsgezichten

 

Zondagmiddag verzamelde zich een flinke groep Jorwerters bij de Redbadtsjerke. In een lang lint verspreidde de groep van meer dan 100 dorpsbewoners zich in de richting van de boerderij van Jan en Sita vd Hem, terwijl fotograaf Louis Meulstee uit het luik van de kerktoren hing om de coverfoto te maken van het fotoboek ‘Dorpsgezichten’.  Ook Omrop Fryslan was aanwezig om het evenement vast te leggen.

 

 

 

10-04-2015

Jeugdclub krijgt 998 euro van Poiesz

 

Bij de jaarlijkse jeugdsponsoractie van supermarktketen Poiesz heeft de jeugdclub een cheque in ontvangst genomen van maar liefst 998 euro. Op een groot gala in het FEC met medewerking van ondermeer zanger Jan Smit, werden de cheques uitgedeeld. Met deze jaarlijkse actie wil Poiesz de activiteiten van de jeugd in het Noorden stimuleren. Een aantal jaren geleden kreeg de Jeugdclub ook al een mooi bedrag, maar dit jaar was het wel een record.

 

 

 

05-04-2015

Paasvuur in Jorwert

 

Het is alweer jaren geleden dat er in Jorwert een bult kerstbomen werd aangestoken. Hoogste tijd voor weer een mooi fikkie dachten ze bij de jeugdclub. Met een paar biertjes en worstjes erbij werd het een mooi paasvuur.

 

 

 

22-03-2015

Pubquiz in de jeugdsoos

 

Op de eerste lentedag van het jaar vormde de jeugdsoos het dekor voor een heuse pubquiz. Minke Holwerda en Durkje Zijlstra hadden de quiz samengesteld en er werd fanatiek gespeeld.

 

 

 

20-02-2015

Iepenloftspul Jorwert spilet Augustus

 

 

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier Augustus. It is de Jorwerter bewurking fan it stik August Osage County fan Tracy Letts. De Jorwerter jûn is op 21 augustus, de premjêre is op sneon 22 augustus. Jorwerters krije kaarten oanbean foar de Jorwerter jûn. De kaartferkeap foar de oare jûnen set útein op moandei 1 juny.

 

Yn it stik komt it útinoar fallen gesin Westra nei de dea fan de heit wer ris byinoar. Hoewol’t it in tiid fan rou en oertinken wêze moatte soe, ûntaardet it wersjen al gau yn rúzje en gaos om’t de bân tusken mem en dochters net al te goed is.

Dochs besykje de Westra’s har goed te hâlden: famylje is famylje en dêr moatte je alles foar dwaan; mar binne je bytiden net gewoan better ôf sûnder elkoar?

Augustus is in inktswart drama, mei in humoristyske, hjir en dêr absurdistyske laach. 

 

Tjerk Kooistra regissearret Augustus. Spilers yn Augustus binne Wiepkje Castelein, Sybrecht Speerstra, Sjoukje Jager, Lieuwe Tolsma, Sjoerd van Beem, Skelte Anema, Doete Stenekes, Betteke Eerligh, Oane Swart, Fenna Bijlsma en Wytske Vermeulen.

 

 

20-02-2015

Uitslag Zonnebloemloterij

 

Afgelopen zomer heeft de Zonnebloemvereniging Easterwierrum e.o. ook in Jorwert loten verkocht. 

De uitslagen van de trekking zijn nu bekend. Klik op de afbeelding voor het uitslagenoverzicht.

 

18-02-2015

Jeugdclub in de boksring

 

Op zaterdag 14 februari trok de jeugdclub naar Frisia in Leeuwarden voor een echte boksclinic. Na een warming up werden de handschoenen aangetrokken en vielen er rake klappen. Marius Delgrosso maakte de foto’s.

 

 

18-02-2015

Toneel De Harmonie

 

Toneelvereniging De Harmonie speelde op 6 en 7 februari het stuk ‘famylje Postma oan de Costa’ van Bern Gombold. Voor de voorstelling van zaterdagavond moest door het uitvallen van Guus,  geïmproviseerd worden. Regisseuse Wietske de Boer nam zijn rol als Gert-Jan waar. Vrijdagavond maakte Jorrit Meinsma de serie foto’s.

 

 

05-02-2015

Jeugdclub doet mee aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie!

 

Jeugdclub Jorwert moedigt iedereen aan om Jeugd Sponsor Munten te sparen voor onze vereniging door boodschappen te doen bij Poiesz!

 

De bedoeling is om de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te gebruiken voor onze vernieuwde soos en voor het jaarlijkse tripje naar Ameland.

 

De actie loopt van maandag 2 februari t/m 29 maart 2015 bij Poiesz in Mantgum.

 

 

 

02-02-2015

Spannende Spooktocht

 

Afgelopen zaterdag had de jeugdclub een spooktocht georganiseerd. Het begon met een verhaal over Tsjirk een jongen die 30 jaar geleden  in Jorwert werd vermist en nooit weer is gevonden. Het verhaal werd verteld in de kluis van de oude Rabobank. Vervolgens ging de route door het steegje achter de pastorijfinne via de krunen en de maliebaan (waar de straatlantaarns waren verduisterd) naar de Battensreed en  vandaar via het oude pad naar het Tjirkenest  (de oude vervallen boerderij)  en het spookhuisje daarnaast.  Op de route waren allerlei enge figuren: clown, kettingzagen,  witte wifen en nog veel meer horror –figuren. Er waren 5 groepen waarvan 2 groepen onder begeleiding van ouders. Het was een groot succes en er is veel en hard gegild.

 

 

 

 

23-01-2015

1e Friese Jongerein Iepenloftspul van start !

 

Na de pilot met het mini-iepenloftspul ''756'' komt studio Blomfish mei 2015 met het jongeren openluchtspel ''Ro & Julya''.

studio Blomfish stelt zich vanaf 2015 tot doel om jaarlijks met 20 jongeren uit de regio een volwaardig openluchtspel te presenteren. Het hoopt op deze wijze het ''gat'' op te vullen wat tussen het Berne-iepenloftspul zit en het ''Grutte-iepenloftspul''. Audities zijn taboe; iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen. Dat dit de kwaliteit van de voorstelling zou kunnen drukken nemen we voor lief. Spelplezier & ervaring-leren staat in deze prestatiemaatschappij voorop!

 

''Ro & Julya'' vertelt het bizarre verhaal van 2 vriendinnen met een verschillende achtergrond & geloofsovertuiging(er is dus geen sprake van een liefdesrelatie). Van hun omgeving mogen zij echter niet met elkaar omgaan. Beide partijen benadrukken het verderfelijke van de ''tegenpartij''. 

Dit zet de vriendschap van de 2 meiden behoorlijk onder druk. De verhaallijn van het Shakespeare wordt voorzien van nieuwe ingrediënten, en spiegelt zich aan wereldproblematiek rond I.S. & terrorisme. 

 

Op zaterdag 17 januari is een start gemaakt met de repetities.

De premiere is op 14 mei 2015. (speelschema staat op onze website). 

 

Website: www.blomfish.com

 

 

ILS 756

 

16-01-2015

Inschrijving Keunstroute 2015

 

De organisatie is begonnen met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel - Groene Editie- die gehouden gaat worden in het weekend van 16 en 17 mei 2015. Als eerste nam wethouder Marja Reijndorp in het gemeentehuis in Wommels de nieuwe poster in ontvangst uit handen van John van den Berg van het organisatieteam.

 

Jorwerters die willen deelnemen aan de Keunstrûte kunnen zich opgeven bij Willien Beuk of Douwe de Bildt.

 

 

01-01-2015

Spectaculair vuurwerk

 

De jeugd van Jorwert had in de week voor Oud & Nieuw geld ingezameld voor het centraal afsteken van vuurwerk voor het café.  Dit leverde maar liefst 750 euro op en Jorwert werd dan ook getrakteerd op een spectaculaire vuurwerkshow. Hulde voor dit initiatief!

Voor wie het gemist heeft is er ook een kort filmpje gemaakt.

 

 

 

31-12-2014

Oliebollenfeest 2014

 

De oliebollenfeest is een jaarlijkse traditie in Jorwert en dat maakt het afscheid van het oude jaar een mooi dorpsevenement. De organisatie lag zoals gebruikelijk in handen van de jeugdklup. De pubkwis trok een flink publiek en zat weer  goed in elkaar dankzij de gevarieerde vragen bedacht door Geartsje en Douwe en de prima techniek door Jorrit. Het team van Durkje Zijlstra ging er met de eerste prijs vandoor. De lekkerste oliebollen kwamen dit jaar uit de keuken van Ido en Mirjam. Na de pubkwis was het The Mop die muzikaal het oude jaar afsloot.

 

 

 

20-12-2014

Gezellige Kerstmaaltijd

 

In de Redbadtsjerke was er vanmiddag weer de inmiddels bijna traditionele kerstmaaltijd, georganiseerd door JUD. Zo’n 70 Jorwerter konden genieten van optredens van de jeugd en van het gelegenheids vrouwenkoor o.l.v. Hindrik van der Meer met begeleiding van Wiebe Kaspers. Sander Kalsbeek vertelde het kerstverhaal van de vierde Wijze.  De inwendige mens werd versterkt met een stevige stamppot en een lekkere warme glühwein. Kortom alle ingredienten voor een geslaagd evenement.

 

 

20-12-2014

Boekpresentatie “Gais”

 

Vanmiddag werd in het café het boek “Gais” gepresenteerd. Schrijver Dirk Witte uit Tilburg schreef dit boek over het leven van Gais Meinsma-Greydanus na een groot aantal interviews met haar en met haar familieleden. Het boek is te koop bij de Friese Persboekerij Noordboek

 

 

27-11-2014

Stem op Jorwert!

 

Er mag weer gestemd worden voor de jaarlijkse Fryske Top 100  welke op oudejaarsavond op Omrop Fryslân radio wordt uitgezonden.

Ook dit jaar maken Jorwerter muzikanten kans op een (hoge) notering. Vanzelfsprekend gooit Syb vd Ploeg weer hoge ogen als zanger van De Kast. Vorig jaar zelfs met 6 nummers in de eindlijst met  "In nije dei" als hoogste genoteerde op de 8e plaatst. Maar ook als solo artiest is Syb nu rijkelijk aanwezig in de keuzelijst.  Zijn theaterkompaan  Wiebe Kaspers scoorde vorig jaar de 80e plaats met "It gouden fjild". Zijn nieuwe hit wordt getipt en staat eveneens in de keuzelijst. Het Jorwerter Iepenloftspul komt ook met 2 nummers in de keuzelijst voor. Vorig jaar zelfs op nummer 65  met "Reade Wyn".

En over  "wyn" gesproken; vorig jaar verraste onze Jorwerter huisband The Mop nieuw binnenkomend op nummer 89 met- het op wijlen Folkert van der Werff geïnspireerde nummer-  "Frij as de Wyn".  

 

Dat moet toch beter kunnen! We laten onze  muzikale dorpsgenoten toch niet zomaar door de Gurbe's, Anneke's, Wiko's of ander Hûnekoppen op deze lijst voorbij streven?  Dus stem op Jorwert!  http://www.frysketop100.nl

 

Wellicht krijgen we een verrassend optreden  van de nieuwe winnaar op het Jorwerter Oliebollenfeest!

 

PS. deze oproep is geen stemadvies....maar toch.

 

 

cid:_1_0F194DCC0EDC61A000642BD5C1257D9C

 

21-11-2014

Soos

 

Vanaf woensdag 26 november in Café het wapen van baarderadeel woensdag middag soos.

Om een potje biljarten,potje kaarten of even gezellig te zitten.

 

Het Café is open vanaf 14:00 tot 17:00

 

 

 

20-11-2014

'Ynrinjûn'

 

Deze winter zijn er weer een aantal avonden waarop we samen kunnen handwerken, biljarten of gewoon met z'n allen aan de stamtafel kunnen bijpraten.

 

Er kan gewerkt worden aan een gezamenlijk project; een wandpaneel voor in de voorkerk. Een ieder kan een bijdrage leveren daaraan door een gedeelte te vilten.

Op 10 december wordt er een kerststuk gemaakt.

 

Alle froujlu zijn welkom op onderstaande data om 20.00 in het café.

 

woensdag 26 november

woensdag 10 december

woensdag 7 januari

woensdag 21 januari

 

 

 

17-11-2014

Toch nog een kerstkoor.........

 

Zondagavond 16 november was de eerste repetitie van een –dit jaar- uit vrouwen samengesteld kerstkoor.

Zij zullen, onder leiding van Hindrik vd Meer, kerstliederen zingen uit diverse landen in verschillende talen.

 

Wie nog mee wil doen?  Dat kan.

Maar dan wel graag aanwezig zijn in het café, op minstens 4, van de volgende repetitiedata:

-donderdag 20 november half 8

-zondag 30 november half 8

-zondag 14 december half 8

-donderdag 18 december half 8

-vrijdag 19 december half 8

 

 

 

14-11-2014

Nieuwe website voor de Krunenstrobbe

De school heeft sinds vandaag een nieuwe website. Het samenwerkingsverband Gearhing, waar de Krunenstrobbe al enkele jaren deel van uit maakt, heeft een website laten ontwikkelen waarin de scholen zelf hun inhoud kunnen vullen. Na enige maanden van voorbereiding en opleiding van enkele leden van het team, is de site voor de Krunenstrobe vandaag de lucht in gegaan.

 

 

12-11-2014

Sint Maarten

Zoals elk jaar is de elfde van de elfde weer de avond waarop de schoolkinderen de deuren langs gaan om met liedjes en lampionnen ter gelegenheid van Sint Maarten snoep in te zamelen. Al meer dan 40 jaar doen ze dat in Jorwert door met een groep kinderen tegelijkertijd aan de deur te komen, waarna het snoep op school eerlijk wordt verdeeld. Het ingezamelde geld ging dit jaar naar een iPad voor de school.

 

 

12-11-2014

Leerzame wijnproeverij

Nog geen week na de whiskyproeverij, werd er afgelopen vrijdag in het Wapen van Baarderadiel een wijnproeverij georganiseerd. Op initiatief van Coby van Buren en Sita van der Hem was de firma Excluvin uit Grootegast uitgenodigd voor de presentatie en proeverij van de wijnen van deze jonge wijnimporteur. Het werd voor velen een leerzame avond met verhalen over wijngaarden, druivensoorten, most, gisting en natuurlijk het proeven van de wijn. Al met al een avond die voor herhaling vatbaar is.

 

 

05-11-2014

Tige slagge whiskypriuwerij

Sa’n tritich whiskypriuwers wiene sneonyn kafé it Wapen fan Baarderadiel oanwêzich om alles te fernimmen oer de rikkerige whisky’s út de mûle fan Hans Offringa. Hij is ien fan de bekindste whiskydeskundigen fan ús lân en kaam tegearre mei syn frou Becky foar de tredde kear nei Jorwert om ús wat te fertellen oer dizze populêre drank.Offringa is skriuwer fan mear as 25 boeken oer whisky. Tidens dizze middei wie de gelegeheid om in sinjearre boek fan him oan te skaffen. Marten en Chantal út Waaksens soargen foar rikke salm en guozzeboarst. Harren reekoven stie ûnder de oerkapping neist it kafé. Om sawat seis oere giene de measten wer op hûs oan in protte ynformaasje en soms in boek riker.

 

 

 

02-11-2014

Opening Jeugdsoos

Als oudste inwoonster van Jorwert, mocht Gais Meinsma vandaag onder grote belangstelling de officiële opening van de verbouwde jeugdsoos  verrichten. Syb van der Ploeg gaf samen met dochter Eva een sfeervol mini-concert. Het publiek  kwam niets tekort dankzij de versgerookte vis en andere lekkere hapjes.  Met de verbouwing beschikt de jeugdclub weer over een eigen honk waar ze in het weekend kunnen samenkomen.

 

 

11-10-2014

Publieksprijs voor Jorwert

Het Iepenloftspul Jorwert heeft bij de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Gurbes, de publieksprijs gewonnen. Het publiek kon middels stembriefjes haar waardering voor een voorstelling laten blijken, daarnaast telde de stemmen van een lekenjury ook voor de helft mee in de beoordeling. Regisseur Tjerk Kooistra nam de prijs in ontvangst en bedankte speciaal nog het dorp Jorwert voor de gastvrijheid en het vertrouwen dat het ILS van het dorp krijgt.

 

 

24-09-2014

Record opbrengst voor KWF

De collecte voor kankerbestrijding heeft dit jaar in Jorwert 333,- opgeleverd . Dit is het hoogste bedrag van de afgelopen 5 jaar.  Jorwerters en collectanten bedankt!

 

13-09-2014

Uitstel datum De Hiele Toer

Het uitkomen en verspreiden van de Hiele Toer zal worden uitgesteld tot 17 oktober. De nieuwe datum sluiting copy is 8 oktober.

 

 

24-08-2014

Iepenloftspul start de Maraton

Vrijdagavond mochten de Jorwerters een kijkje nemen bij de Maraton, de nieuwe voorstelling van het Iepenloftspul Jorwert. Met de grootste groep spelers en figuranten sinds jaren en een komen en gaan van gemotoriseerde voertuigen, was het een spektakel en vermaakte het publiek zich kostelijk.  Maraton is een stuk met veel humor en emoties en de moeite waard om te gaan zien.

 

 

16-08--2014

Straatkaatsen

Afgelopen vrijdag en zaterdag werd er op de Sluytermanwei voor het café gekaatst. Op 2 perken, die in elkaars verlengde lagen werden de partijen afgewerkt, af- en toe onderbroken voor een passerende auto. Ondanks de dreigende buien bleef het weer nog redelijk en kon er lekker worden gekaatst.

 

 

01-06-2014

“It giet wer oan…"

Op tongersdei 5 juny, freed 13 juny en tongersdei 19 juny is der in (begjinners) keatstraining. Alle Jorwerter froulju en manlju, lid as gjin lid fan KF Hâld Moed, kinne meidwaan.

De training is fan 19.30 oant 21.00 oere.  It keatsspul kin sa yn trije trainingen leard wurde. Hjirby stiet nocht oan it keatsen (as krije) foarop. It  Merke keatsen op freed 27 juny is de wedstriid wêrop we ús tariede. Fansels kin der ek in potsje keatst wurde foar wa ’t dat wol.

De kosten binne 10 euro, ynkl. kofje/tee, graach op de earste training meinimme as oermeitsje op 33.08.59.552 t.n.f. Hâld Moed.

Graach uterlik 4 juny opjaan by Roelie Fopma (roelie.fopma@gmail.com)

 

 

31-05-2014

Jeugdclub sluit seizoen af met BBQ

 

Vandaag alweer de laatste bijeenkomst van de jeugdclub. De barbecue vormt de traditionele afsluiting van het jeugdclubseizoen en werd dit jaar voorafgegaan door een partijtje ballen op het sportveld.

 

 

 

31-05-2014

Jorwert’ nieuwe single Wiebe Kaspers

 

De nieuwe single van Wiebe Kaspers is uit. Het is een prachtige ballad met mooie teksten over zijn jeugd en draagt dan ook de titel: Jorwert. Maandag speelt Wiebe het liedje live in het programma Noardewyn van Omrop Fryslân. Voor wie het alvast wil horen hier een linkje naar Youtube

 

 

29-05-2014

Krunenstrobbe goed beoordeeld

 

27 mei is de Krunenstrobbe wederom onderzocht door de inspectie. Lessen werden bijgewoond , beleidsplannen zijn ingekeken, resultaten van kinderen zijn gecheckt, er is gesproken met de I.B.-er, de directeuren en de leerkrachten… Kortom de hele school is nog eens binnenste buiten gekeerd, maar nu wel met als resultaat dat de Krunenstrobbe GROEN is! Het team is heel erg blij met dit resultaat.

 

 

25-5-2014

Mooi theater ‘756’

 

Jorwert heeft er weer een Iepenloftspul bij. Met de voorstelling ‘756’ zette de jeugd van Jorwert op de boerderij van Bonne en Debbie Hylkema een mooi theaterstuk neer. Een intrigerend verhaal dat overtuigend werd gebracht door de nog zeer jonge acteurs o.l.v. regisseur Marius Delgrosso.

 

 

21-05-2014

Bedankje Sinne

 

goeie, ikke bint Sinne van der Ploeg en ik wolt elsenien tige tank sizze foar alle moaie kaartsjes en presintsjes dy t ikke krigen ha!

 

 

20-05-2014

Middeleeuwse klanken van VivaVox

 

Zondagmiddag gaf het vocaal ensemble VivaVox in de Redbadtsjerke een concert onder de titel Vlaamse Reuzen. De acht vrouwen en vier mannen van VivaVox zongen onder leiding van dirigente Alie van Veldhuizen prachtige werken van vlaamse en nederlands componisten uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het 60-koppige publiek genoot er van.  Fluitiste Martijn van Dongen uit Baard zorgde voor enkele instrumentale intermezzo’s.

 

 

20-05-2014

Keunstrûte in het Café

 

Dit weekend exposeerden de Jorwerter kunstenaars tijdens de jaarlijkse keunstrûte niet in de Redbadtsjerke, maar hadden zij onderdak gevonden in de bovenzaal van het café. Mathieu van den Boogaard, Willien Beuk, Yke Koopmans en Douwe de Bildt stelden hun werk tentoon, samen met gast-exposante Ankie Douma uit Drachten. De bovenzaal vormde een mooie entourage voor de kunstwerken. Dat Douwe de Bildt ook nog aan zijn schilderij werkte, was de kers op de taart.

 

 

 

19-05-2014

Zonovergoten ledenpartij tippen

 

Het was een heerlijke dag voor een partijtje tippen op het zonovergoten sportveld. De opkomst was dan ook flink. Het weer inspireerde de tippers want er werd volop gescoord.

 

11-05-2014

Pearkebiljarten sluit seizoen af

 

Gisteren sloot de biljartclub met het pearkebiljarten het seizoen af. De teams waren ingedeeld op basis van de resultaten van het afgelopen seizoen en dat leverde spannende partijen op. De finale ging tussen de teams van Johan Blanke en Els Warris en de uiteindelijke winnaars Willem Gierman en Astrid van Senten.

 

 

 

10-05-2014

Jeugdclub vierde met touwtrekken

 

Het touwtrekteam van de jeugdclub is gisteravond vierde geworden op het Lukrock in Wjelsryp. De jeugdclub doet al sinds 2008 mee aan deze jaarlijkse wedstrijd en eindigde nog niet eerder zo hoog !

 

 

 

09-05-2014

Wegwerkzaamheden

 

Jorwert is dit weekend wat lastiger te bereiken via de snelweg. De afslag Wirdum op de A32 is vanaf vanavond 19:00 uur dicht tot maandagochtend 12 mei 06:00 uur.

Vanuit het zuiden kan men het beste de afslag naar Sneek nemen en dan via Easterwierrum naar Jorwert rijden. Vanuit Leeuwarden, kan men het beste via Goutum de richting Bolsward rijden (N31 – N359) en dan bij Hilaard binnendoor naar Jorwert.
 

 

05-05-2014

Vreemd volk gesignaleerd

 

Op diverse plaatsen in Jorwert zijn de afgelopen week verdachte personen gesignaleerd. Er wordt aan de achterdeur gevoeld of deze open is en of bewoners wel of niet thuis zijn. Wees alert hierop en zorg er voor dat ramen en deuren gesloten zijn als je niet thuis bent. Neem contact op met de politie als je iets vreemds hebt gezien.

 

 

24-04-2014

Rectificatie Data Hiele Toer

 

In tegenstelling tot wat in de Hiele Toer staat vermeld, zal de volgende Hiele Toer uitkomen op 13 juni. Sluitingstijd voor copy is 25 mei.

 

 

18-04-2014

Gaiske Meinsma wint dictee

 

Bij de finale van het ‘Lytse Frysk Dictee’ heeft Gaiske Meinsma een gedeelde eerste plaats behaald. Samen met Jacob Jan Haagsma uit Lioessens maakte ze maar zes fouten in de tekst. Totaal deden zo’n duizend kinderen mee aan het dictee, 29 daarvan haalden de finale.

 

 

 

02-04-2014

Vers gemaaid gras

 

Het kaatsveld werd gisterochtend voor het eerst gemaaid. Dankzij het mooie voorjaarsweer zorgde dat voor een flinke hoeveelheid vers gemaaid gras. Heerlijk speelgoed voor de jeugd, die er dankbaar gebruik van maakte. Anna Bijlsma legde het tafereel voor ons vast.

 

 

2014-04-01 16.40.17

 

30-03-2014

Koeiendans

 

Op zondag 30 maart mochten de koeien van Wouter en Aaltje Hylkema weer de wei in. Om Jorwerters ook te laten genieten van deze ‘koeiendans’ stond de boerderij open en werden de bezoekers verwelkomd met koffie en cake. Om 11:00 uur was het zover en werden de dames vrij gelaten uit de stal en gingen ze huppelend het weiland in.

 

 

IMG_51271

 

24-03-2014

Jeugdclub op Ameland

 

De jeugdclub van Jorwert was dit weekend weer voor haar jaarlijkse uitstapje op Ameland. Er werd weer volop genoten van sport en spel, lekker uitwaaien op het strand en natuurlijk een hoop lol in het thuishonk De Blierherne. Marius zorgde voor de foto’s.

 

DSC09347

 

23-03-2014

Rustige jaarvergadering Doarpsnut

 

Woensdag 19 januari was de jaarvergadering van Doarpsnut. Een vergadering die onder leiding van voorzitter Douwe de Bildt opmerkelijk rustig verliep. Geen vragen over de financiën of activiteiten van de commissies en geen gemopper over parkeerproblemen dit jaar. Lies Dijkstra nam afscheid als bestuurslid, Doede Ottema en Wietske Terluin werden verwelkomd als nieuwe bestuursleden.

 

Na de pauze was er een uitgebreid verhaal van Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden over duurzame energie.

 

 

IMG_51056

 

06-03-2014

Zaterdag 8 maart Spokentocht

 

Zaterdag 8 maart zijn er 40 kinderen (waaronder een aantal uit Jorwert) tussen de 10 en de 14 jaar in  “ons huis “ Het programma bestaat uit o.a. een spellencircuit in de namiddag, een pubquiz op de boppeseal van het café en een spokentocht in en om Jorwert. Dit alles wordt afgesloten met een Disco in het café waarna in ons huis wordt overnacht .

 

Mocht u zaterdagavond opgeschrikt worden door vreemde/ enge figuren of angstaanjagend geschreeuw wees dan gerust, het hoort bij de spokentocht.

 

spook

 

05-03-2014

Luchtfoto’s van Jorwert

Sietse Kooistra uit Leeuwarden heeft het afgelopen jaar een serie luchtfoto’s gemaakt van Jorwert met behulp van een drone waaraan een digitale camera was opgehangen. De foto’s zijn online te bekijken en eventueel na te bestellen.  www.frieslandair.nl

 

jorwert_luchtfoto_thumb

 

25-02-2014

Jehannes Adema overleden

Gisteravond is Jehannes Adema plotseling overleden. We verliezen hiermee een heel betrokken en aimabele dorpsgenoot, die we zeer zullen missen. Komende zaterdag is er vanaf 13:15 uur in de Redbadtsjerke gelegenheid tot condoleren. Aansluitend is er een afscheidsdienst waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof van Jorwert.

 

johannes_adema_thumb

 

15-02-2014

Mozaïek Workshop

De jeugdclub van Jorwert heeft zaterdagavond een workshop mozaïek gehad. Onder leiding van Christina en Beitske hebben de 16 meiden van de jeugdclub een kaarsenstandaard gemaakt.

 

img_0001

 

02-02-2014

Verhalentocht 2014

Zondagmiddag was het weer tijd voor de jaarlijkse verhalentocht. Voor het vijfde jaar op rij, liepen groepjes geïnteresseerden naar vier huizen in Jorwert om in elke huiskamer een verhaal aan te horen. Midden in het programma kwamen de groepen bij elkaar in de Redbadtsjerke. De vertellers waren dit jaar: Douwe de Bildt, Sander Kalsbeek, Tjerk Kooistra, Sybrecht Speerstra en Geartsje de Vries. Opvallend was ook nu weer, dat de belangstelling vooral van buiten Jorwert kwam. Een gemiste kans voor de Jorwerters, want de sfeer van dit evenement is echt heel erg leuk.

 

IMG_50945

 

01-02-2014

Wat binne wy moai fuort

Zaterdagavond was de jaarlijkse voorstelling van de Toneelvereniging De Harmonie in een bomvolle bovenzaal van het café. Het stuk ‘Wat binne wy moai fuort’ speelde zich af in de jungle waar een zeer gemengd gezelschap twee weken op survivaltocht ging. Na de nodige spannende avonturen en natuurlijk ook vele hilarische momenten bleek het hele gezelschap de tocht overleefd te hebben. Op de planken stonden Anne-Bouke de Bakker, Debbie Bolhuis, Sjoukje Dijkstra, Adrie Kaspers, Bennie Ludema en Gabe van der Schaaf. De regie was dit jaar in handen van Wouter van der Wal.

 

IMG_50804

 

26-01-2014

Jorwert Under Nul

De Iisklup Jorwert organiseerde zondagmiddag een interessante lezing door Hedman Bijlsma over ijs en schaatsen. Hedman nam het 40-koppige publiek kris-kras mee door de historie van de Friese schaatssport. In het boeiende en vermakelijke verhaal speelde de ijsbaan van Jorwert een belangrijke rol. Voor velen in het publiek een feest van herkenning, waar enthousiast op werd gereageerd. Al met al een geslaagd evenement.

 

IMG_50737

 

19-01-2014

Discozwemmen Jeugdclub

Zaterdagavond organiseerde de jeugdclub een zwemavondje. Zo’n tien leden van de jeugdclub gingen onder aanvoering van Meile Zijlstra naar zwembad De Stiennen Flier in Joure en konden daar genieten van de zwemdisco.

 

stiennen_flier

 

14-01-2014

Mega-fotoshoot Dorpsgezichten

Fotograaf Louis Meulstee heeft dit weekend maar liefs 42 kinderen uit Jorwert geportretteerd. “De dorpsgezichten van morgen” aldus Louis. Dankzij een slimme opstelling van de belichtingsapparatuur in de benedenzaal van Ons Huis, konden de portretten in hoog tempo worden gemaakt. Met het komen en gaan van al die kinderen en ouders, was het een gezellig evenement.

 

IMG_50670

 

11-01-2014

Daverend openingsfeest Café

Zaterdagavond werd het café officieel heropend onder de nieuwe pachter. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de pake van Emke afscheid nam als kroegbaas. Omdat er nu na 50 jaar weer een Emke Dijkstra de kroeg runt, kreeg hij een montage-foto waarin hij samen met z’n pake achter de tap staat. Het feest werd gevierd met een stevige disco op de bovenzaal met Maarten Cosijn achter de desk.

 

IMG_50730

 

04-01-2014

Oanfiterpriis foar De Hiele Toer 

Op de nijjiersresepsje fan de gemeente Littenseradiel waard foar de tredde kear de priis foar de bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk útrikt. De nominearren wienen dit jier Mandeguod fan Mantgum, De Baarder Kat fan Baard en De Hiele Toer fan Jorwert. De Hiele Toer wie nominearre mei in stik fan Siebren Dyk: 'Oan swingend damseizoen kaam wer in ein'.

 

De priis en in cheque fan fiifhûndert euro gienen nei Mantgum. Jorwert en Baard krigen beiden in oanfiterpriis en in cheque fan hûndert euro. Op de webside fan de gemeente mear oer de útrikking. Dêr is ek it sjueryrapport te lêzen.


De redaksje fan De Hiele Toer en Doarpsnut Jorwert betanken Siebren mei in kado en wolle him fan dit plak ôf nochris lokwinskje en tank sizze foar syn bijdragen.

 

hieletoer_logo

 

31-12-2013

Pubkwis

 

Als een activiteit in Jorwert meer dan één keer een succes is, dan is weer een nieuwe traditie geboren. Een van de betere tradities is de Pubkwis, die dit jaar alweer voor de vierde keer werd gehouden. De bovenzaal van het café zat weer stampvol met alle teams en toeschouwers. Geartjse de Vries had de kwis samengesteld en Chantal en Douwe vormden ook dit jaar weer de jury. Na de kwis sloot The Mop het oliebollenfeest af, waarbij er door jong en oud werd gedanst.

 

 

IMG_50582

 

31-12-2013

Carbidschieten

 

Oudejaarsdag is het weer tijd voor het traditionele carbidschieten. De jeugdclub mocht ook dit jaar weer de tent opslaan in de tuin van Emke Dijkstra en de melkbussen werden in de richting van Hilaard afgeschoten. Een machtig schouwspel, waarbij gehoorbeschermers niet overbodig zijn.

Bekijk de foto’s en het filmpje.

 

 

IMG_50549

 

22-12-2013

Krystmiel druk bezocht

 

De activiteitencommissie van JUD had eer van haar werk, want zo’n 100 Jorwerters bezochten gisteravond het Krystmiel in de Redbadtsjerke. Er stonden ondermeer optredens van het kinderkoor en kerstkoor onder leiding van Hindrik van der Meer, dans van de meiden van de jeugdclub en een kerstverhaal van Siebren Dyk op het programma.

 

 

IMG_50478

 

19-12-2013

Kerstbazaar voor Serious Request

 

De Krunenstrobbe heeft vandaag met een gezellige Kerstbazaar geld ingezameld voor Serious Request, een actie van 3FM DJ’s, dit jaar bestemd voor onderzoek naar diarree onder kinderen. Omdat het Glazen Huis, centrum voor deze actie, dit jaar in Leeuwarden staat, worden in heel Friesland inzamelingsacties gehouden. De opbrengst van de middag was niet gering: € 372,94 Samen met de opbrengst van Sint-Maarten komt het totaal bedrag voor Serious Request op: € 655,51.

 

IMG_50433

 

16-12-2013

De Hiele Toer weer genomineerd

 

Net als vorig jaar is onze dorpskrant De Hiele Toer weer genomineerd voor de prijs voor de beste friestalige dorpsjournalistiek. Dit keer gaat het om een artikel van onze speciale denksport-reporter Siebren Dyk. In april verscheen van zijn hand het artikel Oan swingend damseizoen kaam wer in ein”    Ook de Mandeguod (Mantgum) en de Baarder Kat (Baard) zijn genomineerd. De prijsuitreiking is tijdens de nieuwsjaars­receptie van de gemeente Littenseradiel.

 

(eins is it in skande dat dit stikje yn it hollânds skreun is, mar ja, de webmaster is no ien kear in Hollander)

 

 

hieletoer_logo

 

14-12-2013

Heiligenbeeldenmarkt

 

Voor het derde jaar op rij, wordt dit weekend een heiligenbeeldenmarkt in Jorwert gehouden. De sfeer van de middeleeuwse Redbadtsjerke past mooi bij deze markt en hij trekt dan ook veel bezoekers.

 

 

IMG_50381

 

08-12-2013

Lamsvlees van Sjoerd

 

Sjoerd van der Hem is komende week druk met het snijden van lamsvlees, bestemd voor de verkoop in Jorwert en omstreken. Als u belangstelling heeft voor vers lamsvlees uit de regio, neem dan even contact met hem op: sjoerdhetschaap@hotmail.com

 

 

lamsvlees

 

07-12-2013

Geeltjes bikken voor de jeugdclub

 

Pieter en Carmen de Haas hebben een pallet geeltjes aan de jeugdclub geschonken. Deze worden gebikt en door verkocht. Op de foto: Jongere en oudere jeugd aan het bikken bij het Café.

 

2013-12-07 12

 

05-12-2013

Aankomst Sint in Jorwert

 

Donderdagochtend stond iedereen in spanning te wachten op de helikopter die de Sint naar Jorwert zou brengen. Helaas, helaas de storm gooide roet in het eten. Maar gelukkig kon de Sint nog wel naar Jorwert komen. Terwijl Piet een mini-helikopter op de landingsplaats plaatste, kwam de goedheiligman over het bruggetje aangelopen.

 

 

IMG_50348

 

01-12-2013

Herstel stucwerk Redbadtsjerke

 

Het interieur van de Redbadtsjerke ondergaat op dit moment een flinke opknapbeurt. Eerder dit jaar is de drainage rondom de muren van de kerk verbeterd en nu is het stucwerk binnen aan de beurt. Het pleisterwerk wordt tot een hoogte van ongeveer 3 meter geheel verwijderd. In het voorjaar zal een nieuwe stuclaag worden aangebracht. Om het meubilair en het orgel te beschermen tegen de onvermijdelijke stofwolken, is alles in plastic ingepakt. Vanwege de werkzaamheden is de kerk tot en met 13 december gesloten.

 

 

 

WP_20131201_09_58_49_Pro

 

26-11-2013

Sinterklaas komt per helikopter

 

De juffen van de Krunenstrobbe ontvingen vandaag een ‘app’je van de Sint:

 

Hallo kinderen, juffen, ouders en bewoners van Jorwert,

 

Het is bijna zover. Nog een aantal nachtjes slapen en het is weer 5 December. Tijd voor een bezoekje aan Jorwert, al dacht ik het zelf. Ik wilde graag laten weten dat ik op 5 December om 8:45 uur zal landen met een helikopter op het kaatsveld in Jorwert. Natuurlijk neem ik Piet ook mee, ook al heeft hij een beetje hoogtevrees. Ik hoop dat jullie ons zullen opwachten.

 

Groetjes Sint en Piet

 

sintkopter

 

14-11-2013

Uitloop werkzaamheden Fopmawei

Door weersomstandigheden is de uitvoeringstermijn van de stremming van de Master Fopmawei met een week verlengd tot en met vrijdag 22 november 2013

 

werk_in_uitvoering

 

14-11-2013

Opbrengst Sint-Maarten

 

De kinderen van de Krunenstrobbe hebben afgelopen maandag een bedrag van € 282,57 bij elkaar gezongen. De opbrengst is bestemd voor ‘Serious Request’, de landelijke actie waarbij 3 DJ’s van 3FM zich een aantal dagen laten opsluiten in het Glazen Huis. Dit evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en staat dit jaar in Leeuwarden.

 

 

collectebus2

 

11-11-2013

Sint-Maarten

 

Het is vandaag alweer de elfde van de elfde, dus tijd voor de jaarlijkse sint-maarten lampionnen-tocht. Dit keer eens niet door de bijna traditionele regen, maar met redelijk weer langs de deuren. Dat zingt een stuk prettiger !. De opbrengst van de geldinzameling is bestemd voor de actie ‘Serious Request’. 

 

 

IMG_50146

 

10-11-2013

Afscheid Sanne Landsman

 

Zaterdagavond werd er stilgestaan bij het vertrek van Sanne Landsman als kastelein. Na bijna vijf jaar neemt zij afscheid van het café en van Jorwert. Een roerige periode met ook vele mooie momenten waar zij met veel plezier aan terugdenkt. Sanne bedankt !

 

De avond werd muzikaal begeleid door de friese folkgroep Reizger, die zeer sfeervolle songs bracht in het lekker drukke café.

 

IMG_50127

 

04-11-2013

Emke Dijkstra nieuwe pachter Café

 

Op www.jorwert.nl staat al een tijdje dat JuD een nieuwe pachter/-ster zoekt voor het café. Sanne heeft in juli te kennen gegeven te willen stoppen als pachtster van het café. Als Stichting Jorwert Under Dak (JUD) hebben we een uitgebreid profiel voor de nieuwe pachter opgesteld en we zijn vervolgens op zoek gegaan naar geschikte kandidaten.

 

Na een aantal gesprekken met verschillende kandidaten hebben we er afgelopen week voor gekozen Emke Dijkstra als pachter aan te stellen.

 

Lees verder

 

IMG_3088

 

31-10-2013

Dorpsgezichten weer van start

 

Het project Dorpsgezichten gaat na een lange pauze weer van start. Louis Meulstee zal in november alweer de nodige bezoekjes aan Jorwert brengen. Op zaterdag 11 en zondag 12 januari volgend jaar wordt Ons Huis omgetoverd in een fotostudio en gaan alle kinderen op de foto. Deze studio portretten krijgen een speciale plek in het fotoboek als de dorpsgezichten van morgen.

 

 

eloise

 

19-10-2013

Stremming Master Fopmawei

Door uitvoering van herstraatwerkzaamheden is de Master Fopmawei gestremd voor alle verkeer, van donderdag 24 oktober tot en met vrijdag 15 november 2013. De stremming duurt, afhankelijk van de weersomstandigheden, mogelijk langer.

De omleiding zal met borden worden aangegeven. Aanwonenden worden nader geïnformeerd.

 

http://www.littenseradiel.nl/plaat.php?fileid=44533&f=85d4627f75ccf1738b300134fc6bbe58e66c752ba24176ea0015724d8a34b48ad7b079d4ebac0ade9c093011c2913e385a5779f05a2076cfe074db8c28b8ad9c

 

12-10-2013

Viswedstrijd Om ‘e Toer

 

Op zaterdagmiddag 12 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd werd gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsgenoten in de tuin zitten te vissen.

 

lees verder

 

 

Ruud de Boer (steknr 12)

 

05-10-2013

Jorwert wint drie Gouden Gurbes

 

Bij de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Gurbes, de ‘Oscars’ voor de Iepenloftspullen van Friesland, is het Iepenloftspul Jorwert maar liefst drie keer bekroond. De Gurbe voor de beste hoofdrol was voor Wybo Smids, voor zijn vertolking van Quin. Tjerk Kooistra kreeg de extra Gurbe voor zijn uitzonderlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Iepenloftspul in Jorwert en ten slotte was ook de publieksprijs voor de Kloklieder van Nij Daam. De overige Gurbes gingen naar Dronryp (beste vormgeving), De Oerfal voor de beste bijrol en De Drie Gebroeders, van de Sneeker Pan won de jury-prijs voor het beste stuk.

 

 

IMG_49926

 

23-09-2013

Onbalans tussen Jorwert en Brussel

 

In het streven naar Europese eenheid is te weinig ruimte voor het lokale aspect, voor het ‘thuis’-gevoel, aldus Geert Mak in de door Trouw en de Rode Hoed georganiseerde Abel Herzberglezing in Amsterdam gisteren. Hij noemde Jorwert daarbij nadrukkelijk als voorbeeld van het ‘thuis’ zoals hij dit zelf heeft ervaren.  Hij pleit in de rede voor een nieuw evenwicht tussen de ruimte van het bovennationale Europa en de waarden van de regio, zonder daarbij terug te vallen op de oude natiestaten.

 

Lees verder

 

Geert Mak 1

 

21-09-2013

Jeugd Jorwert: ‘Dit binne wy’

 

Na maandenlange voorbereidingen was het vandaag de dag voor de voorstelling ‘Dit binne wy’ van de jeugd van Jorwert. Op de parkeerplaats gebeurde er bij de keet al van alles. Bij de ingang van Jorwert werden de bezoekers van het Iepenloftspul ontvangen met een live gezongen welkomslied, op de Master Fopmawei verschenen de meiden met een dansflashmob. Op diverse andere plekken in het dorp gebeurde van alles en het geheel maakte een heel leuke indruk.

 

  

IMG_49094

 

17-09-2013

Jeugdclub in Tsjek

 

In de uitzendingen van Tsjek, het schooltelevisie-programma van Omrop Fryslan wordt vandaag aandacht besteed aan de het project ‘Dit binne wy’ van de jeugdclub Jorwert in het kader van 60 jaar Iepenloftspul Jorwert. De TV-uitzending is om 14:30, 15:30 en 16:30, maar kan ook bekeken worden via internet. Check: www.tsjek.nl

 

tsjek_thumb

 

15-09-2013

Tuinpreek over het lot van Nij Daam

 

Zondagochtend was het weer tijd voor de jaarlijkse tuinpreek, een dienst van de protestantse gemeente Westerwird in het dekor van het iepenloftspul in de notaristuin. Ds Hinne Wagenaar sprak over het droevige lot van de bewoners van Nij Daam in het iepenloftspul dit jaar en dat het echte leven gelukkig kansen biedt om je eigen weg te kiezen. De dienst werd muzikaal begeleid door een gelegenheidsformatie met bas, piano en koperblazers onder leiding van  Wiebe Kaspers.

 

 

IMG_48877

 

15-09-2013

Mannenkoor Zanglust bezoekt Jorwert

 

Het mannenkoor Zanglust uit Linschoten maakte afgelopen zaterdag een bliksemtoer door Friesland. Op één dag werden korte concerten gegeven in Makkum, Kimswerd, Jorwert, Easterein en Bolsward. In de Redbadtsjerke luisterden zo’n 40 bezoekers naar ondermeer het Frysk Folksliet, Sanctus van Schubert, Ave Maria, Blugoslovie (Byzantijns) en  Kalinka. Zanglust eindigde het mini-concert met het monnikenkoor als toegift.

 

 

2013-09-LINSCHOTER MANNENKOOR (2)

 

06-09-2013

Extra voorstelling Iepenloftspul

 

Op dinsdag 17 september is er een extra voorstelling van de 'Kloklieder fan Nij Daam' in de notaristuin. Het stuk heeft lovende recensies gekregen in de LC en het Friesch Dagblad en dat heeft geleid tot een snelle kaartverkoop. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden het stuk te zien, heeft het bestuur besloten tot deze extra voorstelling.

 

 

IMG_47936

 

24-08-2013

Dit binne wy - JC Jorwert

 

In 'Dit binne wy' laten de jongeren van Jorwert zien wie zij zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze tegen het dorp Jorwert aankijken. De laatste week van de schoolvakantie hebben de jongeren hard gewerkt aan het maken van de kostuums, het decor en kunstwerken van de
multi­disciplinaire route door het dorp. De eerste repetities zijn begonnen. Elke week zal er een try-out plaatsvinden van een van de acts.
De gehele route is te zien op vrijdag 20 september en zaterdag 21 september, voorafgaande aan de voorstelling 'De Kloklieder van Nij Daam' van Iepenloftspul Jorwert.

 

DSC04291

 

23-8-2013

Iepenloftspul begint kwartier later

 

De Jorwerterjûn van het Iepenloftspul start vanavond om 20:45 u. Dit heeft te maken met het daglicht en de belichting van het podium. Ook de premiere op zaterdag zal een kwartiertje later starten. De voorstelling duurt tot ongeveer elf uur.

 

IMG_47159

 

27-7-2013

Lekker buitje

 

Het KNMI had code oranje afgekondigd voor zwaar onweer en de spectaculaire verhalen en beelden uit het zuiden van het land vlogen over het internet. In Jorwert viel het allemaal wel mee, alhoewel het wel mooie plaatjes opleverde. Na een kwartiertje was het alweer voorbij.

 

 

IMG_46589

 

26-07-2013

Landbouwmachines voor Bolivia

 

Uit de Tanzania-groep, waar diverse Jorwerters aan deelnemen, kwam van E.Boonstra en M.Pelleboer de vraag of er 14 landbouwmachines van het type Taarup 1500 DM geleverd konden worden. Deze mensen ondersteunen boeren, landbouwcoöperaties en organisaties over de hele wereld. Omdat Simon Kooistra en Sake Castelein deze machines ook voor Tanzania hadden geleverd, kwam deze vraag bij hen terecht.

 

De machines zijn bedoeld voor een cooperatie in Bolivia die uit ongeveer 200 boeren bestaat. Het zijn vrij kleine bedrijven die het project zelf financieren. Sake en Simon hebben een begroting opgesteld en het geld werd vlot overgemaakt.

 

Wietse Blanke en copiloot Bonne Hijlkema werden gevraagd om de machines uit Denemarken op te halen en Jan van der Hem, zal de machines nakijken. Als Jan van der Hem klaar is met de machines, dan wordt een container besteld en worden de machines naar Bolivia

verscheept.

 

IMG_46563

 

07-07-2013

NK Kaatsen

 

De jubilerende kaatsvereniging Hâld Moed, mocht dit jaar het Nederlands Kampioenschap Kaatsen voor Dames organiseren. Er deden zaterdag 6 juli maar liefst 29 parturen mee aan dit kampioenschap en aan het eind van de lange stralende kaatsdag, met prachtige spannende partijen, behaalde Berlikum verdiend de eerste plaats. Boazum werd tweede en Groningen eindigde op de derde plaats.

 

Foto’s Henk Bootsma

 

IMG_46467

 

29-06-2013

Pearke-keatsen

 

Zaterdagavond was het tijd voor het jaarlijkse pearke-keatsen van kaatsclub Hâld Moed. Aan het eind van de middag ging de wind liggen en werd het in het avondzonnetje prima weer voor een kaatspartij.

IMG_46385

 

28-06-2013

Meest harmonieuze leefklimaat

 

De gemeente Littenseradiel het meest harmonieuze leefklimaat, blijkt uit een onderzoek van Elsevier. Volgens Elsevier is dit opmerkelijk omdat Geert Mak er het boek ‘Toen God verdween uit Jorwerd’ over schreef. 'Een bedevaartsoord voor westerlingen die treuren om de teloorgang van de laatste restjes verleden. De kale cijfers helpen de moed erin te houden: Jorwerd is blij met zichzelf, ook zonder God.' aldus Elsevier.

 

 

IMG_2484

 

26-6-2013

Twitterberichten uit de lucht

 

Twitter heeft op 11 juni j.l. de mogelijkheid geblokkeerd om zonder user-authorisatie te zoeken op Twitter. Dit is de oorzaak dat de twitterkolom op de voorpagina van deze site niet meer werkt. Er wordt gewerkt aan een oplossing op de twitterberichten weer zichtbaar te maken.

 

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVncikErXRBqBL8pxBqdJaLzS8YMDUg05A9sxsovUYk-nFENRu

 

12-06-2013

Wildbreisels blijven nog hangen

 

De wildbreisels die her en der in het dorp bomen en straatmeubilair versieren, blijven nog even hangen. Na het Iepenloftspul zal de versiering worden verwijderd.

IMG_45229

 

07-06-2013

Loten voor het kaatsen

 

Morgen is het een zeer bijzondere kaatsdag. In het kader van het jubileum van Hâld Moed en de Âld Jorwerterdei hebben tal van oud-Jorwerters zich ingeschreven voor de jubileumpartij. Een extra lastige klus derhalve voor de loterijkommisje van Hâld Moed die zich vandaag bezig hield met de indeling van de partij.

 

 

loterijkommisje

 

07-06-2013

Kunstveiling voor school

 

Afgelopen zondag was er een veiling van kunstwerken van diverse kunstenaars uit het Noorden van het land. De opbrengst van de veiling was via de Stichting Zambridge Senanga bestemd voor een school in Senanga Zambia. De veiling werd in de Redbadtsjerke geopend door Geert Mak en de veiling zelf vond plaats in het café onder leiding van de veilingmeester Douwe de Bildt. De opbrengst van ruim vierduizend euro overtrof de verwachtingen van de organisatoren.

 

 

IMG_44971

 

25-05-2013

Speciale toertocht publieke diensten

 

Vanmiddag rond 14.45 uur passeerden 98 vrachtwagens van afvalbedrijven uit Friesland en Groningen Jorwert. Zij waren onderdeel van een tourtocht georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Chauffeurs, politiemotoren, ambulance en begeleiders waren allemaal vrijwilligers voor deze bijzondere rit.

De tocht startte in de ochtend, via Leeuwarden naar Sneek en over de dorpen weer terug naar het industrieterrein in Leeuwarden.

 

 

IMG_44778

 

25-05-2013

Decorstukken Iepenloft geplaatst

 

De afgelopen maanden is er bij het Leeuwarder metaalbedrijf Mannen van Staal hard gewerkt aan het decor voor het Iepenloftspul. Er werden vier stalen frames gelast, die samen het onderstel voor een bijzonder decor vormen. Vandaag werd het grootste frame met een totale hoogte van 7,50 meter opgehaald uit Leeuwarden en met vereende krachten in de notaristuin op z’n plek gebracht.

 

 

IMG_44458

 

25-05-2013

Kaatspartij afgelast

 

In verband met de geringe opgave is besloten de partij af te gelasten en na zomervakantie in te halen met hopelijk een grotere inschrijving en beter weer.

De volgende partij is op 8 juni a.s. tijdens het 100 jarig jubileum en de Ald Jorwerterdei.

 

 

telegraaf_kaatsen_thumb

 

19-05-2013

Kaatsen KNKB Hoofdklasse Dames

 

De wedstryd koe ferkeatst wurde ûnder moaie waarsomstandichheden. Foar de taskôgers faaks te kâld, foar de keatsters perfekt.

De finale tusken partoer 4 (Marije Hiemstra, Leonie vd Graaf, Manon Scheepstra) en partoer 6 ( Ilse Noorman, Maaike Osiunga, Anke Marije Pompstra) wie spannend. Om en om waarden de buordsjes ferkeatst. Op 4-3 jout Ilse Noorman de foarbêst oer oan Maaike Osinga. Dat moat efkes wenne, mar dan docht it fertuten. It partoer fan Ilse Noorman wint de finale op 5-4 en 6-6. Oer de hiele dei sjoen in fertsjinne winst.

Útslach:
1. Ilse Noorman, Maaike Osinga, Anke Marije Pompstra
2. Marije Hiemstra, Leonie vd Graaf, Manon Scheepstra
3. Lisette Wagenaar, Feike Bouwhuis, Bianca vd Veen

 

lees verder

 

IMG_44373

 

12-05-2013

Ameland 2013

 

Elk jaar weer kijkt iedereen er al lang van tevoren naar uit. Hét weekend met de Jeugdclub naar Ameland. Zeker niet alleen de leden, maar ook de ouders die dan een lekker weekendje rust hebben. We konden weer verblijven in onze vaste verblijfplaats; Blierherne. Het idee om een grote dropping te organiseren was geslaagd. Ondanks de 8 km die het gros moest lopen midden in de nacht, was het een geweldige dropping. Een totaal geblindeerde bus van Arriva (gesponsord door Wiedyk Machineverhuur) zorgde ervoor dat niemand wist waar die was. Onze vaste spel, vlaggenroof, was dit jaar ook weer erg geslaagd. Iedereen was hartstikke fanatiek, wat ludieke acties bezorgde. De bonte avond was bere gezellig met o.a. een geweldige "Harlem Shake" van Reinder en Gjalt. Mooie strandspellen gedaan, veel gelopen, mooi opstap geweest 's avonds (16+). kortom; een TOP weekend!

 

Foto's van het weekend kun je bekijken wanneer je op de foto klikt.

 

P1100469

 

01-05-2013

Mear eineksamenkandidaten

Yn de ôfrûne Hiele Toer wie te lêzen dat Maarten Cosijn, Thomas Kuperus en Janneke Blanke yn maaie HAVO-eksamen dogge.

Dat kloppet net hielendal, en boppedat binne der noch mear Jorwerter eineksamenkandidaten.

Maarten en Janneke dogge yndie HAVO-eksamen, en ek Anne van der Hem docht dat. Thomas docht VWO-eksamen en Hylke Zondervan docht VMBO-eksamen. 

In protte sukses tawinske allegearre!

 

GD

 

 

diploma_thumb

 

29-04-2013

Kaatsen voor leden Hâld Moed

Het was fris maar zonnig gisteren en na een lange winter weer tijd voor de eerste kaatswedstrijd van dit jubileum­seizoen. Voor alle kinderen was er een medaille. De kransen gingen naar:

Mirthe vd Heide, Sietske Zijlstra en Gjalt vd Hem

 

 

DSC_1086

 Foto: Aaltje de Boer

 

29-04-2013

Merke 2013: Werom yn 'e tiid

Op 6, 7 en 9 juny is it merke yn Jorwert. It tema is ‘Werom yn ‘e tiid’. De merkekommisje, spultsjekommisje, fersierkommisje, prizekommisje, keatsferiening, tipferiening, 55+-kommisje, bernekommisje, listrinners en lotteferkeapers binne achter de skermen al drok dwaande mei de organisaasje. Kompleet offline, om by it tema te bliuwen. Om de merke te oerlibjen sûnder mobile telefoans, ôfwaskmasjines, Ipads en flatscreens is der sels in survivalkommisje yn it libben roppen. Want: we sille analooch dizze merke. Werom nei de basis. Gjin getwitter, gjin gefacebook, net ynternetbankiere. Ofwaskje mei de hân, bern yn ‘e tobbe, wask yn ‘e bleek en mei de klompen yn it spul. Hartstikke duorsum, goed foar de enerzjyrekken en ek nochris supersosjaal.

Ynkoarten krije jim in telegram mei mear ynformaasje oer it merkeprogram!

 

IMG_43907

 

28-04-2013

Eerste CD van The Mop verschijnt 8 juni

 

Tijdens de Ald Jorwerter Dei op 8 juni a.s. zal de Jorwerter band The Mop haar eerste CD presenteren. Ruim een jaar heeft The Mop gewerkt aan deze CD. De CD is in een aantal dagen tussen april 2012 en april 2013 in een professionele studio in Wytgaard opgenomen. Momenteel zit de productie in de eindfase; de eindmix is bijna klaar, het ontwerp voor de CD-verpakking wordt gemaakt en daarna wordt de CD gedupliceerd.

 

De oplage zal bescheiden zijn. De CD zal € 10,-- gaan kosten. Iedere geïnteresseerde kan middels het e-mailadres: themop@live.nl nu al kenbaar maken dat hij de CD wil afnemen. Zet het geluid van je pc aan en klik op de foto rechts voor een voorproefje.

 

 

IMG_10813

 

28-04-2013

Touwtrekken in Wjelsryp

 

Gisteravond heeft de jeugdclub meegedaan aan een sterk bezet touwluktoernooi op lukrock in Wjelsryp. Met maar liefst 3  teams werd gestreden om de prijzen. Een damesteam bestaande uit 9, een jeugdteam (10 t/m 16 ) ook uit 9 en een 18+ team bestaande uit 8 deelnemers.

 

Ondanks dat de inzet enorm was vielen we helaas buiten de prijzen. Alle deelnemers mochten wel gratis in de feesttent waar het nog tot in de kleine uurtjes gezellig was.

 

Volgend jaar weer even wat eerder beginnen te trainen !

 

 

IMG_3023

 

20-04-2013

Poiesz gul voor jeugd Hâld Moed

 

De jaarlijkse sponsor-actie van supermarktketen Poiesz levert Hâld Moed dit jaar 751 euro op. De cheque kon door de jeugdleden van Hald Moed tijdens een groot sponsorfeest in ontvangst worden genomen.

 

Het sponsorbedrag werd verdeeld op basis van de sponsormunten die klanten van Poiesz in de koker van de clubs konden storten. Alle gevers worden bedankt namens de kaatsclub!

 

Op vrijdagmiddag 26 april gaan de kaatstrainingen weer van start en zondag 28 april is de eerste ledenwedstrijd.

 

 

20130419_210127_resized

 

13-04-2013

Túnfair: fris en sfeervol

 

Het Wapen van Baarderadeel organiseerde dit jaar onder de naam Túnfair voor het eerst een soort braderie in de notaristuin. Het leverde een mooie verzameling marktkramen op waar veel moois, lekkers en leuks te zien en te koop was. Ondanks het frisse weer, bleef er de hele dag een aardige aanloop. Het was leuk om te zien dat ook diverse Jorwerters met creatieve kramen deelnamen aan deze markt.

 

 

IMG_43829

 

12-04-2013

Jeugdclub naar Ameland

 

Dit weekend is het weer tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt voor de leden van de jeugdclub. Ze vertrekken vandaag weer voor een heerlijk weekend naar Ameland. Er is weer een mooi programma voorbereid door de organisatoren, zodat de jeugd zich niet zal vervelen. Een verslag van het weekend zal in de eerstvolgende Hiele Toer verschijnen.

 

 

P1050585

 

07-04-2013

Jazz in rookvrij café

 

Elke dinsdagavond oefent er een bont gezelschap jazz-musici in de bovenzaal van het café. De damclub is positief over deze muzikale begeleiding, het geeft een prettige sfeer. Als tegenprestatie voor de wekelijkse oefenruimte, geeft de jazzband onder de naam Jazzwert periodiek een concert in het café. In het café, dat sinds kort weer geheel rookvrij is, kwamen vanmiddag zo’n 25 mensen naar Jazzwert luisteren. Ondanks het gemis van het prachtige weer buiten, had men een zeer plezierige middag.

 

 

IMG_43780

 

03-04-2013

Inschrijving Jubileum 2013 van start

 

Over twee maanden is het zover: dan zal het 100-jarig bestaan van kaatsclub Hâld Moed worden gevierd. Doarpsnut organiseert in 2013 de Ald Jorwerterdei, een reünie van inwoners en oud-inwoners van Jorwert, die voor het laatst in 1987 is gehouden.  Beide verenigingen hebben besloten om dit gezamenlijk voor te bereiden en te vieren en wel op zaterdag 8 juni 2013.  Vanaf vandaag start de inschrijving via de website.

 

 

31-03-2013

Jaarvergadering Doarpsnut

 

Afgelopen maandag was er de jaarlijkse vergadering van Doarpsnut in de bovenzaal van het café. Hoewel er op zo’n jaarvergadering meestal wel onderwerpen aan de orde komen, die voor de nodige discussie zorgen, bleef het dit keer erg rustig. De bestuursleden Aeltsje Merkus, Hilde Mulder en voorzitter Broer Evert Siderius namen afscheid en de nieuwe bestuursleden Douwe de Bildt en Willy van der Meer werden welkom geheten. In de pauze was er een optreden van zanger/gitarist Wouter van der Wal, sinds kort woonachtig in Jorwert. Na de pauze werd een film vertoond die Jan Lek gemaakt heeft van het werk van de bouwploeg van het Iepenloftspul.

 

 

IMG_43720

 

28-03-2013

Paaseieren zoeken

 

Donderdag 28 maart 2013 zijn alle kinderen van de Krunenstrobbe wezen paaseizoeken.

 

De eieren lagen ook dit jaar verstopt op het land van Tjalling.

Het was dit jaar wel kouder om te zoeken dan we gewend zijn maar dat mocht de pret niet drukken. Gekleed in winterjassen skipakken mutsen en sjaals werd er enthousiast gezocht naar de paaseieren.

 

Voor groep 1 en 2 was er een eker met 60 paaseieren en 1 echt ei, zij hebben alle 60 eieren gevonden en het echte ei is gevonden door Lyse-jet Ottema!

 

Voor de groepen 3,4,5 zijn er ook 60 eieren verstopt en 1 echt ei, ook daar zijn alle eieren terug gevonden en daar was Winde Delgrosso de vinder van het echte ei!

 

Ook de groepen 6,7,8 hebben alle 60 eieren gevonden, daar was de vinder van het echte ei Nout Mulder!

Voor de vinders van het echte ei was een kleine “paasprijs”.

 

Wietske Terluin

 

 

Maart 2013 (21)

 

24-03-2013

Jeugd Hâld Moed bij Poiesz

In het kader van de jaarlijkse sponsormunten actie van supermarkt Poiesz voor de jeugd in Littenseradiel, waren de jeugdleden van kaatsvereniging Hâld Moed gisteren te vinden in de supermarkt in Mantgum. De bezoekers van de supermarkt werd gevraagd om de sponsormunten te doneren voor het jubileum van de kaatsclub.

 

 

IMG_43631

 

23-03-2013

Seizoen 2013 Iepenloftspul weer van start

Afgelopen woensdag kwam de Iepenloftspul-familie bij elkaar in het Wapen van Baarderadeel voor de start van het jubileumseizoen 2013. Een seizoen waarin het stuk De Klokkelieder van Nij Daam wordt opgevoerd. Een nieuw verhaal met verwijzingen naar het verleden van het Iepenloftspul, geschreven door Tjerk Kooistra en Jan Schotanus. Het stuk wordt gespeeld door een ploeg van 15 spelers, bestaande uit vertrouwde gezichten aangevuld met nieuw talent uit de audities.

 

Diane Bonnema presenteerde de ontwerpen voor de kostuums en Ekko de Bakker toonde een maquette van het decor.

 

 

IMG_43604

 

17-03-2013

Veelzijdig optreden Wiebe Kaspers

Met het solo-concert in de Redbadtsjerke heeft Wiebe Kaspers laten zien hoe veelzijdig hij is. Stevige rocknummers werden afgewisseld met prachtige ingetogen liedjes en swingende instrumentale werken. Mooie originele bewerkingen van ‘Het is over’ van Annie MG Schmidt en ‘Is she really going out with him’ van Joe Jackson, sprongen er uit. De ruim honderd toeschouwers genoten van zijn muzikale inbreng en ontwapenende presentatie.

 

IMG_43554

 

16-03-2013

NL Doet acties in Jorwert

 

Hoewel vrijwilligerswerk voor de meeste Jorwerters heel gewoon is, profiteren we elk jaar weer van de actie NL Doet van het Oranjefonds. Deze landelijke actie is bedoeld om vrijwilligerswerk te stimuleren. Dit jaar hadden onder meer It Boarterskampke, het Iepenloftspul en de Redbadtsjerke ingeschreven met klussen.

 

IMG_43547

 

09-02-2013

Verhalentocht, persoonlijk en warm

 

De valentijnsverhalentocht had dit jaar als thema ‘leafde foar it doarp’. Een thema dat de verhalenvertellers ruim mochten interpreteren. Het resulteerde in twee sprookjes uit de Eskimo-cultuur, een verhaal uit Indonesië en twee zeer persoonlijke verhalen over de band van de vertellers met ons dorp en de regio. Juist die persoonlijke verhalen, raakten de emoties van zowel de vertellers als de toehoorders. Een bijzondere en warme editie van de verhalentocht, die dit jaar al voor de vierde keer werd georganiseerd.

 

 

IMG_43327

 

09-02-2013

‘Moardwykein’ verdrijft de kou

 

Ondanks de inzet van heteluchtkanonnen, was het behoorlijk fris in de schuur van Sake & Yke Castelein. Het blijspel ‘Moardwykein’ geschreven door Carl Slotboom, verdreef gelukkig de kou naar de achtergrond. Geartje Fokkema speelde met overtuiging de rol van de schuchtere ‘Jantsje uit Dokkum’, Oane Stielstra de steeds wanhopiger wordende yogaleraar en Afke Siderius en Adrie Kaspers acteerden als twee onophoudelijk giechelende dames, waar Maarten Cosijn zich als scholier Daan buitengewoon aan ergerde. De rol van Elizabeth een ervaren yoga-addict, die voortdurend in trance verkeerde, werd prachtig neergezet door Karin van Dijken. Het geheel werd mooi uitgelicht en de sfeervolle schuur, die een natuurgetrouw decor vormde.

 

 

IMG_43017

 

28-01-2013

Schaatsclinic

Sneon 26 jannewaris wie der op 'e iisbaan in "schaatsclinic". Immen fan 'e Ljouwerter iisbaan wie spesjaal oerkaam om de Jorwerters de fine kneepkes fan 'e reedrydtechnyk by te bringen. Dat gong boartsjenderwize, want it wie allegearre spesjaal bedoeld foar de bern, alhoewol't der ek noch in pear folwoeksen lju har oan 'e opdrachten weagen. It wie net altyd like noflik op 'e baan, it waaide wer dat it rikke, mar de bern joegen gjin krimp, en oars waarden se wol wer opwoutere troch poeiermolke en koeke. It wie mar goed dat de iisklup dit barren noch organisearre hie, want it wie op 'e nipper. De nachts reinde it lijwetter, en sa kaam der oan twa wike winter wer in ein.

 

DSC04975

 

25-01-2013

Jorwert kiest voor eigen identiteit`

 

De inspraakavond van de gemeente Littenseradiel over de herindeling gisteravond in het café van Jorwert, mondde uit in een stevige discussie. De avond verliep in een plezierige sfeer, waarbij het college van B&W haar standpunten toelichtte en er voldoende ruimte was voor het stellen van vragen en het opwerpen van bedenkingen. De meer dan 40 aanwezige Jorwerters kozen in de slotpeiling massaal tegen een herindeling van Littenseradiel en voor het zogenaamde ‘Ten Boer’ model, een kleine gemeente in Groningen, die haar uitvoerende taken heeft uitbesteed aan de gemeente Groningen, maar wel haar zelfstandigheid als gemeente heeft behouden.

 

 

IMG_42936

 

20-01-2013

Slijpen voor Alpe d'HuZes

Schaatsen bot? Moeten ze geslepen worden, of straks weer scherp en schoon in de kast? Laat ze dan bij mij slijpen. Zo veel mogelijk! Alle opbrengst gaat namelijk naar Alpe d'HuZes, een organisatie die geld inzamelt voor KWF Kankerbestrijding. 

Voorwaarden;

  • Hoge noren, lage noren, combi noren, houtjes of easygliders 
  • € 5,- per paar 
  • Doe ze in een herkenbare tas of doe een briefje met je naam erop er bij in. 
  • Kom ze brengen (Maliebaan 4) of mail even naar maarten.cosijn@rsg-sneek.nl en dan kom ik ze evt. wel halen. 

Laat mij zo veel mogelijk schaatsen slijpen voor het goede doel!

 

Maarten Cosijn

 

maarten_slijpen

 

20-01-2013

Hardrijden voor de jeugd

 

Met een ijskoude straffe wind in het gezicht, was het afzien op de ijsbaan vanmiddag. Maar de gezelligheid van de deelnemers en de warme chocolademelk maakte een hoop goed. Bij de jongsten was Mirthe van der Heide de snelste en Gjalt van der Hem eindigde als eerste bij de oudste basisschoolgroep. Nelleke Rottiné vereeuwigde de winnaars van de estafette

 

 

IMG_42871

 

20-01-2013

Iisklup trotseert de kou

 

De Iisklup Jorwert organiseerde gisteravond een ‘geselliche jûn’ voor de Jorwerter schaatsers. Een groep echte liefhebbers trotseerde de kou en kwam naar de ijsbaan, waar een windscherm en warme chocolademelk de ergste kou moesten verdrijven. De jeugd vermaakte zich ook prima.

 

DSCF2311

 

16-01-2013

IJsbaan geopend

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat koning Winter zijn intrede heeft gedaan in ons land. Ook voor Jorwert betekent dit weer schaatsplezier want de ijsbaan is geopend, niet alleen overdag want ook ’s avonds is de baan van 18:00 tot 21:00 uur open.

 

 

IMG_6917

 

02-01-2013

Prijs voor De Hiele Toer

 

De gemeentelijke prijs voor de beste Friestalige Dorpsjournalistiek is dit jaar gewonnen door de Hiele Toer. Het dweilstikje “Bewaar uwen hoed” van redactielid Douwe de Bildt werd als beste verkozen uit meer dan 150 inzendingen. De jury prees in haar rapport de mooie structuur van het verhaal en de manier waarop de schrijver er een persoonlijk tintje aan heeft gegeven. Jury-voorzitter Geartsje de Vries gaf aan dat ze zich, omwille van de zuiverheid, van stemming heeft onthouden bij de finale keuze voor het beste stuk. Aan de prijs is een geldbedrag van 500 euro verbonden. Dit geld is bestemd voor de dorpskrant.

 

 

IMG_42738

 

01-01-2013

Gelukkig Nieuwjaar

 

Het nieuwe jaar is begonnen met wind en regen. Als gevolg van dit slechte weer was het gisteravond in Jorwert erg rustig op straat. Het klokluiden in de toren van de Redbadtsjerke trok wel de nodige belangstelling en ook de Pubkwis, dit jaar voor de derde keer op rij georganiseerd door de jeugdclub, werd gelukkig goed bezocht. En terecht, want met leuke vragen voor jong en oud, was ook deze editie weer zeer geslaagd. Dank dit keer aan Geartsje de Vries en Jorrit Meinsma, die het stokje van Grietje Deinum hebben overgenomen. Het team van Gert de Jong en Hindrik Meinsma bleek het sterkste en de teamleden namen de prijs met trots in ontvangst.

 

 

IMG_42685

 

29-12-2012

Brandstof gestolen

 

Afgelopen week is uit de auto van Willien en Mathieu zo’n 40 liter brandstof gestolen. Onverlaten boorden een gat in de benzinetank en wisten zo de brandstof over te hevelen. Wanneer deze diefstal precies heeft plaatsgevonden is niet helemaal duidelijk. De schade aan de auto en de verloren brandstof maakt de feestdagen wel wat zuur voor het gedupeerde stel.

 

tankdop

 

26-12-2012

Hiele Toer nominearre foar priis

 

Ien fan de ‘dweilstikjes’ fan Douwe de Bildt komt yn de beneaming foar de gemeentelike priis foar de bêste doarpssjoernalistike bydrage yn 2012. De priis is ferline jier foar it earst útrikt oan in doarpskranteredaksje. De gemeente wol mei de priis it Frysk skriuwen yn doarps­kranten befoarderje. In sjuery, besteande út Jan Schotanus fan Easterwierrum, Renske vd Meer-Pasma fan Mantgum en Geartsje de Vries fan Jorwert hat út 107 Frysktalike doarpskrantestikken, trije stikken útsocht dy’t nei har betinken tige goed skreaun binne. It ferhaal “Bewaar uwen hoed” út de lêste Hiele Toer fan 2012 is ien fan dy trije stikken. De oare nominearre doarpskranten binne dy fan Winsum en dy fan Baard. De priis foar it bêste stik bestiet út 500 euro foar de doarpskranteredaksje.

Op de nijjiersresepsje fan de gemeente op 2 jannewaris sil bekend makke wurde hokker ferhaal de priis en dêrmei de 500 euro wint.

Tekst: Geartsje de Vries

 

hieletoer_logo

 

26-12-2012

Krystmiel 2012

Zaterdag 22 december organiseerde JUD voor de tweede keer een kerstmaaltijd in de Redbadtsjerke. Dit keer met medewerking van ondermeer de dansmeiden van Blomfish onder de bezielende leiding van Marius Del Grosso. Pieter de Haas maakte de foto’s en de filmpjes.

 

IMG11689

 

24-12-2012

Redbadtsjerke online

De kerk van Jorwert bestaat al sinds de 11e eeuw. Deze lange historie heeft natuurlijk haar sporen achtergelaten in de kerk. De werkgroep Historie bestaande uit: Mathieu  van den Boogaard, Guus van de Sande, Jaap van der Tuuk en Martin Visser hebben het afgelopen jaar een beschrijving gemaakt van de Redbadtsjerke en haar begraafplaats. Veel historisch beeldmateriaal is toegankelijk gemaakt. Naast de historie is er nu een internetadres met alle activiteiten en gebruikers van de kerk gebundeld. Zo is er informatie te vinden van de Stichting Fryske Âlde Tsjerken, de

PKN-gemeente Westerwert en Stichting Nijkleaster.

 

Vanf vandaag is het internetadres: http://kerk.jorwert.nl/ online. Heeft u aanvullingen en of suggesties dan kunt u die altijd stellen aan iemand van de historie groep en of een mail sturen naar: historie@jorwert.nl

 

Wij wensen u fijne feestdagen.

 

IMG_42512

 

23-12-2012

Kerststerren traditie in de Redbadtsjerke

Afgelopen woensdag 19 december, trad het koor “de Kerststerren” weer op in de Redbadtsjerke. Inmiddels een traditie op de woensdag voor de Kerst. In hoog tempo werd het internationale repertoire van het koor ten gehore gebracht. Hoewel er muzikaal best het een en ander aan te merken was, zorgde het enthousiasme van koor en dirigente ervoor dat iedereen toch in een kerststemming naar huis ging. De opbrengst van het concert was en ook dat is traditie, bestemd voor zwerfkinderen in Sierra Leone.

 

IMG_42642

 

22-12-2012

Kerstfeest Krunenstrobbe in Jorwert

Het kerstfeest van de kinderen van de Krunenstrobbe begon dit jaar met een lichtjestocht door het dorp. Achterop de boerenkar werd op twee plaatsen in het dorp gezongen. De tocht eindigde bij het café.

 

DSC04532

 

08-12-2012

Nieuwe dienstregeling Arriva

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat Arriva zich gaat opmaken voor een nieuw dienstregelingsjaar. Per 9 december wordt er een aantal aanpassingen in de dienstregeling doorgevoerd, die de punctualiteit en aansluitingen op andere verbindingen ten goede komt.

Voor reizigers op de Noordelijke Lijnen zullen de vertrek- en aankomsttijden op diverse trajecten wijzigen. Dit heeft te maken met de ingebruikname van de Hanzelijn, die ook de nieuwe route is voor de intercity’s uit Groningen en Leeuwarden.

» Klik hier om de dienstregeling te raadplegen.

 

http://www.arriva.nl/templates/corporate_f3/assets/images/logo_arriva.png

 

06-12-2012

Boekstartkoffer voor Anna Geertje

Foariche wieke freed is yn de bibleteek it earste boekstartkofferke fan Littenseradiel utrikt oan baby Anna Geertje Blanke ut Jorwert. Boargemaster Liemburg hat it earste kofferke oerlange oan Anna Geertje en har mem. Ek har beide broerkes krigen in moai boek fan de bibleteek. Alders fan baby 's krije in brief fan de gemeente mei in oprop om har bern lid te meitsjen fan de bibleteek en it boekstart kofferke op te heljen. Dina Eringa fan bibleteken Sudwest Fryslan en boargemaster Liemburg neamden beide it belang fan foarlezen yn harren taspraak.

 

boekstart 006

 

02-12-2012

Heiligenbeeldenmarkt weer goed bezocht
De Heiligenbeeldenmarkt die in de Redbadtsjerke werd gehouden, trok net als vorig jaar veel belangstelling. Hoewel de drukte dit keer wat meer verspreid verloopt, hebben zowel het café als de verkopers niet te klagen over de bezoekers aantallen.
 

IMG_42608

 

 

25-11-2012

Gezellige Rock-blues avond
Zaterdagavond was het in de bovenzaal van het café weer tijd voor de jaarlijkse Rock-blues avond. Een samenwerking tussen de jeugdclub en dansclub de Teannetrapers. In het voorprogramma traden twee leden van The Outburst op, daarna werd het podium ingenomen door de mannen van Wild Moments. Zo’n vijftig mensen woonden het concert bij.
 

IMG_42575

 

19-11-2012

Merke 2013 samen met Jubileum
Tijdens de Merke-vergadering van begin november is besloten om de Merke komend jaar rondom het jubileum van de kaatsclub en de âld Jorwerterdei te organiseren. De jubileumactiviteiten vinden plaats van vrijdag 7 juni t/m zaterdag 8 juni. Klik hier voor het volledige verslag van de Merke-vergadering.
 

 

17-11-2012

Mooie opbrengst voor de school

Afgelopen zondag 11 november hebben de kinderen naast zakken vol met snoep het fantastische bedrag van 345,80 euro opgehaald! Wij zijn de Jorwerters hier erg dankbaar voor. In overleg met de kinderen gaan we hier speelgoed voor op het plein aanschaffen.

Een groot compliment voor de activiteiten commissie (Marisca, Wietske, Maaike) die deze avond hebben georganiseerd en de meelopende/rijdende ouders.

Namens kinderen en team: Bedankt allemaal!

 

IMG_42211

 

11-11-2012

Sint-Maarten
Voor de verandering was het eens een mooie droge sint- Maarten dit jaar. Meestal komt de regen met bakken uit de hemel, maar de schooljeugd had geluk dit jaar. En nu maar hopen dat die snoepzak mooi vol komt.
 

IMG_42215

 

28-10-2012

Nijkleaster officieel van start
Met het onsteken van het door lopers vanuit Hartwerd naar Jorwert gebrachte kloostervuur in de Redbadtsjerke, is het Project Nijkleaster officieel in Jorwert van start gegaan. De belangstelling voor deze opening was zo groot dat veel bezoekers het evenement vanuit het voorportaal moesten volgen. Sietske Visser noemde de belangstelling overweldigend, om stil van te worden.
 

IMG_41137

 

28-10-2012

Kloostervuur ontstoken
Vanochtend is in de boomgaard van het Monnikehuis aan de Oldeclooster te Hartwerd, het kloostervuur ontstoken voor Nijkleaster. Het Monnikehuis staat op de lokatie waar vroeger het Oldeclooster heeft gestaan. Het vuur werd ontstoken door oud-pastoor van der Wal van de RK Parochie van Bolsward, nadat ds Westra van de gemeente Burgwerd en Hichtum een korte inleiding had gehouden. Het vuur wordt in middels een estafetteloop door Jorwerters naar Jorwert gebracht, waar het vanmiddag bij de opening van Nijkleaster in de Redbadtsjerke zal worden binnengebracht.
 

IMG_40997

 

21-10-2012

Voorproefje Nijkleaster
Vanochtend kregen de inwoners van Jorwert een kort voorproefje van de plannen van Nijkleaster. Ds Hinne Wagenaar gaf een presentatie over de achtergronden van het project Nijkleaster en de activiteiten op korte en langere termijn. De verbouwing van de voorkerk is nog niet helemaal voltooid, maar het is duidelijk dat de sanitairgroep al prachtig is geworden. Volgende week is het ‘kleastersnein’ en zal het project Nijkleaster en de verbouwde voorkerk officieel worden geopend.
 

IMG_40854

 

15-10-2012

Afscheid BSO
Afgelopen zaterdag is er afscheid genomen van de BSO in Jorwert. Nu het aantal kinderen dat gebruik maakt van deze opvang sterk is teruggelopen, heeft SISA Kinderopvang besloten om de lokatie Jorwert te laten vervallen en samen te voegen met de kinderopvang in Mantgum. Kinderen die daar naar toe gaan, worden met een busje opgehaald. Het afscheid zaterdag werd gevierd met het maken van cupcakes onder leiding van Jettie van der Ploeg.
 

DSC_2319

 

14-10-2012

Viswedstrijd Om ‘e Toer

Op zaterdagmiddag 13 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber.

 

De wedstrijd werd gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij mensen in de tuin zitten te vissen, waarvoor uiteraard toestemming is verkregen.

lees verder
 

Adrie de Boer (steknr 6)

 

09-10-2012

Dorpsvisie aangeboden
Vanmiddag was een delegatie van de gemeente o.l.v. burgemeester Johanneke Liemburg voor haar tweejaarlijkse  bestuurlijk overleg in Jorwert. De delegatie werd ontvangen door het bestuur van doarpsnut. Op het programma stond ondermeer de officiële aanbieding van de dorpsvisie, zoals deze vorig jaar is vastgesteld. Na het officiële gedeelte werd een wandeling door Jorwert gemaakt, waarbij ondermeer een bezoek werd gebracht aan Ons Huis.
 

IMG_40731

 

08-10-2012

Gouden Gurbe voor Oane Swart
Oane Swart heeft afgelopen zondag een Gouden Gurbe gekregen voor zijn rol als Marius de Boer, baas van de bouwploeg in het Iepenloftspul De Goede, De Minne & De Lillike. Verder was er een nominatie in de categorie beste hoofdrol voor Lieuwe Tolsma (De Stille) en kreeg Jorwert een nominatie voor de jury-beoordeling van het beste stuk. Deze prijs ging naar ‘het Deiboek’ van Iepenloftspul Blauhus. De publieksprijs was voor het Berne-iepenloftspul
 

IMG_40617

 

06-10-2012

AED-cursus voor Jorwerters
Afgelopen donderdag volgden tien Jorwerters een cursus reanimatie. Een tweetal verplegers van het Sint-Antonius Ziekenhuis uit Sneek gaven de cursisten op inspirerende wijze les in het reanimeren en omgaan met de AED. Na afloop konden de deelnemers een diploma in ontvangst nemen. Volgend jaar mogen ze op herhaling.
 

IMG_40533

 

03-10-2012

Ynrinjûnen begjinne wer

De Ynrinjûnen begjinne wer. Der moatte nog in hiel soad blokjes makke wurde foar de Jorwerter Quilt en dêr hawwe wij jimme hulp bij nedig.

Woandsdei 10 oktober yn it kafé om 20.00 oere begjinne wij. Dernei  24 okt., 7 nov., 21 nov., 12 des.

Kom allegearre ! en oant sjen Yke en Afke.

 

IMGC0017

 

01-10-2012

Inzameling snoeihout - gewijzigde datum

Het snoeihout kan worden aangeboden in de volgende weken. In 2012 in de weken, 43 (week van 22-10-2012), 47 en 50. In 2013 in de weken 7, 11 en 16. Bij een aanbieding dient dit, zoals tot nu gebruikelijk, telefonisch of digitaal via de website van de gemeente te worden gemeld.

 

Om in één van de genoemde weken het snoeihout aan te bieden, moet de melding uiterlijk voor 12.00 uur op de laatste vrijdag voor de aangegeven week hebben plaats gevonden.

 

bult snoeihout

 

26-09-2012

Opbrengst collecte Beatrix Spierfonds

De collecte voor het Prinses Beatrix Spier Fonds heeft vorige week € 150,= opgebracht.

Dank aan iedereen voor de gulle giften,

 

Petra en Mirjam

 

beatrix_spierfonds

 

23-09-2012

Mooie afsluiting voor het Iepenloftspul

Met de vijftiende voorstelling werd gisteravond de succesvolle reeks van De Goede, De Minne & De Lillike afgesloten. De tribune zat zoals gebruikelijk op de laatste avond, overvol en het publiek was, ondanks de kou, weer laaiend enthousiast. Na afloop stroomde het café vol en speelde het duo Grytz & Gryze op de bovenzaal. Vandaag wordt er alweer hard gewerkt in de notaristuin om alle techniek weer af te breken. Alle medewerkers en spelers kunnen terugkijken op een mooie productie.

 

IMG_40305

 

22-09-2012

Garage sale in trek

Op zaterdagochtend voor negen uur liepen al de eerste opkopers door Jorwert op zoek naar koopjes. De garagesale, georganiseerd door de jubileumcommissie, ging daarmee al vroeg van start. Door de dag heen liep er heel wat volk door Jorwert en de meeste standhouders waren dan ook wel tevreden over de verkoopresultaten.

 

IMG_40165

 

20-09-2012

‘Oren van steen’ ziet het licht

Op 17 september werd het boek ‘Oren van steen’ officieel gelanceerd Het is een absolute ode aan het Nederlandse monument geworden. Het boek, uitgebracht ter gelegenheid van het 160 jarig bestaan van verzekeraar Donatus, bevat 24 onorthodoxe verhalen over evenzoveel rijksmonumenten. Een van deze verhalen gaat over de Redbadtsjerke in Jorwert. Lilian Grootswagers, Erik Jansen en Joop Koopmanschap waren in februari en maart in Jorwert en spraken met verschillende Jorwerters over het dorp en de kerk. In de kerk zal een inkijk-exemplaar van ‘Oren van Steen’ komen te liggen. Wilt u het bestellen, kijk dan op de website www.orenvansteen.nl

 

 

IMG_40149

 

13-09-2012

Opbrengst KWF-collecte

De collecte voor de kankerbestrijding KWF heeft vorige week ruim 290 euro opgebracht, opnieuw een stijging t.o.v. vorig jaar. Namens het KWF en haar collectanten bedankt.

 

collectebus2

 

05-09-2012

Bestrating Jaenbuorren vordert gestaag

De bestratingswerkzaamheden van de Jaenbuorren vorderen gestaag. De bestrating is nu gelegd tot aan de kruising met de Battensereed. De komende dagen zal de doorgang naar de Hesensereed worden gemaakt, zodat Jorwerters weer via de brug richting Hilaard kunnen rijden. Voor de bewoners van de Battensesereed is een bypass gecreëerd.

 

IMG_39305

 

05-09-2012

Verbouwing Redbadtsjerke in volle gang

De verbouwing van de voorkerk van de Redbadtsjerke is in volle gang. Het húske is gesloopt evenals de trap naar het orgel en de voorkerk is leeggehaald. De wand tussen de voorkerk en het portaal wordt geisoleerd en na het plaatsen van een nieuwe trap, begint de aanleg van het nieuwe sanitair. Tevens wordt een kast gemaakt voor plaatsing van een CV-ketel. Als dat klaar is wordt een nieuwe keuken geplaatst. In de tweede fase van de verbouwing zal een zolderverdiepen in de voorkerk worden gemaakt. De planning hiervan is nog niet bekend. Het werk wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum.

 

IMG_39296

 

01-09-2012

Iepenloftklucht geslaagd

Het Iepenloftspul steekt dit jaar vooral de draak met zichzelf. In de voorstelling De Goede, De Minne & De Lillike (èn de Stille…) wordt in drie delen de laatste repetitie, de zesde en de laatste uitvoering van een Iepenloftspul uitgebeeld. De voorstelling zit barstensvol woordgrappen en voor en achter de schermen spelen zich de wildste taferelen af. Het publiek van de Jorwerter Jûn vermaakte zich kostelijk.

 

IMG_38871

 

31-08-2012

Jorwerter Jûn begint om 20:00 uur

De voorstelling De Goede, De Minne en de Lillike van het Iepenloftspul begint vanavond om acht uur en niet zoals andere jaren om half negen. Dit in verband met de lengte van de voorstelling.

 

IMG_36813

 

15-08-2012

Palen in de haven van Jorwert

Om het de watersporters makkelijker te maken om even af te meren voor de brug, zijn er vandaag palen geplaatst in de haven van Jorwert. Met vereende krachten van meerdere Jorwerters werden de palen in de bodem van de Jorwerter vaart gedrukt. Piet Stapert legde de actie voor ons vast.

 

DSC_0303

 

12-08-2012

Cowboys in de notaristuin

De repetities voor het Iepenloftspul 'De Goede, De Minne en De Lillike' zijn weer begonnen. Met de eerste try out op 30 augustus en de premiere op 1 september begint de tijd te dringen. Het repetitieschema is daarom ook strak én vol. Gerepeteerd wordt er op de volgende data: 

13,14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 augustus. De repetities starten op de avonden rond 7 uur en we proberen rond 23.00 uur te eindigen. Op zaterdag repeteren we van 09.30 tot 17.00 uur. Het kan zijn dat de mensen van techniek al eerder in de tuin zijn (of net even wat langer blijven), maar zij zullen proberen zo rustig mogelijk te doen om eventuele overlast te voorkomen. Mochten er wel vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Harry Kaspers of een van onze andere Jorwerter bestuursleden: Jelte Dijkstra, Hilde Mulder, Siny Plooij of Guus van de Sande. 

 

In het stuk wordt ook met losse flodders geschoten. Ongeveer 20 keer per voorstelling. Ook dit zullen we moeten oefenen. De meeste schoten zitten in het einde van het stuk, maar we proberen bij de repetities rekening te houden met uw nachtrust en niet te laat meer het schieten te oefenen. Wij hopen echter dat u er begrip voor heeft dat we nooit helemaal kunnen voorkomen dat er wat later op de avond nog knallen klinken. We werken met de zachtst mogelijke losse flodders. 

 

Ten slotte: de Jorwerter Jûn is op 31 augustus, een vrijdag. Graag laten we u dan zien wat wij al die tijd geoefend hebben! 

 

IMG_36874

 

27-07-2012

Spulwike viert 40 jarig bestaan in Jorwert

Jorwert werd vanochtend opgeschrikt door een hoop lawaai van muziek en joelende kinderstemmen vanuit de notaristuin. Dit keer geen ingelaste repetitie van het Iepenloftspul, maar de viering van het 40 jarig bestaan van de Spulwike in onze gemeente. Zo’n 750 kinderen en begeleiders waren even te gast in de notaristuin en werden vermaakt met muziek. Na afloop vertrokken de verschillende groepen per trekker naar hun eigen bestemming van die dag.

 

IMG_37596

 

25-07-2012

Spulwike even in Jorwert

De deelnemers en begeleiders van de Spulwike Weidum, streken vandaag even neer in Jorwert. Op het sportveld werd een partijtje skippy-voetbal georganiseerd. Aan de spulwike doen zo’n 170 kinderen mee, die worden begeleid door 40 medewerkers plus een staf die zorgt voor materiaal en organisatie. Vanuit Jorwert nemen ondermeer Rik Cosijn, Sjoukje Dijkstra, Pytsje van der Hem, Sjoerd van der Hem en Janneke en Ulbe Blanke deel aan de begeleiding.

 

IMG_37433

 

22-07-2012

Werk Jaenbuorren duurt nog tot september

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Jaenbuorren duren zeker nog tot half september. Oorspronkelijk zouden deze werkzaamheden al ruim voor de bouwvak zijn afgerond. Mede door de aangetroffen vervuiling heeft het werk vertraging opgelopen.

Het weggedeelte Jaenbuorren vanaf de brug tot de Battenserreed is gestremd tot medio september. Tijdens de bouwvak periode 27 juli t/m 19 augustus wordt de Jaenbuorren tijdelijk opengesteld voor het verkeer. De kruising Jaenbuorren/Battenserreed wordt aansluitend na de Jaenbuorren herstraat. Ten tijde van de werkzaamheden worden er rij-platen aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van de Battenserreed.

 

IMG_34265

 

20-07-2012

Uitslagen Merke-wedstrijden

Keatsen:

Earste priis A-klasse: Emke Dijkstra, Thomas Kuperus, Anne Jan Hallema

Earste priis B-klasse: Ben de Groot, Sieb de Groot, Bernlef de Boer

Earste priis C-klasse: Tjalling Rodenhuis, Maaike van der Heide

Earste priis dames: Hedwig Ludema, Janneke Blanke

Earste priis bern: Winde Delgrosso, Gjalt van der Hem

 

Tippen:

 

Mannen:

Earste priis: Broer-Evert Siderius (kening), Emke Dijkstra

Fierste slach: Anne-Jan Hallema

Dames:

Earste priis: Afke Siderius (keningin), Pytsje van der Hem

Fierste slach: Lidewij de Boer

 

 

IMG_35664

 

20-07-2012

Telefoonstoring

KPN Telecom kampt al sinds donderdagochtend vroeg met een kabelstoring in Jorwert. Hierdoor zijn diverse huishoudens telefonisch niet bereikbaar. KPN kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog zal duren. De storing is ontstaan tijdens de onweersbui in de nacht van woensdag op donderdag.

 

IMG_37404

 

18-07-2012

Musical Ali Baba trekt een volle zaal

De musical Ali Baba, uitgevoerd door de leerlingen van de Krunenstrobbe werd een groot succes. Voor een afgeladen bovenzaal van het café speelden en zongen de jonge acteurs en actrices het verhaal van Ali Baba en z’n 40 rovers. Vooral het optreden van de kleuters zorgde voor enthousiasme en vertedering in het publiek.

 

IMG_37104

 

07-07-2012

Autowassen voor het goede doel

Zaterdagmiddag werd het plein voor het café omgebouwd tot autowasstraat. De jeugdclub zorgde voor het  van binnen en buiten wassen van maar liefst 17 auto’s en daarmee voor 170 euro in de kas van de jubileumcommissie. Met dank aan Anneke, Amarins, Bonne, Hindrik, Jorrit, Maarten, Minke, Linda, Reinder en Thea.

 

IMG_36719

 

24-6-2012

Winners lotterij

 

Sneontejûn waard op ‘e boppeseal de lotterij holden. De útslach wie:

 

·        Bon dei Amelân foar 4  persoanen: Geartsje de Vries

·        Kappersbon kapsalon Nijskjirrich Mantgum: Nel van der Hem

·        Bakkersbon bakker Sijbesma Mantgum: Jan Hallema

·        Portretfoto troch Guus van de Sande: Jelmer en Anita Chardon

·        Dineebon Jonker Sikke: Frans Kingma

·        Beautybon schoonheidsspesjalist: Marc van Hiel en Iris Meinen

·        Blommenbon blommist De Twadde Tak Mantgum: dhr. B. de Vries, Stiens

·        Tray mei sjippe (2x): Piet Stapert, Oane Stielstra.

 

Wa’t net op ‘e boppeseal wie by de lotterij, krijt de priis thúsbesoarge.

 

 

lootjes

 

24-6-2012

Winners túnfersieren

Wat leuk dat der in oantal minsken wienen dy’t de tún fersierd hienen. Elkenien is hjirby útnoege om oar jier ek/wer mei te dwaan!

 

De sjuery hat sjoen nei: orizjinaliteit, kreativiteit en útfiering en is doe kommen ta de folgjende útslach:

 

1.   Matthieu en Willien

2.   Bonne en Debbie

3.   Frits en Eelkje

4.   Jaap en Eveline

5.   Janne en Amerins

 

Wa’t net op ‘e boppeseal wie by it bekendmeitsjen, krijt de priis thúsbesoarge.

 

IMG_34919

 

20-06-2012

Merkeprogramma gewijzigd

Het merkeprogramma is op enkele punten gewijzigd. De 55+ spelletjes zijn verplaatst naar vrijdagmiddag vanaf 15:30 uur. Het Foardemopspiletspul is gesplitst: Voor de vrouwen een geitejûn in Ons Huis en voor de mannen een bokkejûn waarvoor verzameld wordt voor het café.

 

IMG_31871

 

19-06-2012

Werkzaamheden Jaenbuorren stilgelegd

Bij de werkzaamheden aan de Jaenbuorren is vervuilde grond aangetroffen. Om die reden zijn de werkzaamheden stilgelegd. De vervuiling zal eerst worden geanalyseerd en na sanering van de grond zal het werk worden voortgezet.

lees verder

 

IMG_34265

 

13-06-2012

Túnfersiering by de Merke

Fansels wolle wy mei it each op it tema graach sjen hoe’t it mei de Jorwerter fersierkeunsten sit…

It fersieren fan harren tún, yn dit gefal. It tema fan de túnfersiering is gelyk oan dat fan de Merke: Brulloft. Dus…In houliksboat tusken de fioelen? Torteldowkes yn’e konifearen? In sleep fan gipskrûd? Jo troufoto opboud ut tulpen? Alles mei, alles kin. In fakkundige sjuery siket de moaiste tún út.  De priis wurdt sneontejûn by de grutte ferlotting útrikt op’e boppeseal.

 

IMG_32048

 

07-06-2012

Werkzaamheden Jaenbuorren gestart

De aangekondigde werkzaamheden aan de Jaenbuorren zijn afgelopen maandag van start gegaan. Na het slopen van de bestrating en de bomen wordt eerst het leidingwerk gedaan voor de nieuwbouw. Daarna zal de straat opnieuw worden ingericht en worden de parkeerplaatsen aangelegd. Als het werk aan de Jaenbuorren klaar is, zal gelijk worden doorgegaan met de kruising Jaenbuorren/Battensereed.

 

IMG_34266

 

28-05-2012

Zonovergoten Wiebe Koldijk Partij

Het was gisteren bijna traditioneel mooi weer bij de KNKB dames kaatspartij. De laatste jaren treffen de kaatsters het steeds in Jorwert. Helaas was er dit jaar wat minder publiek op het evenement afgekomen. De Wiebe Koldijk partij werd gewonnen door het partoer van  Joukje Kuperus, Leonie vd Graaf en Anke Marije Pompstra.

 

IMG_33675

 

25-05-2012

Stremming wegverkeer Jaenbuorren/ Battenserreed

De Jaenbuorren in Jorwert wordt door uitvoering van een herinrichting een periode voor alle doorgaande verkeer afgesloten (uitgezonderd fietsers en voetgangers). Om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken is besloten het werk uit te voeren in fasen.

 

Het weggedeelte Jaenbuorren vanaf de brug tot de Battenserreed is gestremd vanaf maandag 4 juni t/m vrijdag 29 juni 2012. De kruising Jaenbuorren/ Battenserreed blijft dan vanuit de richting Hilaard open.

 

lees verder

 

IMG_3107

 

23-05-2012

Polsstokspringen Jeugdclub

 

Afgelopen zaterdag sloot de jeugdclub het seizoen af. Op het programma stonden polsstokspringen en een barbecue. Jorrit Meinsma maakte een mooi filmpje van het polsstokspringen en zette dat voor ons op Youtube.

 

jc_polstokspringen

 

22-05-2012

Zonnige ledenpartij Hâld Moed

 

Afgelopen zondag was er alweer de tweede ledenpartij van de kaatsvereniging Hâld Moed. De weersgoden waren de kaatsers goed gezind, want de onweersbuien waaiden ruim om Friesland heen, zodat deze ledenpartij onder een heerlijk zonnetje kon worden gespeeld. De tent staat weer op z’n plek, nu comfortabel over het nieuwe terras heen, kortom een heerlijke zomerse sportdag

 

 

IMG_32716

 

22-05-2012

Filmpje van Keunstrûte

 

Net als vorig jaar heeft Willem Dijkstra een filmimpressie gemaakt van de tentoonstelling in de Redbadtsjerke in het kader van Keunstrûte 2012. Bekijk het filmpje op youtube door op de foto te klikken.

 

keunstrute_2012

 

20-05-2012

Keunstrûte in de Redbadtsjerke

 

Voor het tweede jaar presenteerde een groep amateurkunstenaars uit Jorwert zich in het kader van de gemeentelijke Keunstrûte in de Redbadtsjerke. De groep werd dit jaar gevormd door Mathieu van den Boogaard, Willien Beuk, Yke Castelein, Tity Greydanys, Geartsje Fokkema, Christina Hoekstra, Beitske Kampen, Willem Dijkstra, Afke Siderius, Marieke Treep, Cobi Buren en Jan Strikwerda.

 

 

IMG_32589

 

13-05-2012