Artikel Gais in Trouw

               
Geen reacties

Het dagblad Trouw heeft in haar serie Naschrift van journalist Dana Ploeger een groot artikel over Gais Meinsma opgenomen. Het artikel is te lezen via onderstaande link: https://www.trouw.nl/verdieping/verdriet-gaf-gais-meinsma-vaak-de-kracht-om-verder-te-leven~be163114/

Lees meer

Parkearjen

               
Geen reacties

Bêste bewenners, It parkearjen fan de besikers fan Jorwert hat ús oandacht. It giet noch net altyd hielendal goed mei alle gasten. In oantal minsken binne der al betiid om

Lees meer

Grondaanvoer nu via Fûns

               
Geen reacties

Naar aanleiding van het protest van enkele dorpsbewoners tegen het vrachtverkeer door het dorp voor de grondaanvoer van het Wetterskip is in overleg een alternatieve route gevonden door Fûns.Cees Wiedijk

Lees meer