Knypeachjes ûnder de parrebeam

               
Één reactie

Coronaproof: muzikaal theaterdiner in de notaristuin! Vanwege alle Corona-beperkingen leek het er even op dat de notaristuin dit jaar groen zou blijven. Totdat cafébaas Emke Dijkstra regisseur van het iepenloftspul

Lees meer

Natuurwandeling Lionserpolder

               
Geen reacties

Cultuurhistorische wandeling door de Lionserpolder Op zaterdag 12 september wandelen we samen met Jeroen Wiersma – schrijver van het boek ‘De Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied’ – over het

Lees meer

Tryater mei It gelok fan Fryslân yn Jorwert

               
Geen reacties

Op sneon 5 en snein 6 septimber tusken 13:00 en 17:00 oere is Tryater yn Jorwert mei in aventoerlike audio-kuiertocht dy’t de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr’t Fryslân

Lees meer

Portret van Willien Beuk in Rondom

               
Geen reacties

Het online regioblad ‘Rondom vandaag’ heeft een portret van dorpsgenote Willien Beuk opgenomen in haar editie van 15 augustus. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de kunstwerken die Willien

Lees meer

Solexen in Jorwert

               
Geen reacties

Sinds enige weken kunt u vrolijk gekleurde Solexen door het dorp zien rijden.  Wouter Hylkema en Aaltje de Boer hebben naast de verkoop van eigen vlees een nieuwe activiteit ontwikkeld!

Lees meer