Nieuws van de Doarpskeamer

               
Geen reacties

Terugblikken en vooruitkijken Doarpskeamer Nijbaarderadeel Per 1 januari 2021 is de Doarpskeamer Nijbaarderadeel in de Wjukken vormgegeven. Vanwege de vele Coronamaatregelen waren de mogelijkheden beperkt. Gelukkig heeft de Doarpskeamer een

Lees meer

Informatiebijeenkomst Wonen in de Dorpen

               
Geen reacties

Ruimte voor woningbouwplannen die aansluiten bij de dynamiek en de identiteit van het dorp Van 23 december tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de

Lees meer