Nieuws van de Doarpskeamer

0 Comments

Terugblikken en vooruitkijken Doarpskeamer Nijbaarderadeel

Per 1 januari 2021 is de Doarpskeamer Nijbaarderadeel in de Wjukken vormgegeven. Vanwege de vele Coronamaatregelen waren de mogelijkheden beperkt. Gelukkig heeft de Doarpskeamer een uitzonderingspositie binnen het Coronabeleid, omdat het belangrijk is dat er een plek is voor dorpsgenoten om elkaar in een veilige omgeving toch te kunnen ontmoeten. We kijken dan ook tevreden terug op 2021. Amaryllis en de gemeente Leeuwarden hebben ons complimenten gegeven! Ze zijn heel tevreden over de samenwerking en vinden de locatie en de gastvrijheid perfect voor het doel dat ze voor de Doarpskeamer voor ogen hebben. Op 25 september was de feestelijke opening. Prachtig dat er zoveel belangstelling was vanuit alle oud Littenseradeel dorpen.

Alle vrijwilligers wil ik hartelijk danken voor hun inzet. En ik reken erop dat er in 2022 meer drukte zal komen, daar gaan we met elkaar echt ons best voor doen.

Wat is er geweest en wat gaat er komen? De eerste activiteit was de training Werken met de Digitale overheid. Er waren zes enthousiaste deelnemers. De tweede groep moest helaas vanwege afmeldingen worden geannuleerd. Deze training proberen we dit jaar opnieuw aan te bieden. Vorig jaar was de training alleen mogelijk op woensdagmiddag, dit jaar proberen we het op een ander dagdeel te organiseren. Hierover is overleg met Dbieb.  

Vorig jaar zijn twee workshops gegeven. Keramiek door Baukje de Vries en Vilten door Marieke Boersma. De deelnemers vonden het leuk, er zijn prachtige creaties gemaakt! Beide dames zullen ook dit jaar weer workshops aanbieden. Houdt uw website en dorpskranten in de gaten, tijdig zullen we de workshops met jullie delen.

Ook zijn er vaste activiteiten zoals op de dinsdagmiddag het biljarten en op de laatste vrijdag van de maand een nifelmoarn.

In 2022 is ervoor gekozen om per maand een kalender op te stellen met een divers aanbod. Bij voorkeur helemaal gratis of tegen een beperkte vergoeding. De maandkalenders worden op de websites facebook en waar mogelijk in de dorpskrantjes geplaatst.

De eerste activiteit was vogelvoederbakjes maken. Met vier dames zijn er meer dan twintig kopjes gevuld met vet en zaadjes en voorzien van een koord. Deze bakjes zijn bij verschillende dorpsgenoten langsgebracht.

We hopen dat u de weg naar de Doarpskeamer zult vinden. Het is mooi om elkaar te kunnen ontmoeten. Gewoon voor een praatje maar ook als er een specifieke vraag of probleem is. Er is een luisterend oor en er is deskundigheid aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Karin van Beest

Coördinator Doarpskeamer Nijbaarderadeel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *