Parkearjen

               
Geen reacties

Bêste bewenners, It parkearjen fan de besikers fan Jorwert hat ús oandacht. It giet noch net altyd hielendal goed mei alle gasten. In oantal minsken binne der al betiid om

Lees meer

Grondaanvoer nu via Fûns

               
Geen reacties

Naar aanleiding van het protest van enkele dorpsbewoners tegen het vrachtverkeer door het dorp voor de grondaanvoer van het Wetterskip is in overleg een alternatieve route gevonden door Fûns.Cees Wiedijk

Lees meer

Grondaanvoer door Jorwert

               
Geen reacties

Het Wetterskip Fryslân heeft opdracht gegeven voor het ophogen van de kade langs de Jorwerter Feart, zodat deze gebruikt kan worden als waterdepot bij wateroverlast. De grond die hiervoor nodig

Lees meer

Gais Meinsma overleden

               
3 reacties

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Gais Meinsma-Greydanus is overleden. Gais heeft bijna haar hele leven in Jorwert gewoond en is op 92- jarige leeftijd in Blessum overleden. Haar

Lees meer

Herfstmarkt 2019

               
Geen reacties

12 oktober van 11.00 tot 16.00 (georganiseerd door de activiteitenkommissie Jorwert) Waar: In en rond het café het Wapen van Baarderadeel te Jorwert Wilt u een bijdrage leveren aan deze

Lees meer

Workshop Schilderen

               
Geen reacties

Zondag 29 september en –mogelijk- zondag 13 oktober, organiseren we een dag buiten schilderen onder begeleiding van onze voormalige dorpsgenoot Hanneke Roelofsen. Start : 10 uur met koffie. Introductie van

Lees meer

Keunstrûte 2019

               
Geen reacties

Voor de tiende keer wordt er in de Greidhoeke een Keunstrûte georganiseerd. Ook Jorwert is weer in de route opgenomen. In de Redbadtsjerke exposeren naast de vaste Jorwerter kunstenaars Willien

Lees meer

Nieuwbouw in Jorwert

               
Geen reacties

Belangstellenden kunnen zich melden. Er zijn gevorderde plannen voor nieuwbouw achter de Pastorijfinne. De gemeente wil meewerken, maar het nieuwbouwplan zal door de bewoners zelf ontwikkeld moeten worden; het bouwrijp

Lees meer

Cursussen AED

               
Geen reacties

Op dinsdag 1-10-2019 wordt een herhalingscursus Reanimatie/AED gegeven. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die in een eerder stadium al een basiscursus hebben gevolgd. Opgave voor de cursus graag voor

Lees meer

Vervanging verlichting in Jorwert

               
Geen reacties

Dinsdag 14 mei zal er informatie gegeven worden over de vernieuwing van de straatverlichting. Belangstelling?  15.45 voor het café. Ideeën?              doarpsnutjorwert@gmail.com

Lees meer