Overleg over openbare verlichting

0 Comments

Vandaag was er een overleg met de gemeente Leeuwarden over het plan voor het vervangen van de openbare verlichting in Jorwert. Eerder dit jaar waren enkele dorpsbewoners al met de medewerker van de gemeente door het dorp gelopen en was een inventarisatie gemaakt van de gewenste aanpassingen. Dit is uitgewerkt in een voorlopig plan en dat is vanmiddag besproken.

Globaal ziet het plan er als volgt uit: de Sluytermanwei en Fopmawei, van de brug tot aan de Pastorijfinne krijgen lantaarns met een klassieke uitstraling passend bij het karakteristieke gedeelte van het dorp. De overige straten worden voorzien van moderne armaturen. Bij de ingang van Jorwert op de kruising met de Arsummerdyk, komen wat sterkere lampen t.b.v. het verkeer. Alle armaturen worden voorzien van LED-verlichting en de masten worden uitgevoerd in donkergroen.

Enkele knelpunten, zoals de verlichting aan de Krunen en langs het sportveld worden nog nader bekeken.

Zodra het definitieve plan klaar is, zullen we dit publiceren op de site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *