Adviesraad Sociaal Domein

0 Comments

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het gemeentebestuur over het sociaal beleid in de gemeente Leeuwarden. We geven gevraagd en ongevraagd advies namens de inwoners over het beleid van de gemeente op deze terreinen. We hebben daarbij nadrukkelijk oog voor mensen die een kwetsbare positie in de samenleving innemen. De 15 leden van de adviesraad zijn (ervarings-) deskundigen op de onderwerpen die in het sociaal domein spelen. We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan bedrijven, instellingen, of (politieke) partijen.

Hoe werkt de adviesraad sociaal domein

We vergaderen maandelijks en hebben regelmatig contact met de gemeente naar aanleiding van ontwikkelingen van het beleid in Leeuwarden. We denken kritisch mee bij het maken van het beleid, we stellen vragen en geven advies. We vertegenwoordigen de burgers van Leeuwarden, maar we behandelen geen individuele zaken tussen u en de gemeente. We zijn er voor de burgers als geheel.

Wat we voor u kunnen doen

We verzamelen ervaringen van burgers die te maken hebben met het beleid van het sociaal domein van Leeuwarden. Bijvoorbeeld door gebruik van huishoudelijk hulp, dagbesteding, ambulante begeleiding, WMO-voorzieningen zoals een traplift of een rolstoel, hulp bij het vinden van werk, bijstandsuitkeringen of jeugdhulp. Als we bijvoorbeeld horen dat iets regelmatig verkeerd gaat bij het verstrekken van WMO-voorzieningen of hulp krijgen bij het vinden van werk, dan kunnen wij hierover in gesprek gaan met de gemeente. Ook bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor het sociaal domein van de gemeente denken wij mee. We willen graag weten wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. Horen van ervaringsdeskundigen is erg belangrijk. Zo weten we hoe beleid in de praktijk werkt en wat er in nieuw beleid verbeterd moet worden.

Wij horen graag van u!

Om ons werk als adviesraad goed te kunnen doen is het dus belangrijk dat we weten wat er in de gemeente Leeuwarden speelt. Daarom willen we graag van u horen! Waar loopt u tegenaan bij het aanvragen van WMO-hulp? Of bij uw bijstandsuitkering? We kunnen geen individuele problemen oplossen, maar hoe meer we weten hoe beter we algemene adviezen aan de gemeente kunnen geven.

Hoe kunt u van zich laten horen?

  • U kunt ons een email sturen: info@asdleeuwarden.nl
  • U kunt ons contactformulier invullen: https://asdleeuwarden.nl/contact/
  • U kunt als toehoorder bij de maandelijkse vergaderingen aanwezig zijn (afhankelijk van corona maatregelen)
  • Als u een wijkvereniging, wijkpanel, cliëntenraad of soortgelijk bent kunt u ons vragen langs te komen en met u in gesprek te gaan, zodat wij uw ervaringen kunnen horen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *