Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer

0 Comments

Heeft u een ondersteuningsvraag?

Dan kunt u terecht bij uw dorpskamer! Medewerkers van Dorpenteam Zuid van Amaryllis zijn op afspraak aanwezig. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar Amaryllis via 058 303 0400. De dorpskamer voor de dorpen ten zuidwesten van Leeuwarden zit in MFC de Wjukken, Om’e Terp 21, 9022 BD Mantgum. Op dinsdagochtend en vrijdagmiddag is het mogelijk om daar een afspraak te plannen.

Vragen waarmee u terecht kunt bij Amaryllis:

  • Ik heb schulden. Wat nu?
  • Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik doen?
  • Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden?
  • Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen?
  • Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen?
  • Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn kind. Kan iemand mij ondersteunen?
  • Vrijwilligerswerk doen lijkt me leuk. Hoe pak ik dat aan?
  • Ik zorg voor mijn zieke partner. Bij wie kan ik terecht met vragen?
  • Ik kom graag in contact met andere mensen/wijkbewoners. Zijn daar activiteiten voor?

Samen kijken we welke hulp en ondersteuning het beste bij u past. Daarvoor werken we nauw samen met vrijwilligersorganisaties en organiseren we groepsactiviteiten. Samen doen we wat nodig is om uw leven prettiger te maken.

Eén contactpersoon voor uw vragen of zorgen

De wijk- en dorpenteams werken volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn.

Organisatie in de wijk

Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het prettig en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met wijkverenigingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven en andere partijen in de wijk of het dorp. Maar ook werken we samen met u! Misschien heeft u wel een goed idee voor uw omgeving en heeft u daar hulp bij  nodig. Wij helpen bij het leggen van contacten met bewoners of kijken of er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals een sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub.

Onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De buurt- en dorpskamers zijn onderdeel van het Wmo-beleid van de gemeente Leeuwarden. Hier werken vrijwilligers en beroepskrachten samen. Dat doen we door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

Meer weten over de Wmo of dorps- en buurtkamers? Kijk dan op de website www.lwdvoorelkaar.nl

foto: IJsbrand Kroondijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *