Geen water

0 Comments

Sinds vanmiddag drie uur komt er in Jorwert en omstreken geen water meer uit de kraan. Het betreft een grote storing die ook in Weidum, Easterwierrum, Mantgun, Boksum, Deinum, Wiuwert, Blessum en Boazum speelt. Op de site van Vitens staat dat er vermoedelijk tussen Weidum en it Wiel een leiding is gesprongen, daar staat veel water in het weiland. Monteurs zijn onderweg. Op de site van Vitens staat een voorlopige oplostijd van 19:00 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.