Glasvezel in Jorwert

0 Comments

Glasvezel voor iedereen in Jorwert.  Is dat nodig? Feit is wel dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van internet. We hebben steeds meer apparaten die verbonden zijn met het internet. Dat gaat nu nog prima via het bestaande kabelnet, maar de vraag is of het zo blijft. Met name de beperkte uploadsnelheid kan een bottleneck vormen voor toekomstige dienstverlening. Zorg op afstand is zo’n voorbeeld. Zorg op afstand is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van zorg op peil te houden nu men kampt met personeelstekort. In regio’s waar de internetverbinding op orde is (…glasvezel beschikbaar is.) bieden zorginstanties allerlei diensten aan waarbij ouderen dagelijks contact hebben met de zorgverlener door te beeldbellen, en in de gaten worden gehouden via sensoren en camera’s. Bestaande netwerken kunnen deze toename van het gebruik uiteindelijk niet meer aan. In het buitengebied was de nood hoger, daar is met steun van de overheid al glasvezel aangelegd. De dorpen zijn toen overgeslagen, maar kunnen nu wél meedoen.

Delta Fiber Netwerk heeft het initiatief genomen om de dorpen ten zuiden van Leeuwarden, te gaan voorzien van glasvezel. Er is wel voldoende deelname nodig om de investering te rechtvaardigen, er wordt tenslotte voor miljoenen geïnvesteerd. Om deel te nemen hoeft u enkel een éénjarig abonnement te nemen bij één van de deelnemende providers. Dat zijn in het eerste jaar Online.nl, Helden van Nu, Kliksave, Caiway en Delta. Omdat het een open netwerk is kunnen andere providers onder dezelfde voorwaarden ook diensten aanbieden op deze glasvezel. Solcon, een dochteronderneming van KPN is bijvoorbeeld ook actief op de glasvezel en kan ná het eerste jaar gekozen worden uit een tiental beschikbare providers.

In een notedop:

  • Internet wordt steeds belangrijker, het is raadzaam om hier op aan te haken. Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft al beschikking over glasvezel.
  • Wie nu meedoet betaalt alleen het abonnement. Aansluiten en aanleggen wordt kosteloos gedaan! (Ná de campagne aansluiten is niet kosteloos, kosten vanaf €350)
  • Wie inschrijft is na een jaar weer helemaal vrij om opnieuw te kiezen. Geen verplichtingen of verborgen kosten. Ook terug naar de oude provider is mogelijk.
  • Men hoeft pas te betalen als de diensten beschikbaar zijn. Mocht de aanleg niet doorgaan, dan vervallen alle afgesloten contracten automatisch.
  • De providers Caiway en Delta bieden gratis installatie aan, de providers zorgen dat het werkend wordt opgeleverd. Abonnementen op glasvezel zijn meestal niet duurder dan bestaande contracten, maar glasvezel biedt wel meer dan de bestaande netwerken.

Als het doorgaat moet er een compleet nieuwe netwerk aangelegd worden. Dat betekent dat er in iedere straat een smalle geul gegraven wordt waarin de glasvezel gelegd wordt. In de straat is doorgaans één dag sprake van overlast. Wat men open graaft wordt op dezelfde dag ook weer dicht gemaakt. De aansluiting naar de huizen wordt vaak met een ondergrondse boring gedaan. De tuin of oprit wordt in dat geval met rust gelaten, een putje bij de gevel is alles wat men dan op het erf hoeft te doen. Vóór de aanleg start komt er altijd iemand van de aannemer om te praten over de aanleg naar uw woning en waar de aansluiting gemaakt moet worden. Bij succes zal Delta nog dit jaar starten en verwacht men medio 2023 klaar te zijn met de aanleg.

Nieuwsgierig?  Kijk eens op www.gavoorglasvezel.nl  Als u daar uw postcode en huisnummer invult kunt u het aanbod van de providers bekijken. Er is een video over de aanleg en nog meer informatie over glasvezel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *