Grondaanvoer door Jorwert

0 Comments

Het Wetterskip Fryslân heeft opdracht gegeven voor het ophogen van de kade langs de Jorwerter Feart, zodat deze gebruikt kan worden als waterdepot bij wateroverlast. De grond die hiervoor nodig is, ca. 3000 m3 landbouwgrond, is afkomstig uit Wolsum bij Blauwhuis en zal de komende week via de Hesensereed over de Sluytermanwei naar It Noard worden aangevoerd, en opgeslagen op het land van Tjalling Rodenhuis.

De opdracht wordt uitgevoerd door het loonbedrijf Lageveen uit Achlum. De grond wordt aangevoerd op vrachtwagens, die elk 25 kubieke meter grond kunnen vervoeren. In totaal zullen er rond de 120 tot 150 vrachtwagens door Jorwert heen rijden met een frequentie van ongeveer een vrachtwagen per kwartier. De actie start komende maandag 2 september en zal naar verwachting uiterlijk vrijdag 6 september worden afgerond.
Er wordt gereden tussen 7:30 u en 17:00 uur en de chauffeurs hebben nadrukkelijk de instructie gekregen om in het dorp langzaam te rijden. Mocht u hierover klachten hebben, dan kunt u direct contact opnemen met de uitvoerder Haiko Lageveen op tel.nr 06 – 24 93 52 19.
Het gewicht van de vrachtauto’s is ongeveer gelijk aan dat van een melkwagen en blijft daarmee binnen de norm voor de maximale belasting van de brug.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is er een ponton gelegd in de Jorwerter Feart. Er kan om de ponton worden heen gevaren. De ponton blijft ongeveer een week liggen.

Er is overleg geweest tussen het Wetterskip, het loonbedrijf en de gemeente Leeuwarden over de te volgen route en uit de verschillende opties is de route via de Hesensereed gekozen. De gemeente Leeuwarden heeft toestemming gegeven, onder voorwaarde dat er langzaam wordt gereden in het dorp. De omwonenden zijn middels een brief door het loonbedrijf op de hoogte gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *