Iepen Mienskipsfûns weer open

0 Comments

De provicincie Frylân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

Het Iepen Mienskipsfûns is recent uitgebreid met een extra categorie tot € 75.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven. Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen (maximaal € 10.000,- subsidie).Met een evenement wordt bedoeld een samengesteld geheel van culturele, informatieve of historische activiteiten die voor het publiek toegankelijk is en een tijdelijk karakter heeft;
  2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
  3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie).

U kunt voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk (www.doarpswurk.frl) terecht.

Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor kleine initiatieven

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.


Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar. Op 21 april a.s. stelt het college van Gedeputeerde Staten deze extra regeling vast. Kort daarop kunnen initiatiefnemers het aanvraagformulier invullen. Naar verwachting gaat de regeling rond 29 april open. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, houd deze pagina in de gaten of laat u registreren via onderstaande rode knop. Zodra de regeling is vastgesteld ontvangt u dan, eenmalig, een mail met daarbij de regeling en informatie over hoe en waar u uw initiatief kunt indienen.

Let op: activiteiten die plaatsvinden vóór de datum van opening van de regeling komen niet in aanmerking voor deze subsidie! Houd er verder rekening mee dat u eerst een bericht van de provincie krijgt of uw initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, voordat u aanspraak kunt maken op de € 500,- (maximaal).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *