Nieuwbouw in Jorwert

0 Comments

Belangstellenden kunnen zich melden.

Er zijn gevorderde plannen voor nieuwbouw achter de Pastorijfinne. De gemeente wil meewerken, maar het nieuwbouwplan zal door de bewoners zelf ontwikkeld moeten worden; het bouwrijp maken, aanleg van riolering en electriciteit, bestrating…. 

Er is rekening gehouden met 6 kavels. Als er 4 belangstellenden zijn, kan begonnen worden met de ontwikkeling van de plannen. Die 4 belangstellenden lijken er te zijn, dus een eerste overleg is intussen geagendeerd. 

Er zijn wellicht meer mensen die hierin willen participeren. Belangstellenden kunnen zich melden bij Harry Kaspers (06-5564048) of Geartsje de Vries (06-41242030).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *