Nieuwsbrief Dorpskamers

0 Comments

Vanaf januari 2021 gaan we een deel van de Wmo-taken anders organiseren in de gemeente Leeuwarden. ln het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo staat beschreven wat er gaat veranderen en hoe we ervoor zorgen dat inwoners van Leeuwarden goede ondersteuning blijven krijgen.

Een belangrijke verandering is de rol van de sociale basis, die steeds meer gaat samenwerken met professionele zorgaanbieders. De sociale basis kun je ook wel zien als de mienskip: informele netwerken van bewoners en vrijwilligers die voor anderen klaarstaan. Hierbij kun je denken aan een wijk- of dorpsvereniging, een kerkgemeenschap, een maatjesproject, een sportvereniging of een culturele vereniging. Ook burenhulp is onderdeel
van de sociale basis.

Om de nieuwe werkwijze van de Wmo uit te voeren starten we buurt- en dorpskamers. Hier slaan vrijwilligers en beroepskrachten de handen ineen. In overleg wordt gekeken welke ondersteuning iemand nodig heeft en of die geboden wordt door een vrijwilliger, een beroepskracht of een combinatie van beide.

Buurt en Dorpskamers
De buurt- dorpskamers zijn locaties, verspreid over de verschillende wijken en dorpen. Inwoners kunnen hier terecht met kleine of grote hulpvragen, maar ook voor gezelligheid, ontmoeting en activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inwoner die graag zijn hond wil houden, maar deze zelf niet meer uit kan laten. Of misschien zoekt een inwoner gewoon een maatje om mee te schaken. Iedereen is welkom.

De buurt- of dorpskamers worden zoveel mogelijk gestart op locaties die al
belangrijk zijn voor de buurt oÍ het dorp. Denk hierbij aan een buurthuis, sporthal of een kringloopwinkel. Het kan ook een locatie van het wijk- of dorpenteam zijn. Het moet in ieder geval een plek zijn waar men makkelijk en graag binnenstapt en zich prettig voelt.

Opbouwwerkers
Er zijn drie opbouwwerkers in dienst genomen om per 1 januari 2021 genoeg buurt- en dorpskamers te hebben. De buurt- en dorpskamers worden zoveel mogelijk samen met inwoners, vrijwilligers en zorgaanbieders opgericht. De opbouwwerkers zorgen dat deze samenwerking zo goed mogelijk verloopt. Ook gaan zij na welke succesvolle plannen en organisaties er al zijn en welke plekken al geschikt zijn om buurt- of dorpskamer te worden.
De opbouwwerkers zijn nu al in de wijken en dorpen bezig om kennis te maken en de wensen en mogelijkheden te bekijken. Heeft u nog geen kennis gemaakt? Dan gaat u hen de komende periode vast ontmoeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *