Opheffingsnorm naar 41

0 Comments

Het Leeuwarder college van B&W gaat een voorstel naar de raad sturen met een gesplitste opheffingsnorm voor de basisscholen. Er wordt voorgesteld om voor de stadscholen een norm van 150 leerlingen te hanteren en voor de dorpsscholen een norm van 41 leerlingen. Dit kan betekenen dat een aantal scholen in Leeuwarden zal moeten sluiten. Ook enkele scholen in onze regio zitten in de gevarenzone. Gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de Krunenstrobbe, zou deze net open kunnen blijven. Of dit op termijn zo blijft is echter zeer de vraag. Het voorstel van het college zal nog door de minister van Onderwijs moeten worden overgenomen. Dit kan nog tot een aanpassing leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *