Wijziging OV dienstregeling

0 Comments

In verband met het teruglopend aantal passagiers door de corona-crisis, heeft Arriva aangegeven dat er vanaf half december diverse aanpassingen aan de dienstregeling zullen worden doorgevoerd. Zo zal er op het traject van lijn 93 Leeuwarden-Mantgum-Sneek een OV lijntaxi worden ingezet. Hiervoor hoeft niet te worden gereserveerd en de frequentie blijft gelijk. Wel zullen er kleinere bussen worden ingezet voor zover de RIVM regels dit toelaten.

Wat verandert er?
Arriva schrapt busritten in de daluren op trajecten waar de trein een alternatief is. Naast busreizigers blijft ook het aantal treinreizigers fors achter vergeleken met de aantallen vorig jaar. Het is op sommige tijdstippen onnodig om zowel een bijna lege trein als bus op hetzelfde traject te laten rijden. Daarnaast worden buslijnen op sommige trajecten versneld. Dit betekent dat bussen niet meer door alle dorpen rijden, maar aan de rand van een dorp stoppen. Arriva gaat daarnaast op enkele tijdstippen en lijnen met kleinere bussen rijden. Ook worden de stadslijnen in Leeuwarden aangepast. Zo vervalt lijn 9 van en naar de binnenstad. Vanwege duurzaamheid en kosten is het niet verantwoord om deze bussen bijna leeg te laten rijden. Als laatste worden de frequenties op bepaalde tijdstippen aangepast. Door de lage reizigersaantallen is het rijden met minder bussen per uur verantwoord. In totaal zorgen deze vijf maatregelen ervoor dat Arriva 3% minder openbaar vervoer aanbied.

De aanpassingen worden ingevoerd vanaf 13 december a.s. Het betreffen de volgende maatregelen:

Het versnellen en strekken van lijnen
– Lijn 35 bij Tzum (op verzoek van omgeving)
– Lijn 44 bij Hemelum
– Lijn 55 bij Drachten (treft voornamelijk scholieren die ca. 1 minuut extra moeten lopen)
– Lijn 63 bij Kollum, zorgt voor een extra goede verbinding met de trein te Buitenpost

Geschrapte ritten en lijnen, verlagen frequenties en inzet ander materieel
– Lijn 612, stadsdienst Leeuwarden, aangepaste routevoering
– Lijn 9, stadsdienst Leeuwarden, binnenstad lijn vervalt op alle dagen (ma t/m za);
– Lijn 1, stadsdienst Leeuwarden, avondbediening na 21:00 vervalt, bediening op zaterdag en zondag vervalt, alternatief 71/97 aan de rand van Westeinde;
– Lijn 5, stadsdienst Leeuwarden vervalt op zondag;
– Lijn 16, stadsdienst Leeuwarden, laatste retourritten rond 18:30 vervallen,
– Lijn 6, stadsdienst Leeuwarden, vervalt in de avonduren na 18.30 uur en zondag 1x per uur;
– Lijn 8, stadsdienst Leeuwarden, vervalt in de avonduren na 18.30 uur en zondag 1x per uur;
– Lijn 17, laatste avondritten vervangen door belbus
– Lijn 44, vanaf 19:00 naar 1x/2 uur of vanaf 21:00 vervallen;
– Lijn 48, laatste avondrit en deel ritten zaterdag vervalt;
– Lijn 115 laatste avondritten vanaf Assen en Heerenveen vervallen;
– Lijn 116 laatste avondritten vervangen door lijntaxi;
– Lijn 19, traject Noordwolde-Gorredijk vervangen door belbus

Inzet lijntaxi ter vervanging bus
– Lijn 35 Sneek-Franeker-Sexbierum-Harlingen;
– Lijn 52 Dokkum-Anjum-Dokkum;
– Lijn 75 Witmarsum-Franeker;
– Lijn 93 Sneek-Mantgum-Leeuwarden
– Lijn 94 Sneek-Reduzum

Parallelliteit trein bus opheffen
– Traject Leeuwarden – Feanwalden (alleen tijdens daluren)
– Traject Leeuwarden – Grou – Heerenveen (alleen tijdens daluren)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *