Hâld Moed

0 Comments

Op 21 april hâldt keatsferiening Hâld Moed de lede- en donateursfergadering fan 2021. Yn ferbân mei de coronamaatregels is dat in online fergadering, fia Jitsi.

We begjinne om 20:00 oere. Leden en donateurs krije fia de mail in útnûging. Wa’t dy net krigen hat mar wol graach meiprate wol, kin ynlogge fia de folgjende link:

https://meet.jit.si/ALVHaldMoedJorwert

By de fraach ‘welke ruimte wilt u betreden?’ ynfolje: ALVHaldMoedJorwert

Oant 21 april!

it bestjoer fan Hâld Moed

Jorrit Meinsma

Geartsje de Vries

Frans Kingma

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *